DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 8 juli 2022
IEF 20824
Rechtbank Overijssel ||
6 jul 2022
Rechtbank Overijssel 6 jul 2022, IEF 20824; (Quint tegen De Nieuwe Zaak), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verplichting-om-te-voldoen-aan-open-software-license

Uitspraak ingezonden door Merel Rondhuis, Kennedy Van der Laan.

Geen verplichting om te voldoen aan Open Software License

Rb. Overijssel 6 juli 2022, IEF 20824; IT 3991; C1081270681 / FIA ZA 2l-369 (Quint tegen De Nieuwe Zaak) Quint stelt dat De Nieuwe Zaak tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst die tussen partijen was ontstaan. De Nieuwe Zaak had volgens Quint een derivaat gecreëerd van de software van Quint en dit op de markt gebracht zonder hierbij erkenning te geven. De rechtbank oordeelt allereerst dat er geen sprake is van een derivaat. Dat er wel sprake zou zijn van een derivaat is door Quint onvoldoende onderbouwd. Hierdoor is er niet vast komen staan dat er voor De Nieuwe Zaak een verplichting bestaat om te voldoen aan de voorwaarden van de Open Software License. De rechtbank meent dat er daarom geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Nieuwe Zaak. Om deze reden zullen de vorderingen van Quint worden afgewezen.

5.6. Nu Quint onvoldoende heeft onderbouwd dat One Front-end een derivaat van Falcon is (of in het verleden is geweest), is niet komen vast te staan dat er voor De Nieuwe Zaak een verplichting bestaat om, bij de exploitatie van One Front-end, te voldoen aan de OSL-3.0. Dit betekent dat geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Nieuwe Zaak. De vorderingen van Quint zullen dan ook worden afgewezen.