DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 11 augustus 2022
IEF 20878

Aankondiging IE-C commentaar art. 2.23 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)

Binnenkort verschijnt het commentaar op artikel 2.23 van de BVIE, geschreven door Léon Dijkman, op IE-C. Art. 2.23 BVIE behandelt de beperking van het uitsluitend recht.

Houd IE-Forum in de gaten voor de publicatie van het commentaar op IE-C.