IEF 19849

Aankondiging IE-C commentaar art. 12 Auteurswet - Antoon Quaedvlieg

Binnenkort verschijnt het commentaar op artikel 12 Auteurswet, geschreven door Antoon Quaedvlieg, op IE-C.

Art.12 Aw behandelt de openbaarmaking van een werk. In zijn commentaar gaat prof. mr. A.A. Quaedvlieg onder andere in op:

- Het nationale en Europese recht uitgelegd in het licht van
   het internationale Verdragsrecht;
- Het begrip openbaar maken als koepelbegrip;
- Het recht van eerste openbaarmaking; verbreiden;
- Openbaarmaking in materiële vorm;
- Immateriële vormen van openbaarmaking;
- Recht van Mededeling aan het publiek in de Auteursrechtrichtlijn.

Over Antoon:
Antoon is een van de meest invloedrijke juristen op het gebied van het auteursrecht en het merkenrecht in Europa. Hij schrijft talrijke publicaties op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en is actief als redactielid van het gerenommeerde tijdschrift Berichten Industriële Eigendom. Hij speelt een leidende rol in een grote hoeveelheid internationale organisaties in zijn vakgebied, waaronder het comité éditorial international van Les Cahiers de la Propriété Intellectuelle en van het Bureau en het Executive Committee van de Association Littéraire et Artistique Internationale ALAI. Hij werd in 2008 benoemd tot lid van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom en trad in 2010 toe tot de Commissie Auteursrecht.

Houd IE-Forum.nl in de gaten voor de publicatie van het commentaar op IE-C.nl.