IEF 18762

AIPPI World Congress London 2019

Van 15 t/m 18 september 2019 vond het AIPPI World Congress plaats in Londen in het Queen Elizabeth II Centre. Een prachtige locatie, tegenover de Westminster Abbey en vlak bij het Palace of Westminster en Middlesex Guildhall, waar op dat moment  het UK Supreme Court de zaak over de rechtmatigheid van de verdaging van het parlement behandelde.

Ongeveer 50 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht, waarvan tien leden zich onder leiding van voorzitter Gwen ten Berge hebben ingezet dat bijgaande resoluties zijn aangenomen:

- Resolution of Standing Committee on Client Attorney Privilege
- Plausibility (Study Question)
- Copyright in artificially generated works (Study Question)
- IP damages for acts other than sales (Study Question)
- Consumer Survey Evidence (Study Question)

De teksten van de laatste vier resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de discussies die in Londen hebben plaatsgevonden.

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden in Hanzhou, China van 11 t/m 14 oktober 2020. Daar zullen delegaties van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. De nieuwe vragen betreffen de volgende onderwerpen:

- Inventorship of inventions made using artificial intelligence
- Descriptiveness as a defence in trademark proceedings
- IP rights in data
- Standing to litigate and effect on remedies

Zodra de nieuwe Study Questions en working guidelines definitief zijn vastgesteld, kunnen leden van de VIE zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor de betreffende vragen.