IEF 18208

Carja Mastenbroek over gebruiksvoorwerpen tijdens IE Diner 2019

Presentatie IE Diner Carja Mastenbroek. Als het IE recht past, trekke hem dan aan. Gebruik het model als geheim wapen. Of anders gesteld: een pleidooi voor het gebruik van (niet) geregistreerde modellen voor gebruiksvoorwerpen. Elke bedrijfstak komt in aanraking met het kopiëren van producten. De vraag is vervolgens: hoe kunnen we hier tegen optreden? Naast de gebruikelijke IE-rechten zoals het merkrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing, is er ook de optie om het modelrecht in te zetten. De bescherming van de vormgeving van gebruiksvoorwerpen via het modelrecht is - naar mijn mening - namelijk bij uitstek geschikt. In de loop der jaren is gebleken dat hier echter veel vooroordelen aan kleven en misverstanden over bestaan. Dit diner leek mij de uitgelezen mogelijkheid om bij u, geachte aanwezigen, te trachten wat koudwatervrees weg te nemen, mocht u dat hebben. Wellicht ga ik op enig moment spijt krijgen van het delen van mijn enthousiasme voor het modelrecht wanneer ik in een zaak wordt geconfronteerd met mijn eigen tips, maar dat zie ik dan wel weer. Lees verder.