IEF 57

Merkenrecht

G-Star heeft tevergeefs geprobeerd de Makro de verkoop en exploitatie van G-Star jeans onder het beeld/woordmerk G-Star te beletten. De Makro heeft de jeans gekocht van een distributeur van G-Star. G-Star vindt dat de Macro het imago en de reputatie van het G-Star merk schaadt door deze op haar website en in haar folder te gebruiken voor de verkoop. Volgens G-Star zou de Macro niet dezelfde luxe uitstraling hebben als een G-Star filiaal, waardoor de reputatie van het merk zou zijn geschaad.

Allereerst oordeelt de rechter dat G-Star zich op grond van haar woord/beeldmerk niet kan verzetten tegen de verhandeling door Macro van G-Star producten ten aanzien waarvan de merkrechten van G-Star zijn uitgeput. De rechter oordeelt dat een sober en minder trendy uitstraling, voorzover deze samenhangt met een winkelformule, niet een gegronde reden voor de merkhouder oplevert om hiertegen op te treden. G-Star heeft geen relevante bijzondere omstandigheden genoemd die wel een gegronde reden zou kunnen opleveren. Ook is het volgens de rechter gebruikelijk op gelijkbare wijze reclame te maken voor verschillende producten in één folder. Opvallend is dat de rechter de Makro toestaat het woord/beeldmerk G-Star daarvoor te gebruiken. Volgens de rechter is dit nu eenmaal een doelmatig middel om de consumenten omtrent het aanbod van de producten te informeren. De Macro heeft dat niet op een zodanige manier gedaan dat daarmee de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Door het gebruik van het woord/beeldmerk roept de Macro geen gevaar in het leven dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de Macro en G-Star bestaat. Naar mijn mening gaat de Makro te ver door onnodig het beeldmerk van G-Star te gebruiken. Het gebruik van het woordmerk volstaat om het publiek te kunnen informeren over de aard van het product.

IEF 56

Auteursrecht

Een goed begin is het halve werk. En als een boek begint met  "In het jaar 561," begon hij op de beleefde toon van een gids voor vreemdelingen. "werd hier de enige slag uitgevochten die er ooit ergens ter wereld om een kwestie van auteursrecht bevochten is." Ik keek hem hoofdschuddend aan. "Het is werkelijk waar." dan is dat boek  waarschijnlijk helemaal goed.

IEF 55

Is de IE-niche vol?

Het afgelopen jaar zagen veel grote kantoren hun IE-specialisten vertrekken naar nichekantoren. De opkomst van de nichekantoren is natuurlijk al langer dan een jaar aan de gang, maar met name in de IE-praktijk leek deze in 2004 in een stroomversnelling te komen. Maar volgens de verliezende kantoren is het nu wel afgelopen. "Er zijn nu drie, vier nichekantoren in Intellectueel Eigendom", zegt een woordvoerster van NautaDutilh. "Ruimte voor meer is er niet".

Lees hier het hele artikel.

IEF 54

XS4U x-tra sexy for you / XS4ALL

Het beeldmerk XS4U x-tra sexy for you maakt geen inbreuk op (de reputatie van) de bekende merknaam XS4ALL. XS4U handelt in erotische artikelen, waaronder beeld- en geluidmateriaal. De artikelen zijn onder meer te bestellen via het internet. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van merkinbreuk, wanneer XS4U altijd wordt gebruikt in combinatie met het achtervoegsel x-tra sexy for you. XS4ALL was bang voor reputatieschade, maar viste in deze prikkelende zaak achter het spreekwoordelijke net. Voor de volledige uitspraak, zie: Rechtbank Utrecht, zaak-/rolnr. 115821 / KG ZA 04-483 d.d 27 oktober 2004.

IEF 53

Merkenrecht

Eigentijdse merken hebben geen achternaam meer. Interessant artikel van Erwin Wijman in het januarinummer van Onze Taalover de opkomst van het voornaammerk: Dirk, Ilse, Johan, Linda, Humberto, Ben, Alex etcetera. Volgens de schrijver schuilt het grootste gevaar in eventuele negatieve associaties, waarmee het associatiegevaar via een omweg weer terug is in het merkenrecht.

IEF 52

Auteursrecht

Voor IE-ers is Piet Mondriaan voor alles het voorbeeld van de verlopen maar herleefde kunstenaar: auteursrecht verlopen, maar door de duurrichtlijn en Phil Collins herleefd en hersteld Voor niet IE-ers is het werk van Mondriaan vooral een veelgebruikt dessin en een tot het publieke domein gerekende stijl-icoon. En zo te zien zijn de erven Mondriaan dan ook niet geraadpleegd over de onderstaande bewerking:

Pac-Mondrian transcodes 'Broadway Boogie Woogie' into a Pac-Man video game: the painting becomes the board, the music becomes the sound effects, and Piet Mondrian becomes Pac-Man.

Pac-Mondrian disciplines the syncopated rhythms of Mondrian's spatial arrangements into a regular grid, then frees the gaze to follow the viewer's whimsical perambulations of the painting: a player's thorough study of the painting clears the level.

Each play of the game is an act of devotion. Mondrian's geometric spirituality fuses with his ecstatic physicality when Pac-Mondrian dances around the screen while the Trinity of Boogie Woogie jazz play 'Boogie Woogie Prayer'. Each play of the game is an improvisational jazz session. Pac-Mondrian sits in as a session drummer with Ammons, Lewis, and Johnson, hitting hi-hats, cymbals, and snares as he eats pellets. (artblog.net)

(terzijde: kan Phill Collins op grond van  deze en andere auteursrechtelijke wonderen niet eens worden aangemeld voor heiligverklaring en  worden aangewezen tot beschermheilige van het auteursrecht?)

IEF 51

Misleidende mededelingen/Merkenrecht

Milieudefensie wint giftige druiven-procedure van Super De Boer.

Super De Boer heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen Milieudefensie, afgelopen donderdag 6 januari, verloren. Milieudefensie had TNO een onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties bestrijdingsmiddelen op de druiven van Super de Boer. Het bleek dat deze concentraties aanzienlijk hoger lagen dan wettelijk was toegestaan.

Milieudefensie startte daarop o.a. in de landelijke media een boycotcampagne tegen Super De Boer en haar druiven. Super de Boer vorderde in een kort geding dat het Milieudefensie nog langer verboden zou worden om misleidende mededelingen te doen over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op haar groente en fruit.

De Amsterdamse Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”. Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”.

Super De Boer behaalt nog een kleine Pyrrhus-overwinning omdat de rechter aan zijn vonnis toevoegt dat het gebruik van het beeldmerk van Super de Boer door Milieudefensie in haar acties, onnodig is en merkinbreuk oplevert.

Lees hier de uitspraak van de Voorzieningenrechter en hier het persbericht van Milieudefensie.

IEF 50

Merkenrecht

Yoghurt emmertjes geschikt als merk

Het Hof Arnhem heeft bepaald dat de yoghurt emmertjes van De Zuivelhoeve kunnen dienen als merk. Het Hof merkt op dat op zichzelf betwijfeld kan worden of een emmertje voor yoghurt op zichzelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om als beeld/vormmerk ingeschreven te kunnen worden, maar is van mening dat de emmertjes door inburgering toch dit noodzakelijke onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Lees hier het gehele arrest.

IEF 49

Merkenrecht

Schaatster Barbara de Loor verliest kort geding tegen KNSB. KNSB geeft aan de leden van kernploegen/nationale selecties extra sponsorruimten, de zogenaamde merkenteams. De Loor, die geen deel uitmaakt van een door de KNSB erkend merkenteam, wil een extra ‘beenplek’ verwerven.

De Voorzieningenrechter oordeelt: “Het ter bevordering van het ontstaan van merkenteams toekennen van meer logorechten aan een merkenteam dan aan een onafhankelijke licentiehouder is gelet op voormeld beleid dan ook begrijpelijk en in beginsel ook rechtvaardig”. Lees vonnis

 

IEF 48

Domeinnamen

John de Mol heeft de strijd om de uitzendrechten (samenvattingen) van de eredivisie voetbal vandaag gewonnen. De strijd om de naam waaronder deze samenvattingen vanaf volgend seizoen worden uitgezonden is echter nog niet gestreden.

Op 16 december jl. werd bekend dat De Mol van plan was zijn nieuwe zender onder de naam TVNL te lanceren. Dezelfde dag heeft De Mol het woordmerk TVNL aangevraagd. Het beeldmerk was 'al' op 16 oktober aangevraagd. Het is nog de vraag of het woordmerk door het BMB niet als te beschriivend wordt opgevat en wordt geweigerd.

Bovendien blijkt dat De Mol niet het voorbeeld van de RVD ten tijde van de geboorte van Amalia heeft gevolgd, door de belangrijkste domeinnamen voor de nieuwe zender te registreren. De .biz, .info .net, .org-domeinnamen van TVNL, alsmede TV-NL.com (dus met streepje) zijn allen op 16 december jl. door kapers geregistreerd.

TVNL.nl, tvnl.com en tv.nl (oftewel de meest voor de hand liggende domeinnamen) blijken al jaren geleden door derden te zijn geregistreerd. Tot op dit moment was de domeinnaam TV-NL.nl nog vrij.

Of en hoe De Mol van plan is om onder de (domein)naam TVNL ook op internet actief te worden is nog niet bekend...

IEF 45

Merkenrecht

Voor wie er aan twijfelde: het Benelux Gerechtshof bestaat nog. Althans, getuige de twee onderstaande arresten bestond het in ieder geval nog op 1 december. Ander goed nieuws: de enorm lelijke website van het hof is inmiddels onbereikbaar.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A/99/1/20, KPN tegen Benelux Merkenbureau.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A98/2/21,  Campina tegen Benelux Merken Bureau.

IEF 44

Octrooirecht

Software patent vote this week. EU governments are this week expected to push through a groundbreaking vote on the proposed software patent directive in one of the last two European Council meetings before the end of the year. Contrary to recent press reports claiming that an adoption of the draft directive will not be possible before 2005, the Dutch EU Presidency and the 25 member states making up the European Council are seemingly eager to commit to this final step before the end of the year.

Octrooirecht. Software patent vote this week. EU governments are this week expected to push through a groundbreaking vote on the proposed software patent directive in one of the last two European Council meetings before the end of the year.

Contrary to recent press reports claiming that an adoption of the draft directive will not be possible before 2005, the Dutch EU Presidency and the 25 member states making up the European Council are seemingly eager to commit to this final step before the end of the year.

So eager, in fact, that they have decided to formally adopt the decision, reached by the Competitiveness Council on May 18, as an A point (without a debate) in the Agriculture and Fisheries Council meeting on December 21.

The outcome will be known as the Council’s common position.

Confirming Tuesday’s adoption, a Council spokesperson told MIP Week: “The Spanish delegation has announced that it will vote against and the Belgian, Austrian and Italian that they will abstain. Several delegations such as the Netherlands, Poland and Latvia announced that they will make a declaration to the Council minutes explaining their positions.”

Under the EU’s co-decision procedure, the Council’s common position will be transferred to the European Parliament, which could give it its vote as early as mid-January, or mid-February next year – that is, if all goes according to plan.

The EU directive on the patenting of computer-implemented inventions has been at the centre of much controversy since the European Commission first proposed it in 2002. Its aim is to harmonize the divergent laws on software patenting across the EU by bringing them more in line with the current practice at the European Patent Office.

But groups such as the Foundation for a Free Information Infrastructure are concerned that the directive would legalize software patenting, or at the very least increase software patenting due to confused wording in the directive over what kind of software is patentable.

In late 2003 the Parliament adopted a new draft with more than 70 amendments to the Commission’s original proposal. The IT industry and the European Commission said the amendments diluted the original plans and turned the draft text into a confusing maze of broad and contradictory provisions.

On May 18, the Competitiveness Council, pushed by the then Irish EU presidency, adopted a so-called compromise draft, keeping only 21 of the Parliament’s amendments and moving closer to the Commission’s original version. Supporters of the directive, such as Dell, Ericsson, Intel, Siemens and Sony, would like to see it adopted sooner rather than later.

“This directive is extremely important for the future of innovation in Europe as it concerns two-thirds of all inventions in the European high-tech industry,” said Mark MacGann, director-general of the European IT industry association (EICTA).

Hoping to calm fears that the directive will bring the EU closer to the more liberal US and Japan approaches to software patenting, UK government officials last Tuesday said that the directive will not change the EU’s legal position, but instead will simply clarify what can and cannot be patented.

Lord Sainsbury, the UK’s minister for science and innovation, said that it will not adversely impact the software and open-source market: “Changes in patent practice in the US in the last five years have caused concern in some areas of the computer industry, and the directive will ensure that Europe continues on its own path, which is a balanced approach that both creates a climate for innovation and supports the open source software.”

To be adopted as law, the Council’s common position on the directive will have to go back to the Parliament for a second reading (expected to happen in January or February at the earliest).

“The Parliament will either agree with it, or reject it completely, in which case the directive is dead,” said Tony Howard, deputy director at the UK Patent Office, at a press conference organized by the Department of Trade and Industry last Tuesday.

The remaining option would be that the Parliament again changes the draft, in which case it would have to send it back for a second reading to the Council. In such a case, the Parliament would, under old EU rules, have been restricted to re-introducing only those changes made to the draft during its first reading.

But with the election of a new Parliament, which opened in October, this rule does not apply, explained Howard, and the Parliament will be free to introduce new changes if it wishes.

“It’s an issue to follow that will keep us all very busy for the months to come. It will be even harder this time than during the first reading,” said one industry observer in Brussels.

Read here and here the draft statements to be considered Tuesday.

MIP Week welcomes your feedback on this or any other story. Please email the author with your comments. Letters may be published online.

Read here and here the draft statements to be considered Tuesday.

Stephanie Bodoni, London - 19 December 2004

IEF 42

Domeinnamen

De Europese Commissie heeft een overeenkomst met registratieinstantie EURid gesloten over de introductie van .eu domeinnamen. EURid, een private non-profit organisatie, is door de Commissie belast met de implementatie en het management van de eu.-domeinnamen. Naar verwachting zullen domeinnamen met de .eu-extensie in de loop van 2005 geregistreerd kunnen worden.

IEF 41

Auteursrecht

Is art 25 d Auteurswet van toepassing? Levend kunstwerk beschadigd in ziekenhuis. Het levend kunstwerk dat zich Fabiola noemt is in zijn woning aan het Waterlooplein ernstig mishandeld. De van oorsprong Vlaming ligt nog in het ziekenhuis met een ernstige verwonding aan zijn oog.

Fabiola had een vage kennis toegang verschaft tot zijn huis. De jongen verklaarde ruzie met zijn vriendin te hebben gehad en buiten de deur te zijn gezet. Eenmaal in de woning van de kunstenaar, mishandelde de jongen Fabiola. "Plotseling lag hij op me met een mes of een stok of iets waarmee hij me stak. Ik heb moeten vechten voor mijn leven. bron:at5.nl

IEF 39

Adwords / Merkenrecht

Google wint AdWords zaak in USA. Google verkoopt zoektermen waarmee Internetgebruikers de door hun gezochte informatie kunnen vinden. Google verkoopt ook tekens die merkrechtelijk beschermd zijn. De Amerikaanse rechter is van mening dat de verkoop van de merkrechtelijke beschermde zoektermen op zichzelf niet onrechtmatig is. Dit is geen verwarringwekkend gebruik van een merk. Echter, de rechter heeft zich nog niet uitgelaten of het tonen van het merk in bijvoorbeeld pop-ups of banners merkinbreuk oplevert. Dat lijkt mij wel. Lees meer op findlaw.com.

IEF 38

Rectificatie

De voorzieningenrechter heeft terecht geen spoedeisend belang aangenomen voor rectificatie van uitingen in 2001 en 2003. Gedaagde zou meer dan twee jaar geleden onjuiste uitlatingen hebben gedaan over Milieutech c.s., waardoor haar reputatie, goede naam en faam en imago zou zijn aangetast. Zij vordert in kortgeding gedaagde te gebieden over te gaan tot het plaatsen van een paginagrote rectificatie in Twentse Courant Tubantia. Dit terwijl dit geschil kennelijk in de bodemprocedure al bij het Hof ligt. Het is onbegrijpelijk waarom nu pas in kortgeding een rectificatie wordt gevorderd. Lees vonnis