IEF 18939

Dagblad Trouw: "ook al is van opzet geen sprake, ‘sorry’ is niet genoeg na plagiaat"

Trouw gaat in op het vermeende plagiaat van een van haar columnisten die een klein kerstverhaal voor de krant schreef. In de column werden, zonder bronvermelding, tweets van de Engelse John Bull geciteerd. Bernt Hugenholtz, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, noemt het ‘een evident geval van plagiaat’.