IEF 19488

Alv en webinar Vereniging voor Auteursrecht op 30 oktober

Op vrijdag 30 oktober houdt de Vereniging voor Auteursrecht haar algemene ledenvergadering met aansluitend een studiemiddag. De vergadering zal - met inachtneming van de huidige stand van zaken m.b.t. Covid-19 en anders dan eerder aangekondigd - uitsluitend online plaatsvinden. Voor online deelneming aan het webinar is registratie vooraf verplicht.
 
Leden en studenten
Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via deze link.
 
Niet-leden
Niet-leden kunnen zich aanmelden na betaling van € 50,- voor deelname via deze link. Na betaling kunt u zich aanmelden voor het webinar.
 
De ledenvergadering zal om 13.30 uur beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda. Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben:

Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454)
 
Het programma is als volgt:

14.00 – 14.50 uur
Voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in andere landen, in het bijzonder Duitsland, de recente consultatie van de Europese Commissie en de conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken.

Inleidende presentaties door: Michael Grünberger, Hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, Universiteit van Bayreuth, en Jacqueline Seignette, Höcker.
 
14.50 – 15.10 uur - pauze
 
15.10 – 16.00 uur
De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘Corona amendement’).

Inleidende presentaties door: Stef van Gompel, IViR, en Hanneke Holthuis, Pictoright.