DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 12 juni 2018
IEF 17759
||
12 jun 2018
12 jun 2018, IEF 17759; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-louboutins-zoolmerk-is-een-geldig-merk

Uitspraak ingezonden door Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue Margot van Gerwen, Eelco Bergsma en Maarten Rijks, TaylorWessing.

HvJ EU: Louboutins zoolmerk is een geldig merk

HvJ EU 12 juni 2018, IEF 17759; IEFbe 2598; C-163/16; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen Een dergelijk merk bestaat immers niet „uitsluitend uit de vorm” in de zin van de merkenrichtlijn. HvJ EU:

Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

Na Aanvullende Conclusie AG: IEF 17487, Beschikking HvJ EU IEF 17209, Conclusie AG IEF 16890, Gestelde vragen IEF 15746:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (‘in drie dimensies uit te drukken') contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale,) eigenschappen van de waar zoals kleur?