DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 25 maart 2016
IEF 15814

Bijdrage ingezonden door Dirk Johan Gerard Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Johan Cruijff

De betekenis van Johan Cruijff voor Nederland is gigantisch. Hij is de bekendste Nederlander. Uiteraard dient de naam van de Amsterdam Arena snel te worden veranderd in Johan Cruijff Arena. Ook Cruijff’s betekenis voor het Nederlandse portretrecht is groot. Door hem is het recht op een redelijke vergoeding voor commercieel gebruik deels in de plaats gekomen voor een vage verbodsmogelijkheid. [HR 14 juni 2013, IEF 12766; ECLI:NL:HR:2013:CA2788, (Cruijff/Tirion)].

Het is passend om Cruijff te eren en zijn werk blijvend te steunen door een aanpassing van de Auteurswet, vergelijkbaar met artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988. Dat artikel luidt als volgt, 301 Provisions for the benefit of the Hospital for Sick Children:

“The provisions of Schedule 6 have effect for conferring on trustees for the benefit of the Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London, a right to a royalty in respect of the public performance, commercial publication of the play “Peter Pan” by Sir James Matthew Barrie, or of any adaptation of that work, notwithstanding that copyright in the work expired on 31st December 1987”.

Het voorstel is om een wetsartikel in de Auteurswet op te nemen dat als volgt luidt:

“Voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret of de naam van Johan Cruijff  is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam”.

Dit vergoedingsrecht zal niet in de tijd beperkt en dus eeuwigdurend zijn, net als bij de auteursrechtelijke vergoeding voor het gebruik van ‘Peter Pan’ in Engeland. Deze bepaling zou als een nieuw artikel 21a ingevoegd kunnen worden na het bestaande artikel 21 over portretrecht. Nog beter is het echter om het als een nieuw artikel 14 in de auteurswet op te nemen. Het huidige artikel 14 is tamelijk overbodig en kan worden geschrapt of desgewenst vernummerd tot artikel 14a.

Als u dit voorstel ondersteunt, kunt u dit kenbaar maken aan ondergetekende en zal via het Ministerie voor Veiligheid en Justitie dan wel via Tweede Kamerleden een poging worden gedaan deze wetswijziging te bewerkstelligen.

Dirk Johan Gerard Visser