IEF 20089

Herzien commentaar Auteurswet door Bart Lenselink op IE-C

Herzien commentaar gepubliceerd in de databank Intellectuele Eigendom Commentaren (IE-C). Het commentaar, geleverd door Bart Lenselink, heeft betrekking op art. 2 van de Auteurswet. Art. 2 gaat in op de aard van het auteursrecht. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl.