DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 29 juli 2016
IEF 16158

Bijdrage ingezonden door Bert-Jan van Manen, VanManen Law.

Fotografe Carol Highsmith vordert 1 miljard dollar van Getty Images

Lopende zaken. De bekende Amerikaanse fotografe Carol Highsmith (1946) heeft de stockfotobedrijven Getty Images, Alamy en een aantal andere bedrijven op 25 juli jl. aangeklaagd wegens schending van haar auteursrechten. Het gaat volgens Highsmith om grootschalig misbruik van 18.755 van haar foto’s waarmee ze Amerika door de jaren heen heeft gedocumenteerd. Highsmith vordert wegens 18.755 afzonderlijke inbreuken in totaal 1 miljard dollar waarvan ruim 468 miljoen dollar als wettelijke schadevergoeding. Het overige bedrag wordt gevorderd in verband met een eerdere door dezelfde rechtbank gedane vaststelling van schending van auteursrechten door Getty1. De rechtbank kan daardoor de toe te kennen wettelijke schadevergoeding verdrievoudigen. Daarmee is dit een van de grootste claims uit de geschiedenis wegens schending van auteursrecht op foto’s.

Highsmith beweert dat Getty c.s. zonder haar toestemming vergoedingen zou hebben gevraagd voor het in licentie geven van door haar gemaakte foto’s. Daarnaast zouden Getty c.s. zich als rechthebbenden van de foto’s hebben voorgedaan door o.a. de naam van Highsmith niet te noemen maar wel het eigen watermerk op de foto te plaatsen. Ook zouden derden die de foto’s zonder licentie van Getty c.s. zouden hebben gebruikt door Getty c.s. zijn aangeschreven wegens inbreuk op de rechten van Getty c.s. Highsmith heeft de foto’s echter sinds 1988 ter beschikking gesteld aan de Library of Congress voor publiekelijk kosteloos gebruik. Hierbij zou zij naar eigen zeggen haar auteursrechten en persoonlijkheidsrechten (recht op naamsvermelding) niet hebben opgegeven. In de conclusie van eis schrijft ze: “The defendants have apparently misappropriated Ms. Highsmith’s generous gift to the American people. The Defendants are not only unlawfully charging licensing fees to people and organizations who were already authorized to reproduce and display the donated photographs for free, but are falsely and fraudulently holding themselves out as the exclusive copyright owner (or agents thereof), and threatening individuals and companies with copyright infringement lawsuits that the Defendants could not actually lawfully pursue.”

Dat sprake is van een ‘gift to the American People’ is in 2007 in woorden van gelijke strekking zo beschreven door de Library of Congress zelf: “The donation of her photographs is one of the greatest acts of generosity in the history of the Library". (2)

In haar conclusie van eis geeft Highsmith aan dat ze in december 2015 een brief ontving van het namens Getty/Alamy optredend bureau License Compliance Services (LCS) dat haar beschuldigde van inbreuk op de auteursrechten van Getty wegens het op haar eigen site gebruik van een van haar eigen foto’s. Haar werd een schikking voorgesteld van 120 dollar. Ook ontdekte ze toen dat Getty c.s. niet alleen haar, maar ook anderen aanschreef wegens gebruik van haar foto’s. Weliswaar kwam de vordering tegen haar zelf te vervallen, echter ondanks haar bezwaren gingen Getty c.s. wel door met het aanschrijven van andere vermeende inbreukmakers.

De complete 38 pagina’s tellende conclusie van eis staat online. De foto’s van Highsmith kunnen worden bekeken op de site van de Library of Congress en de eigen site van Carol Highsmith (dit is de volledige collectie van bijna 32.000 foto’s waarvan 18.755 onderdeel zijn van de gerechtelijke procedures)

1) Dit betrof de zaak van de fotograaf Daniel Morel tegen AFP/Getty waarbij in november 2013wegens moedwillige schending van het auteursrecht van een aantal foto’s van Morel de rechtbank 1,2 miljoen dollar wettelijke schadevergoeding toekende aan Morel. Zie https://photomorel.com voor de toen wereldberoemd geworden foto’s van de aardbeving in Haïtie. Meer informatie over deze zaak: https://lens.blogs.nytimes.com/2013/11/23/haitian-photographer-wins-major-u-s-copyright- victory/?_r=0 . Het hoger beroep tegen deze uitspraak is overigens afgewezen; https://pdnpulse.pdnonline.com/2014/08/judgeupholds-1-2-million-verdict-morel-v-afp-copyright-case.html.
2) https://www.loc.gov/loc/lcib/0712/gift.html.