IEF 18580

Geen IE-rechten op huishoudelijke agenda's die partijen hebben uitgebracht

Rechtbank Oost-Brabant 3 juli 2019, IEF 18580; ECLI:NL:RBOBR:2019:3865 (Huishoudagenda) Eindvonnis. Betwisting van correcties die door de accountant van gedaagde op berekening van eiser zijn gemaakt. Geen IE-rechten op huishoudelijke agenda's die partijen hebben uitgebracht.

2.14.
[eiseres] vordert de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Zij heeft een opgave van de advocaatkosten gedaan van in totaal € 22.888,85, waarvan de helft aan reconventie dient te worden toegerekend. [gedaagde] heeft deze kosten als zodanig niet bestreden. De procedure heeft volledig betrekking op de handhaving van IE-rechten zodat de opgevoerde kosten, die de rechtbank redelijk en evenredig acht, volledig voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten zullen worden begroot op de helft van het opgegeven bedrag, waarin griffierecht wordt geacht te zijn inbegrepen.

2.15.
De gevorderde nakosten over de volledige proceskostenvergoeding zullen worden afgewezen, omdat de werkelijk te maken nakosten nog niet te begroten zijn.

Afbeelding: DarkWorkX via Pixabay.