IEF 17408

Besluit CvTA t.a.v. Wob-verzoeken openbaarmaking rapporten Buma Stemra

CvTA 20 december 2017, IEF 17408; kenmerk 2017181 (Wob-verzoek rapporten Buma/Stemra) Vergl. IEF 17357. ( Het CvTA heeft in de maanden na het bekend worden (op 30 augustus 2017) van het bestaan van vertrouwelijke rapporten die zijn opgesteld door NautaDutilh en BDO in opdracht van Buma Stemra diverse Wob-verzoeken ontvangen. Op 20 december 2017 heeft het College over deze Wob-verzoeken besloten deze deels openbaar te maken. Er staan diverse passages met zwartgelakte informatie die bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten, ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke en rechtspersonen.