DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021
IEF 20363
||
3 nov 2021
3 nov 2021, IEF 20363; (Doosjevol blauwe bessen), https://www.ie-forum.nl/artikelen/doosjevol-is-eigenlijk-maar-65-vol

Doosjevol is eigenlijk maar 65% vol

RCC CvB 3 november 2021, IEF 20363, RB 3571; 2021/00342 (Doosjevol blauwe bessen)  De klacht is gericht tegen de verpakking van “Doosjevol blauwe bessen” van het huismerk van Albert Heijn. Bij meting van twee exemplaren van het onderhavige product blijkt dat het doosje slechts voor 65% gevuld is. Om die reden acht geïntimeerde de vermelding “Doosjevol” misleidend. De Commissie heeft de klacht gegrond geacht omdat zowel op de voorzijde als de bovenzijde van het product: “Doosjevol blauwe bessen” staat, hierdoor wordt gesuggereerd en zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat het betreffende doosje “vol” is met blauwe bessen, temeer nu de verpakking ondoorzichtig is. De comissie oordeelt dat er sprake van misleidende voedselinformatie, waardoor de uiting oneerlijk is als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en tevens in strijd is met artikel 7 lid 4 onder b van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waardoor de uiting ook in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. In appel komt Het College komt tot hetzelfde oordeel als de Commissie, er sprake is van misleidende voedselinformatie, waarbij de misleiding ziet op de hoeveelheid van het product. 

De Commissie neemt aan dat elders op de verpakking staat dat de inhoud van de verpakking 250 gram (blauwe bessen) is, zoals Albert Heijn heeft gesteld, maar deze vermelding neemt bovenbedoelde onjuiste indruk niet, althans onvoldoende weg. In dit verband overweegt de Commissie dat “gram”, anders dan bijvoorbeeld liter, geen inhoudsmaat is en dat niet algemeen bekend kan worden verondersteld wat de precieze omvang is van 250 gram blauwe bessen. De enkele vermelding “250 gram” is onvoldoende om de gemiddelde consument erop te wijzen dat de inhoud qua hoeveelheid wezenlijk minder is dan de grootte van de verpakking suggereert. [...] De stelling dat de naam “doosjevol blauwe bessen” al jaren een commerciële productnaam is waarbij consumenten bekend zijn met de inhoud heeft Albert Heijn niet verder toegelicht en de Commissie zal dan ook aan die enkele stelling voorbijgaan. Dat de verpakking om technische redenen niet verder kan worden gevuld, maakt bovenstaand oordeel niet anders.