IEF 15954

Ex parte tegen in Turkije woonachtige marktplaats-handelaar

Once upon a time seizoen 4

Ex parte Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 april 2016, IEF 15954 (Stichting BREIN tegen In Turkije woonachtige marktplaats-inbreukmaker)
Uit het ex parte verzoekschrift: Gerekwestreerde biedt tegen betaling populaire TV-series en games aan via marktplaats.nl op DVD of als internetbestand. Na verwijdering van de advertentie ontvangt gerekwestreerde van Marktplaats een bericht met de reden van verwijdering (inbreuk op IE-rechten), wat hem niet heeft weerhouden om telkens opnieuw (dezelfde) advertentie te plaatsen. De bevoegdheid is ex artikel 6 aanhef en onder e Rv jo. 102 Rv, verbintenis uit onrechtmatige daad, voor een Nederlandse rechter indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Via 8 lid 1 Rome II-Verordening geldt de lex loci protectionis het Nederlands recht en het Haags betekeningsverdrag is van toepassing.