IEF 17425

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

2.5. [eiser sub 1] c.s. hebben in 2016 een concept ontwikkeld voor een digitaal product genaamd “Business Generator” (hierna: Business Generator). Het doel van dit product is het ondersteunen van (startende) ondernemers bij de keuze voor een geschikte vestigingslocatie. Via een online grafische kaart kunnen sector, branche en de gewenste locatie worden ingevuld, waarna de Business Generator gegevens over concurrenten en over de bevolking in het gebied weergeeft. De data die de Business Generator weergeeft zijn afkomstig van het CBS en de Kamer van Koophandel.

4.2. De rechtbank zal eerst beoordelen of de Kamer van Koophandel de inzending van [eiser sub 1] c.s. heeft gebruikt voor het ontwikkelen van de Locatiescan, vervolgens of [eiser sub 1] c.s. ten onrechte zijn afgevallen in de wedstrijd en daarna of de Kamer van Koophandel met de exploitatie van de Locatiescan buiten haar wettelijke voorlichtingstaak treedt of op onrechtmatige wijze de exploitatie van de Business Generator belemmert.

Belemmeren exploitatie

4.12. [eiser sub 1] c.s. hebben gesteld dat de Kamer van Koophandel onrechtmatig handelt doordat zij als grote onderneming gratis de Locatiescan aanbiedt en daarmee de exploitatiemogelijkheden van [eiser sub 1] c.s. belemmert. Het enkele feit dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert. [eiser sub 1] c.s. hebben niet nader onderbouwd op welk recht de Kamer van Koophandel een inbreuk maakt of welke (wettelijke) plicht de Kamer van Koophandel schendt. Vaststaat bovendien dat de Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke taak (4.11.).

4.13. Niet is komen vast te staan dat de Kamer van Koophandel onrechtmatig heeft gehandeld. De vorderingen van [eiser sub 1] c.s. worden daarom afgewezen.