IEF 19037

Inhoudsopgave Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Inhoudsopgave van twee nieuwe edities van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).

IER 2019-06

Nr. 34    Het persuitgeversrecht – You ain’t seen nothing yet / Mr. dr. Stefan Kulk    p. 335
Nr. 35    Een alleenrecht op intelligentie. De nieuwe richtlijnen van het Europees octrooibureau voor het octrooieren van kunstmatige intelligentie / Prof. mr. P.H. Blok    p. 337
Nr. 36    Schadebegroting bij inbreuk op het auteursrecht van een fotograaf: een bespreking aan de hand van vonnissen gewezen door  kantonrechters in 2019 / Mr. R.C. Meurkens    p. 347
Nr. 37    Implementatie van de trademark package in het BVIE: procedurele aspecten / Mr. P. Veeze    p. 360
Nr. 38    Normaal gebruik van merken voor geneesmiddelen. Een analyse aan de hand van Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan) / Mr. M. Meddens-Bakker & mr. D.L. Frowijn    p. 368
Jurisprudentie
Auteursrecht
Nr. 39    11-06-2019 Hof Den Haag (Sena/Dance) / m.nt. JMBS    p. 375
Merkenrecht
Nr. 40    3-07-2019  Hof van Justitie van de Europese Unie (Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan)), zie artikel mr. M. Meddens-Bakker & mr. D.L. Frowijn onder IER 2019/38    p. 386
Nr. 41    12-06-2018 Hof van Justitie van de Europese Unie (Louboutin/Van Haren), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch onder IER 2019/43    p. 393
Nr. 42    14-03-2019 Hof van Justitie van de Europese Unie (Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch onder IER  2019/43    p. 396
Nr. 43    22-05-2019 Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (Van Haren/Louboutin), m.nt. PGFAG & J.R. Torenbosch    p. 400
Nr. 44    Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M    p. 409

IER 2020-01

Nr. 1    Toegang tot informatie over aanhangige rechtszaken voor derden. Over de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag van 26 november 2019 (Taylor Wessing/Griffier rechtbank Den Haag) / Mr. F.W.E. Eijsvogels    p    1
Nr. 2    Beschrijvende beeldmerken: de angorakatten van het merkenrecht? / Mr. T.F.W. Overdijk & mr. M.L. Rondhuis     p    5
Nr. 3    Inbreuk op nieuw-gebruik octrooien – in redelijkheid te vergen effectieve maatregelen / Mr. ir. M. Korsten & mr. K.A.J. Bisschop     p    14
Nr. 4    De parodie in het merkenrecht / Mr. C.T.M.M. Robbers    p    25
Jurisprudentie
Merkenrecht
Nr. 5    27-08-2019 Gerechtshof Den Haag (X/Tinnus Enterprises), m.nt. redactie    p    36
Nr. 6    04-06-2019 Rechtbank Rotterdam (Passat/Philips), m.nt. FE    p    40
Octrooirecht
Nr. 7    14-02-2019 Hof van Justitie van de Europese Unie (Staat der Nederlanden/ Warner-Lambert Company), m.nt. Dr. mr. H. Later-Nijland & AFK    p    47
Procesrecht
Nr. 8    21-05-2019 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Appellant/Stichting The Highlands Foundation), m.nt. ChV    p    57