IEF 16724

Dirk Visser - Kroniek IE in NJB

Dirk Visser, Kroniek IE, NJB 2017 <Kluwer navigator>, eerste 3 pagina's. volledig@navigator. De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhow-richtlijn biedt vergaande bescherming tegen ‘inbreukmakende producten’. Lees verder