IEF 17410

Advies CTvA inzake nabetaling vertrekregeling topfunctionaris Norma

CTvA 11 december 2017, IEF 17410; kenmerk 2017176 (Advies vertrekregeling Norma) Op 3 november 2017 verzocht Norma het CvTA om een oordeel over een nabetaling in het kader van de vertrekregeling van een (voormalig) topfunctionaris. Het College adviseerde naar aanleiding van dit verzoek op 11 december 2017 dat de nabetaling in overeenstemming is met de WNT-vereisten. Het College zal haar definitieve oordeel geven bij de beoordeling van de jaarrekening 2017 van Norma en de daarbij behorende accountantsverklaring.