DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 10 september 2020
IEF 19409
Rechtbank Amsterdam ||
8 sep 2020
Rechtbank Amsterdam 8 sep 2020, IEF 19409; (Eiser tegen RAC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/google-maps-recensie-moet-zijn-gebaseerd-op-daadwerkelijke-ervaring-met-bedrijf

Uitspraak ingezonden door Paul Tjiam en Lotte van Schuylenburch, Simmons & Simmons.

Google Maps-recensie moet zijn gebaseerd op daadwerkelijke ervaring met bedrijf

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 september 2020, IEF 19409, IT 3236; C/13/687962 / KG ZA 20-687 (Eiser tegen RAC) Kort geding. Eiseres is een bv die zich bezighoudt met vastgoedbeheer. Gedaagde, RAC, is een autodealer. De indirect aandeelhouder van eiseres, de heer X, heeft zijn privé-auto bij RAC in onderhoud gehad. RAC en X hebben een geschil over de door RAC uitgevoerde reparaties. RAC heeft vervolgens een recensie geplaatst bij de bedrijfsvermelding van eiseres op Google Maps, waarin X een volstrekt financieel onbetrouwbaar persoon wordt genoemd en mensen gewaarschuwd worden om niet met hem in zee te gaan. Nadat RAC gesommeerd was om de recensie te verwijderen, heeft RAC de recensie verwijderd en opnieuw in gewijzigde vorm geplaatst met de toevoeging “De enige aandeelhouder, directeur en werknemer”. Volgens RAC kunnen X en eiseres worden vereenzelvigd.

Er wordt overwogen dat de recensie van RAC niet ziet op een ervaring die zij met het bedrijf of de diensten van eiseres heeft gehad. Nu de recensie niet ziet op (de dienstverlening van) eiseres en door de recensie de goede naam van eiseres wordt aangetast, waardoor waarschijnlijk is dat zij schade zal lijden, doordat potentiële klanten van eiseres hierdoor kunnen worden afgeschrikt, is de recensie onrechtmatig jegens eiseres.
Ondanks dat de tweede recensie door RAC is verwijderd, wordt het verbod op het plaatsen van recensies die niet zijn gebaseerd op een daadwerkelijke ervaring met het bedrijf  toegewezen. RAC is niet overtuigd van de onrechtmatigheid van haar handelen en heeft geweigerd om een onthoudingsverklaring te tekenen. Het kan niet worden uitgesloten dat RAC weer een soortgelijke Google-recensie zal plaatsen en de verklaring dat zij die intentie niet heeft is niet voldoende.

4.4 Vaststaat dat RAC de recensie inmiddels heeft verwijderd. De volgende vraag is of dit afdoende is of dat X belang heeft bij een voorziening die voorkomt dat opnieuw dergelijke recensies worden geplaatst. Uit het feit dat RAC heeft gekozen voor het plaatsen van een tweede recensie (na discussie over de eerste recensie) en dat in een van haar laatste emails van 29 juli 2020 heeft verdedigd, kan worden afgeleid dat RAC niet overtuigd is van de onrechtmatigheid van haar handelen. Ook op de zitting heeft zij haar standpunt daarover niet genuanceerd. Nu RAC in het eerder heeft geweigerd om een onthoudingsverklaring te ondertekenen, kan niet worden uitgesloten dat RAC lichtvaardig weer een soortgelijke Google-recensie zal plaatsvinden. De verklaring van RAC dat zij die intentie niet heeft, is niet voldoende. Nu daarnaast een nieuwe Google-recensie opnieuw schadelijk voor X kan zijn, heeft zij voldoende (spoedeisend) belang bij een verbod op het plaatsen van een dergelijke recensie voor zover die niet is gebaseerd op een daadwerkelijke ervaring met haar bedrijf.