IEF 20204

Inhoudsopgave Auteursrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Auteursrecht 2021-3. Auteursrecht wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt vier maal per jaar. 

Editorial
105 Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder - Thijs van Aerde

Artikelen
107 Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter - Roma Leuyerink
120 De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee - Christina Angelopoulos, Martin Senftleben en Pim ten Thije

Varia
143 Richtsnoeren betreffende platformaansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn - Thijs van Aerde

Jurisprudentie
145 Nr. 5 • HvJ EU / 28 oktober 2020, BY/CX m.nt. Thijs van Aerde
152 Nr. 6 • HvJ EU / 9 maart 2021, VG Bild-Kunst/ Stiftung Preußischer Kulturbesitz m.nt. Charlie Engels
161 Nr. 7 • EHRM / 8 december 2020, AsDac/Moldavië m.nt. Peter Teunissen

Rechtspraak in het kort
169 HvJ EU 19 december 2018, Imran Syed
172 HvJ EU 18 december 2019, IT Development/Free Mobile