DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 10 november 2004
IEF 9
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Merkenrecht

Arrest GvEA (Met plaatjes!): T-402/02, GvEA, 10 november 2004, Storck / OHMI (Emballage d'un bonbon). Beeldmerk dat vorm van (vlindervormige) wikkelverpakking voor snoepjes afbeeldt.  "Met betrekking tot de aan de kamer van beroep ter beoordeling voorgelegde resultaten van de marktonderzoeken betreffende de inburgering van de tekens „WERTHER’S”, „Werther’s Original” of „W.O.” voor de door verzoekster verkochte karamelsnoepjes, heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat deze marktonderzoeken, die in verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn verricht, „geen informatie verstrekken over een eventueel onderscheidend vermogen van de goudkleurige wikkelverpakking”, maar „uitsluitend betrekking hebben op de bekendheid van de benaming ,Werther’s Original'. Overigens zijn ook deze marktonderzoeken niet in alle lidstaten van de Gemeenschap verricht en kunnen zij bijgevolg in geen geval het bewijs leveren dat het betrokken teken in de gehele Gemeenschap als merk is ingeburgerd. Lees arrest