IEF 18883

Aanscherping Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties

De Tweede Kamer behandelt volgend jaar veel wetgevingstrajecten op het gebied van het auteurs- en naburig recht. Zoals de implementatie van de nieuwe Auteursrecht- en Omroeprichtlijn en evaluatie van het Auteurscontractenrecht, maar ook een wijziging van de Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties. Een aanscherping vooral.

Nederland kent een door de overheid benoemd College van Toezicht Auteursrechten (het CvTA), dat toezicht houdt op collectieve  beheersorganisaties (CBO’s) zoals Sena, Norma, Buma en Stemra. Na evaluatie van de bestaande wet wil de regering met deze wetswijziging het toezicht slagvaardiger en doelmatiger maken. Michel Frequin (directeur van VOICE, de brancheorganisatie van CBO’s): “Volgens de wetgever: slagvaardiger door het College van Toezicht de mogelijkheid te geven sneller door te pakken met sancties als een CBO zich herhaaldelijk niet aan bepaalde normen houdt of ernstig in overtreding is. Doelmatiger door aan het college de ruimte te laten om de administratieve lasten van het toezicht te verminderen voor CBO’s met een goed trackrecord. Dus verscherpt toezicht waar nodig, verlicht waar mogelijk.”
Lees hier verder.

Dit artikel verschijnt deze week in Performers Magazine 4 2019.