IEF 20067

Inhoudsopgave Berichten Industriële Eigendom

Inhoudsopgave van het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom 3-2021.

Berichten uit het buitenland
Germany; a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition 2020 − Ulrich Hildebrandt 122

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging 2020 − Rutger de Beer 136
Bedrijfsgeheimen − Maarten Schut 140

Rechtspraak

Merkenrecht
Nr. 8 HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533; ECLI:EU:C:2020:854, Ferrari/DU (normaal gebruik, subcategorieën van waren/diensten, tweedehands verkoop, uitputting, onderdelen voor waren, dienstverlening voor waren) − met noot van Mathijs Peijnenburg 148

Auteursrecht
Nr. 9 HvJ EU 11 juli 2020, IEF 19259; ECLI:EU:C:2020:461, SI & Brompton/Chedech Get2Get (auteursrecht; werkbegrip; functionele vormgeving; technische vormgeving; uitsluiting van techniek; alternatievenleer) − met noot van Allard Ringnalda 159