IEF 19592

Boek ‘De Handelsnaamwet onder de loep’

Vandaag verschijnt bij uitgeverij deLex het boek ‘De Handelsnaamwet onder de loep’ van Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht. Het recht met betrekking tot handelsnamen is in Nederland neergelegd in de Handelsnaamwet van 1921. Ondanks de grote en vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet in de afgelopen eeuw nauwelijk gewijzigd. In dit boek is geanalyseerd en onderzocht of de Handelsnaamwet nog wel voldoende aansluit bij de huidige tijdgeest.

Bij de bespreking van deze vraag wordt stilgestaan bij het feit dat lokale handel heeft plaatsgemaakt voor landelijk opererende bedrijven en de  invloed die de opkomst van het internet heeft gehad, bij de kwestie in hoeverre het handelsnaamrecht vandaag de dag nog in dezelfde mate als een eeuw geleden het algemeen belang dient en bij de vraag of de bescherming van handelsnamen juist de nadruk is komen te liggen op de behartiging van belangen van de eerste gebruiker van een handelsnaam? De huidige situatie laat ons zien dat het gevaar dreigt dat de rechtzoekenden en de  rechterlijke macht vast blijven houden aan klassieke uitgangspunten. En dat komt de rechtszekerheid niet ten goede.

Dit boek is verkrijgbaar via de boekhandel en online boekhandels als Bol.com en deLex.nl.

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht: “Met name de praktijkervaringen die ik in mijn eerste jaren als advocaat met het handelsnaamrecht heb gehad, overtuigden mij destijds om met dit onderzoek te beginnen. Ik wilde het handelsnaamrecht beter begrijpen. Tegelijkertijd vroeg ik mij af of er onder de beoefenaars van het intellectuele eigendomsrecht meer mensen waren die zich interesseerden voor het rechtsgebied aangezien er al enkele decennia (vrijwel) geen literatuur over het handelsnaamrecht was verschenen. Ik had destijds niet kunnen bevroeden dat in de jaren die volgden het handelsnaamrecht zo springlevend bleek. Dit doet mij uiteraard deugd.”

deLex is een vernieuwende uitgeverij van juridische vakinformatie. deLex stelt juridische informatie online beschikbaar via databanken en geeft boeken en tijdschriften uit voor juridische professionals en studenten, met als doel juridische professionals te verbinden - met elkaar en met elkaars kennis.

De Handelsnaamwet onder de loep. Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet
ISBN: 978-90-8692-073-0
Prijs: € 85,00 (excl. btw)

Meer informatie verkrijgbaar bij uitgeverij deLex. Mail naar fternede@delexmedia.nl