DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 14 oktober 2022
IEF 21022
Hof Arnhem-Leeuwarden ||
11 okt 2022
Hof Arnhem-Leeuwarden 11 okt 2022, IEF 21022; (Stichting Brein tegen Ziggo), https://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-mag-niet-alleen-waarschuwen

Uitspraak ingezonden door Bastiaan van Ramshorst, Brein.

Brein mag niet alleen waarschuwen

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2022, IEF 21022, IT 4117; 200.307.462 (Stichting Brein tegen Ziggo) Kort geding.Stichting BREIN wil dat internet service providers (ISP’s), waaronder Ziggo, waarschuwingen doorstuurt aan frequente en langdurige uploaders (FLU) waarvan BREIN de IP-adressen heeft gedetecteerd. Er worden dan geen naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) opgevraagd voor verdergaande handhaving en de IP-adressen worden gewist. Het Hof oordeelt kort gezegd dat alleen waarschuwen geen handhaven is omdat BREIN niet van plan is om direct een vordering bij de rechter in te stellen met betrekking tot de gedetecteerde inbreuken. Het is onvoldoende aldus het Hof dat BREIN na enige tijd onderzoek wil laten verrichten naar de effectiviteit van waarschuwen om aan de hand daarvan te beslissen of het programma wordt aangevuld met het opvragen van NAW-gegevens om onthoudingsverklaringen eventueel met boetebeding van de uploaders te verkrijgen. Brein wordt in het ongelijk gesteld. Het hoger beroep faalt en het vonnis van de voorzieningnrechter wordt bekrachtigd.

3.22
Het hof overweegt als volgt. Verwerking van deze strafrechtelijke persoonsgegevens mag pas als er een grondslag voor bestaat. daarvan is vooralsnog geen sprake. Brein heeft nagelaten een vorderung in te stellen die ertoe strekt dat Ziggo wordt gelast een vergunning bij AP aan te vragen. Dat had een tussenstap kunnen zijn in het verkrijgen van zekerheid over een verwerkingsgrondslag voor het gevorderde doorsturen van waarschuwingsbrieven. Zolang die grondslag er niet is, kan de vordering niet worden toegewezen.