IEF 19991

Implementatie van artikel 17: over het ambitieuze Duitse voorstel

Op 7 juni 2021 dienen de EU-lidstaten de DSM-richtlijn in hun nationale wetgeving te hebben geïmplementeerd. Nederland is de eerste lidstaat die een voorstel bij haar parlement indiende en vervolgens ook de eerste waar het implementatievoorstel in december van afgelopen jaar werd aangenomen. Of dat bij alle lidstaten gaat lukken is nog maar de vraag. De lidstaten bevinden zich in verschillende stadia van het implementatieproces. Groot struikelblok blijkt de implementatie van het fel bediscussieerde artikel 17. Dit artikel roept een aansprakelijkheid voor platforms als Youtube en Facebook (aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content) in het leven voor schending van auteursrechten van hun gebruikers (uploaders van content).
Lees verder.