IEF 18885

De rechtbank is de weg kwijt (II)

Op 11 december jl. heeft de jaarlijkse octrooi-jurisprudentiebespreking georganiseerd door DeLex plaatsgevonden. Tijdens de voorbereiding stuitte ik op een bijdrage van Tsoutsanis op Boek9 (B15885) waarin hij mijn notitie [IEF 18547] met betrekking tot het vonnis van de rechtbank in de pemetrexed-zaak (d.d.19 juni 2019) [IEF 18534] ongenuanceerd noemt zonder overigens verder op mijn notitie in te gaan. Zijn bijdrage ging verder over een bijdrage van Kleemans.

Aangezien Tsoutsanis aanwezig zou zijn dacht ik dat het aardig voor de discussie zou zijn om (als er tijd voor zou zijn) een paar kanttekeningen bij de bijdrage van Tsoutsanis te plaatsen. Er was helaas geen tijd maar mijn kanttekeningen stonden wel op de slides die waren uitgedeeld. Ik heb toen toegezegd om die slides te publiceren en bovendien Tsoutsanis uitgedaagd voor een door DeLex te organiseren openbaar debat. Die uitdaging werd (nog niet) aanvaard.

Hieronder derhalve de slides waarbij ik aanteken dat slides natuurlijk niet alles weergeven wat ik over de verschillende punten had willen zeggen, maar belofte maakt schuld en derhalve gaan de slides hierbij.

Willem Hoyng