IEF 19847

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 1 – 25 maart 2021 - jaargang 22.

Apotheker
1. ‘Lidstaten kunnen nationale regels stellen aan onlineverkoop van receptvrije geneesmiddelen, mits deze aantoonbaar in het belang zijn van de volksgezondheid.’ Hof van Justitie van de Europese Unie, 1 oktober 2020, C-649/18, ECLI:EU:C:2020:764 met annotatie van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Geheimhouding
2. ‘Beperkte kennisneming van processtukken die door College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn ingebracht wordt deels toegewezen, deels afgewezen.’ Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 23 maart 2020, 201904167/4/A3, ECLI:NL:RVS:2020:827. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/4.
3. ‘Beperkte kennisneming van interne stukken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is terecht.’ Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 november 2020, 202003610/2/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2584. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/4.
4. ‘Beperkte kennisneming van een bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ingediende zienswijze over openbaarmaking documenten wordt afgewezen’. Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 december 2020, 202002708/2/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2841. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/2, «JGR» 2021/3 en «JGR» 2021/4.

Handelsvergunning
5. ‘Een geneesmiddelenregistratieautoriteit mag een update van de dossiergegevens van een parallelhandelsvergunning niet weigeren als die gebaseerd is op een ander product dan het referentieproduct waarvan de handelsvergunning niet meer bestaat indien de weigering niet wordt gerechtvaardigd door het belang van de volksgezondheid.’ Hof van Justitie van de Europese Unie, 8 oktober 2020, C-602/19, ECLI:EU:C:2020:804. Met annotatie van dhr. mr. G. van der Wal en mw. mr. N. Moalim.

Mededingingsrecht
6. ‘Geen onrechtmatige beperking van parallelhandel door zorgverzekeraar bij het toepassen van een afslag als een geneesmiddel niet wordt gekocht bij een door de zorgverzekeraar aangewezen aanbieder.’ Rechtbank Midden-Nederland, 8 juni 2020, C/16/497783/KG ZA 20-84,
ECLI:NL:RBMNE:2020:2117. Met annotatie van dhr. mr. R. Elkerbout en mw. mr. Z.J. van den Bosch.

Opiumwet
7. ‘Een verbod van een stof onder de nationale drugswetgeving kan een handelsbelemmering zijn.’ Hof van Justitie van de Europese Unie, 19 november 2020, C-663/18, ECLI:EU:C:2020:938. Met annotatie van dhr. W.K. Scholten.

Pediatrische verordening
8. ‘De houder van een handelsvergunning voor een weesgeneesmiddel kan na afloop van marktexclusiviteit alsnog een pediatrische verlenging van het ABC verkrijgen.’ Rechtbank Den Haag, 29 september 2020, C/09/595262/KG ZA 20-605, ECLI:NL:RBDHA:2020:13650. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Reclame
9. ‘Over statistiek, overdrijven en vergelijken. Diverse claims van Bayer zijn in strijd met de Gedragscode.’ Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, 2 november 2020, K20.005. Met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker.
10. ‘Ook een mission statement is een claim die onderbouwd moet kunnen worden. Het totaalbeeld is van belang voor de toelaatbaarheid, niet de letterlijke tekst.’ Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, 19 november 2020, K20.006. Met annotatie van mw. mr. M. Meddens-Bakker.