IEF 16590

Jesse Hofhuis - Noot bij Bacardi/Seva

Jesse Hofhuis

J.S. Hofhuis, Noot bij Bacardi/Seva, IEF 16590, IE-Forum.nl Rechtbank Den Haag 1 april 2015; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529; IEF 14846 (tussenvonnis) en 13 april 2016; ECLI:NL:RBDHA:2016:3789; IEF 15862 (eindvonnis) De hierna te bespreken vonnissen maken onderdeel uit van een inmiddels lange lijst van relatief recente uitspraken in geschillen tussen Bacardi enerzijds en internationaal opererende parallelhandelaars en de door hen ingeschakelde logistieke dienstverleners anderzijds. Veel van deze zaken zijn enige tijd aangehouden in afwachting van de antwoorden op door Hof Den Haag gestelde prejudiciële vragen in een van die zaken, tegen logistieke dienstverlener TOP Logistics. Na het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015 (in zaak C-379/14, arrest TOP Logistics) is een gestage stroom van eindvonnissen en eindarresten op gang gekomen, waaronder het eindvonnis van 13 april 2016 in de hier te bespreken zaak (de zaak Seva).

(...) In het eindvonnis in de zaak Seva past rechtbank Den Haag deze leer uit arrest TOP Logistics toe, en beoordeelt zij tal van handelingen van Seva als inbreukmakend. In de zaak Seva is echter meer aan de hand. Er zijn in dat verband twee soorten handelingen die ik eruit wil halen: (i) leveringen die plaatsvinden op T1 terwijl de handelaar “wist of had moeten begrijpen” dat zijn afnemer de betreffende goederen in de EU in de handel zou brengen en (ii) het aanbieden van T1-goederen op het grondgebied van de EU, zonder vermelding dat deze op T1 staan of dat het om niet-uitgeputte goederen gaat.
(...)

In een andere door Bacardi aangespannen zaak, was Hof Den Haag dan ook tot de navolgende conclusie gekomen ten aanzien van de vraag of het gebruik van de Bacardi merken in ongerichte prijslijsten inbreuk maakt op die merken (Hof Den Haag 11 november 2014, IEF14361, r.ov. 28):

“Het hof is [...] voorshands van oordeel dat als handel in niet uitgeputte producten in de EU (vanwege de T1[...]-status daarvan) geen inbreuk oplevert, dit ook geldt voor het gebruik van het merk in prijslijsten en facturen betreffende die handel.”

In het na dit arrest gewezen tussenvonnis in de zaak Seva lijkt de rechtbank zich niet bewust te zijn geweest van dit oordeel van haar ‘eigen’ hof. Wat daar ook van zij, haar oordeel dat van inbreuk sprake is “reeds op grond van het feit dat bij ‘Bacardi Carte D’Oro’ en bij ‘Bombay’ enige vermelding omtrent de douanestatus ontbreekt” is strijdig met het Class-arrest van het HvJ EU.