IEF 19801

Hendriks & James over de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG

De totstandkoming van de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG. Een interview met de oprichters van vertaalbureau Hendriks & James.

Nynke en Ian, in 2018 hebben jullie de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald. Waarom was dit nodig?
Nynke (Hendriks): De wet diende ter implementatie van de AVG, maar tegelijkertijd was het de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet hadden we in 2016 al vertaald voor hetzelfde advocatenkantoor. De Uitvoeringswet AVG was zodoende een combinatie van Europese regels en specifieke Nederlandse regels.

Zijn jullie struikelblokken tegengekomen?
Ian (James Gaukroger): Het Engels kent geen enkelvoud voor ‘data’. Er zijn stromingen die ofwel voor ‘a datum’ pleiten ofwel voor ‘a date’, maar geen van beide zijn ingeburgerd. Wel wordt ‘the data is’ vaak gebruikt als het om meerdere gegevens gaat. ‘The data is’ en ‘the data are’ kan allebei, alhoewel de EU kiest voor de derde persoon meervoud, dus dat doen wij ook.

In hoeverre heeft de wetsvertaling jullie werk veranderd?
Nynke: Rond de komst van de Uitvoeringswet AVG hebben we enorm veel privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten, cookiebeleid, e.d. vertaald.

Ian: En er zijn steeds meer rechtszaken over alles wat in de AVG wordt beschermd. Rechtszaken met bijvoorbeeld Facebook en Google die zich moesten verantwoorden voor hun omgang met persoonsgegevens.

Voor wie is deze vertaling interessant?
Nynke: We zien dat met de komst van de AVG het juridisch landschap blijvend is veranderd. Het heeft geleid tot een enorme verbreding van alles wat met data te maken heeft zoals algoritmes, data analytics en profiling.

Ian: de toeslagenaffaire heeft door de gebruikte algoritmes direct met de AVG te maken. Die enorme verbreding betekent dat de meeste juristen ermee te maken hebben.

Gebruiken jullie de vertaling zelf ook vaak?
Nynke: Ja, de terminologie is heel precies en natuurlijk conform de AVG zelf. Daarnaast zijn er enkele termen die vooral voor het Nederlandse recht relevant zijn. In alle stukken die we vertalen kunnen we teruggrijpen op die termen en zodoende de consistentie goed bewaken.

Ian: Soms gaat het om vrij gewone woorden die toch altijd hetzelfde vertaald moeten worden in de context van persoonsgegevens. Zo wordt ‘verstrekken’ bijvoorbeeld altijd met ‘to disclose’ vertaald. Daarnaast voorziet de AVG in nieuwe termen en zelfs nieuwe rechten. Het ‘recht op vergetelheid’ is nieuw en wordt, wellicht niet heel verrassend, met ‘the right to be forgotten’ vertaald.  

De vertaling is te downloaden via onze website, maar als je liever een handzaam gedrukt exemplaar ontvangt, laat het ons weten. Wij sturen je er graag een toe.