IEF 19729

Inhoudsopgave IER 4, 5 en 6 - 2020

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2020-04, 2020-05 en 2020-06.

IER 2020-04
- Vizier
Nr. 20 35 jaar IER / Prof. mr. Ch. Gielen, p. 175
- Artikelen
Nr. 21 Is de Rijksoctrooiwet 1995 in overeenstemming met de datumvereisten in het Verdrag inzake Octrooirecht? / Prof. dr. C.A.M. Mulder, p. 176

- Jurisprudentie
Merkenrecht
Nr. 22 12-09-2019 Hof van Justitie van de Europese Unie (Koton/EUIPO), zie noot onder IER 2020/23, p. 179
Nr. 23 29-01-2020 Hof van Justitie van de Europese Unie (Sky/Skykick), m.nt. AMEV, p. 186
Nr. 24 02-04-2020 Hof van Justitie van de Europese Unie (Coty/Amazon), m.nt. MB, p.199
- Procesrecht
Nr. 25 01-05-2020 Hoge Raad (Heraeus/Biomet c.s.), m.nt. ChV, p. 206
- Reclamerecht
Nr. 26 28-01-2020 Reclame Code Commissie (Oervaccin), m.nt. mr. dr. W. Sakulin, p. 209
Nr. 27 Wetgevingsoverzicht / Mr. N.P.H. Kruijsen, p. 217