IEF 17812

Bronbescherming journalisten definitief wettelijk geregeld

Kamerstukken I 2017/2018, 34 032, nr. 36. Uit het persbericht: Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat bronbescherming van journalisten wettelijk vastlegt, is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. De regeling, die op 1 oktober 2018 in werking treedt, is een erkenning van de bijzondere positie die journalisten en publicisten hebben in onze samenleving en de vrije nieuwsgaring.