IEF 20855

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van BMM Bulletin 2-2022. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Internet en merk • Marques et internet I Maarten Rijks en Marjolein Driessen

I N T E R N E T   E N   M E R K   •   M A R Q U E S   E T   I N T E R N E T
From the offline world to the online world: Diversification of uses likely to infringe trade mark rights. An overview of recent
Belgian case law I Sophie Lens
Platformaansprakelijkheid in het Benelux-merkenrecht I Margot van Gerwen
Internationale bevoegdheid in merkenzaken – overwegingen voor het aanpakken van online merkinbreuk I Manon Rieger-Jansen

NFT’s: van optie naar adoptie I Wouter Dammers en Wessel van Mook
Domeinnaamgeschillen: een praktische handleiding I Willem Leppink en Michelle Roosma
Interview: Erik Wilbers, WIPO Arbitration and Mediation Center
De tienerjaren van influencer-marketing  I Charlotte Meindersma

R U B R I E K E N   •   R U B R I Q U E S
50 jaar BBIE I Charles Gielen
Onder de hamer • Affaires pendantes I Florence Verhoestraete
Bescherming in het buitenland • Protection à l’étranger I Marten Bouma
BMM Verenigingsnieuws, waarin:
– In memoriam Paul Steinhauser
– Het interview: Marlies Wiegerinck
– Ledenmutatie