IEF 20275

Interview met Gino van Roeyen over Adidas tegen H&M

Online tijdschrift Mr-online interviewde IE-advocaat Gino van Roeyen over de langlopende zaak Adidas tegen H&M die onlangs werd beslecht. Van Roeyen stond H&M bij. Op 8 oktober jl. verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep van Adidas [IEF 20232]. 'Voor H&M stond van meet af aan buiten kijf dat van merkinbreuk geen sprake is en was.'