IEF 20237

Akkoord homologatie verkoop IE activa

Rechtbank Den Haag 8 oktober 2021, IEF 20237; ECLI:NL:RBDHA:2021:11006 (Verzoek homologatie) Verzoekster is een vennootschap waarbij de activa voornamelijk bestaat uit intellectuele eigendommen. Op 24 juni 2021 heeft verzoekster een crediteurenakkoord aan haar schuldeisers aangeboden. Het akkoord wordt gefinancierd door de verkoop van de activa. Verzoekster verzoekt homologatie van het aangeboden akkoord. De rechtbank wijst dit verzoek toe, tenzij zich één of meer van de afwijzingsgronden voordoen zoals deze bestaan in artikel 384 lid 1 Fw. Gronden om het homologatieverzoek af te wijzen zijn niet aanwezig en ook de schuldeisers hebben geen bezwaar gemaakt. De rechtbank homologeert het door verzoekster aangeboden akkoord.

4.3. De rechtbank wijst het verzoek tot homologatie toe, tenzij zich één of meer van de afwijzingsgronden voordoet (artikel 384 lid 1 Fw). Afwijzingsgronden worden onderverdeeld in de algemene afwijzingsgronden (artikel 384 lid 2 Fw) en aanvullende afwijzingsgronden (artikel 384 lid 3 tot en met 5 Fw). De afwijzingsgronden van artikel 384 lid 2 Fw zien onder meer op de vraag of het besluitvormingsproces zuiver is geweest. De rechtbank toetst deze gronden ambtshalve. Als een (tegenstemmende) schuldeiser of aandeelhouder tegen homologatie bezwaar maakt, toetst de rechtbank ook aan artikel 384 lid 3 en 4 Fw. Geen van de schuldeisers heeft bezwaar gemaakt dan wel een verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek ingediend.