IEF 19891

Herzien commentaar Auteursrecht door Kingma en Engels op IE-C

Herzien commentaar gepubliceerd in de databank Intellectuele Eigendom Commentaren (IE-C). Het commentaar, geleverd door Marijn Kingma en Charlie Engels, heeft betrekking op de artikelen 4 t/m 9 van de Auteurswet. Het commentaar is te vinden op www.ie-c.nl.