IEF 16498

Joop Visser - 'Niet klagen, maar aanklagen'

Nog te plaatsen interview uit SENA Performers Magazine 4. Zanger en componist Joop Visser [wikipedia] heeft een lange en succesvolle carrière in Nederland en België opgebouwd. Sinds 2004 vormt hij een duo met Jessica van Noord. Tevens is hij een luisteraar die kritisch let op de muziekprogrammering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Wat is er mis met de programmering van de NPO? “De Mediawet verplicht de NPO te zorgen voor een aanbod dat, ik citeer uit artikel 2 van de Mediawet: ‘Voldoet aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederland- se samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat:
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen op ..

evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen.’
Einde citaat.

Dit is de overheidsopdracht aan de NPO en daar is belastinggeld mee gemoeid. De overheid betaalt dat geld aan de NPO om bovenstaande opdracht uit te voeren. Maar slechts op één punt is exact meetbaar of de NPO zich houdt aan de hierboven geciteerde voorwaarden. Namelijk het muziekaanbod, omdat dit tot op de minuut gemeten wordt via de playlist. Welnu, de laatste playlistmeting leert ons dat het aanbod van Nederlandstalig repertoire bij de NPO 4% was. Het aanbod voor, om maar eens wat te noemen, de Surinaamse, Molukse en Gronings-Marok- kaanse cultuurdragers, was onmeetbaar klein. Dit is dus volkomen in strijd met de voorwaarden die de overheid aan de NPO heeft gesteld.

En daar wordt niets aan gedaan omdat de overheid en de NPO daar beide geen belang bij hebben en de Tweede Kamer al helemaal niet. Geen van de verantwoordelijken heeft er belang bij zich aan de wet te houden of dat van de ander te vragen en dat weten ze van elkaar. En de belas- tingbetaler betaalt, weet die veel.”

Wat is uw suggestie om dit probleem aan te pakken?
“Goeie vraag. Ik zou zeggen, ga niet vra- gen of klagen bij de overheid of NPO. Dat geeft alleen maar afschuiven en gedraai van de betrokkenen: ‘Daar hebben we het Commissariaat voor de Media voor.’ Ja, overheid, maar dat Commissariaat handelt in uw dienst en weet wat u belangrijk vindt. En: ‘Wij bemoeien ons niet met de programmering van de NPO.’ Ja, overheid dat doet u wel, blijkens artikel 2 van uw eigen Mediawet. Enzovoorts, enzovoorts. Dus breng als muzikantenorganisatie(s) deze zaak direct voor de rechter met de eis dat de overheid de geldkraan dicht- draait totdat de NPO zich meetbaar aan de wet houdt. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom u dat niet allang heeft gedaan. Als ik advocaat was, zou ik het morgen voor u doen.”