IEF 18152

Erwin Angad-Gaur over rapport "Het culturele leven" SCP in Sena Performers Magazine

Performers Magazine 4, 2018. Door Erwin Angad-Gaur. Donderdag 8 november verscheen het rapport Het culturele leven, een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wie in cijfers gelooft zou er, bij snelle lezing, uit kunnen opmaken dat de Nederlander uiterst actief deel uitmaakt van het culturele leven. Een omkering is ook mogelijk, een schrikbarende conclusie zelfs: een derde tot zelfs zestig procent van Nederland doet niet actief aan cultuur. Een bijna onbegrijpelijke conclusie. Lees verder