DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021
IEF 19999

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger en Universiteit Leiden.

Dirk Visser: Het is 7 juni 2021

Enkele gedachten bij het in werking treden van art. 29c Auteurswet en de ‘richtsnoeren’ van de Europese Commissie van 4 juni 2021 over artikel 17 van de DSM-richtlijn. Vandaag, 7 juni 2021, treedt de ‘Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte marktin werking. Daardoor wordt onder andere in artikel 29c Auteurswet artikel 17-DSM-richtlijn geïmplementeerd. Artikel 17-DSM-richtlijn gaat over de voorwaardelijke aansprakelijkheid van Google en Facebook voor content die op hun platforms (YouTube en Facebook) wordt geüpload. Die voorwaardelijke aansprakelijkheid leidt onder andere tot de verplichting om zich ‘naar beste vermogen in te spannen om toestemming te verkrijgen’ voor de openbaarmaking en verveelvoudiging van de geüploade content. Zij leidt ook tot de verplichting om zich ‘naar beste vermogen in te spannen om er voor te zorgen dat bepaalde werken niet beschikbaar zijn’. Oftewel: de werken die worden geüpload preventief te filteren en te blokkeren.
Lees verder.