IEF 19781

Dirk Visser: Verwarringsgevaar is genoeg om handelsnaam te beschermen

'Voor bescherming van beschrijvende handelsnamen op grond van art. 5 Handelsnaamwet volstaat verwarringsgevaar. Bijkomende omstandigheden zijn niet vereist,' schrijft Dirk Visser op de website Mr. Online over het oordeel van de Hoge Raad op 19 februari jl. in de zaak Dairy Partners [IEF19773].
Lees verder.