IEF 17132

Inzageprocedure met waarborgen omkleden

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 25 september 2017, IEF 17132 (Kamstra c.s. tegen Abbott) Executie. De voorzieningenrechter volgt Kamstra c.s. in zoverre in haar standpunt, dat het bij de toewijzing van een vordering tot inzage gebruikelijk is dat de (voorzieningen)rechter die inzageprocedure met voldoende waarborgen omkleedt, zodat de eisende partij slechts de relevante en geen andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de gedaagde partij ouder ogen krijgt. Het bestreden vonnis [IEF 17126] doet dat niet. Toegewezen is immers de onmiddelljke inzage in en afgifte van de beslagen stukken. Voor schorsing van de executie van dit vonnis, is evenwel meer nodig. Daarvoor is namelijk nodig dat sprake is van een kennelijke juridisctie misslag, daarvan is geen sprake. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn waarbinnen moet worden voldaan nader op 27 september 2017 te 09.00 uur en bepaalt dat onder het bewijsbeslag niet valt alle communicatie tussen Kamstra c.s. en haar advocaten.