IEF 365

Moderne communist

Oratie Hoogleraar Kamperman Sanders (Maastricht): “The Development Agenda For Intellectual Property. Rational Humane Policy or “modern-day communism”?

Bescherming van Intellectueel Eigendom wordt in het Westen - de Verenigde Staten voorop –gezien als dé garantie voor succesvolle innovatie en bloeiende economische ontwikkeling. Dat blijkt niet altijd zo te zijn, zo bewijzen de groeicijfers van landen met een relatief laag beschermingsniveau. Belangrijker nog is de constatering dat een hoog beschermingsniveau nadelig is voor ontwikkelingslanden.Om die reden is een aantal jaren geleden een beweging ingezet om te komen tot een flexibeler beschermingsniveau, al naar gelang de situatie waarin een land zich bevindt dat beschermde informatie wil gebruiken.

Tegelijkertijd is er onder aanvoering van de Verenigde Staten een tegenbeweging ingezet met Bill Gates als een van de belangrijkste woordvoerders. “Intellectual property is the incentive system for the products of the future.” Wie van dat systeem van bescherming af wil is een communist-nieuwe-stijl, zo verklaarde Gates in een interview begin dit jaar.

In bilaterale handels- en kredietovereenkomsten verplichten de Verenigde Staten de ontwikkelingslanden in toenemende mate om een hoog niveau van bescherming van het Intellectueel Eigendom in te voeren. Dr.mr. Anselm Kamperman Sanders is geen voorstander van deze Amerikaanse aanpak.Hij pleit voor een verdergaande flexibilisering waarbij nog beter gebruik wordt gemaakt van de instrumenten die er nu al zijn om het Intellectueel Eigendom te beschermen. Lees persbericht.

IEF 364

Kansspelaanduiding

Het naar elkaar toegroeien van speelhallen en Holland Casino is een ongewenste ontwikkeling. Om verwarring te voorkomen moet er een duidelijker onderscheid komen. Wettelijk moet daarom vastgelegd worden dat de term casino alleen gebruikt kan worden door vestigingen van Holland Casino. Dit schrijft minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer in de beleidsbrief speelautomaten. Uit het Persbericht van Justitie kan niet worden opgemaakt aan welke vorm van wettelijke bescherming de minister denkt. Het Benelux-merkenregister telt 72 inschrijvingen met het woord 'casino'

IEF 363

Een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging

Webwereld bericht dat de Financial Times meldt dat de de Fransman Michel Rocard, voormalig premier van Frankrijk en nu de Europarlementariër die de behandeling van de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen moet voorbereiden, de tekst van deze richtlijn flink wil aanpassen. Rocard zou een verklaard tegenstander zijn van software-octrooien. In een interview in de Franse krant Libération in juli 2003 noemde Rocard zichzelf al een aanhanger van 'free software.' "De octrooieerbaarheid van software zal waarschijnlijk een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging veroorzaken, met alle nadelige gevolgen voor softwaremakers van dien."

Volgens de geruchten is Rocard´s standpunt juist de reden dat het Europees parlement hem naar voren heeft geschoven. In juli is de volgende plenaire stemming over de amendementen.

IEF 362

Woonde Madonna ooit in Moeskroen?

De Morgen bericht dat de  Italiaanse Belg Salvatore Acquaviva meent dat de eerste vier maten van Madonna´s hit 'Frozen' van de cd 'Ray of Light' (1998) zijn ontleend aan zijn eigen compositie 'Ma Vie Fout Le Camp' (Mijn leven stelt niets voor) uit 1993. Muziekuitgever MP Music heeft op beschuldiging van plagiaat een kort geding aangespannen tegen de platenlabels Sony, Warner en EMI. De advocaten van Acquaviva claimen aan te kunnen tonen dat Madonna ooit in Moeskroen woonde, alwaar zij Acquaviva´s nummer te horen kreeg.

MP Music baseert zich onder andere op een onderzoek dat auteursrechtenmaatschappij Sabam in 1998 uitvoerde. Dat concludeerde dat de eerste vier maten van de twee werken identiek zijn en vier keer herhaald worden in het refrein ‘Frozen’. Een tweede onderzoek in 2002 bevestigde dat.  De rechten op ‘Frozen’ zijn in afwachting van een rechterlijke beslissing geblokkeerd, of in dit geval 'bevroren' bij Sabam en bij zijn Amerikaans zusterbedrijf. Beluister het begin van het nummer hier.

De advocate van platenlabels Warner, Sony en EMI, Fabienne Brison, ontkent dat er plagiaat in het spel is. “Wij beschikken over een tegenexpertise die puur toevallige gelijkenissen ziet in de muzieknummers. Bovendien is Madonna ook nooit in Moeskroen geweest”, aldus de advocate. De rechtbank van Bergen heeft de zaak uitgesteld tot 22 juni.

IEF 361

Persona functioneert als merk

Er zijn dingen waar je niet zo snel bij stil staat. Hebben, bijvoorbeeld, look-alikes naar Nederlands recht ook een licentie nodig? INTA Daily News bericht dat "Look-alikes commit an infringement as soon as they are using someone’s image for commercial purposes. “When you start selling your services and Robin Williams’s persona and make money from it, at that moment you have crossed the line of free speech,” said Bernstein. Added Bernstein: “A celebrity’s persona basically functions as a trademark. Many people don’t realize that you have to license these IP rights.” INTA’s look-alikes at the welcome reception on Sunday night, for instance, were all licensed." Zou deze mevrouw een licentie hebben, of zou ze niet commercieel zijn?

IEF 360

Ipod Doekoe (3)

Niet alleen Nederland is voornemens een kopieerheffing op MP3-spelers in te voeren, zoals IEForum eerder meldde. In Duitsland gaat een gedeelte van de aanschafprijs al naar de GEMA, de Duitse Thuiskopiestichting.

De International Herald Tribune vergelijkt in een uitgebreid artikel de heffingsstructuren en -plannen op MP3-spelers en andere opslagmedia in Europa.

IEF 359

Werklast Hof leidt tot IE-specialisatie

In een interview met het FD over de nieuwe Europese Grondwet gaat AG Geelhoed in op de gevolgen voor het HvJ en GvEA. "Voor het Europese Hof heeft het nieuwe verdrag volgens Geelhoed inhoudelijke en mede daardoor organisatorische consequenties. De werklast van het Hof stijgt hierdoor aanzienlijk, wat wordt versterkt door de voortgaande uitbreiding van de unie.

Volgens Geelhoed leidt dit tot een herverdeling van de bevoegdheden tussen het zogeheten Gerecht van Eerste Aanleg en het Europese Hof van Justitie. Het Gerecht wordt de rechtbank, het Hof zal uitgroeien tot een supreme of constitutional court dat de principezaken behandelt. De rechters van het Hof gaan specialiseren, bijvoorbeeld in intellectueel eigendom, merkenrecht en douanerecht en eventueel op lange termijn ook in migratierecht. Zo wordt de groeiende werkdruk opgevangen."
 
Afgezien van de reden is specialisatie van rechters een interessante ontwikkeling. Door de informele specialisatie, waarbij advocaten een forum kiezen waarvan zij weten dat het ofwel over veel, ofwel over heel weinig kennis van het IE.recht beschikt, te vervangen door formele specialisatie, zoals het Haagse Gerecht nu ook al het aangewezen forum is voor octrooi- en gemeenschapsmerkzaken, wordt de rechtspraak inhoudelijk wellicht beter en misschien minder bevattelijk voor manipulatie door partijen. Maar misschien ook niet, natuurlijk. Tijd voor een proefschrift.

IEF 358

Is teletekst een merk?

Teletekst.nl is niet van de houder van het merk Teletekst, de NOS, maar van Knowledge eXchange BV uit Nieuwegein. En volgens Villamedia.nl zouden oppervlakkige lezers van dit persbericht wel eens kunnen denken dat het wel om de site van NOS Teletekst gaat. Ook teletext.nl staat niet op naam van de NOS. De NOS gebruikt http://teletekst.nos.nl/. Zou de NOS niet willen of niet kunnen optreden? Wat is het merkbeleid achter Teletekst, zou je een licentie moeten hebben of is het merk zo verwaterd dat gebruik inmiddels vrij is?

IEF 357

BVIE in Tractatenblad

Volgend op eerdere berichtgeving: het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (met Protocol); 's-Gravenhage, 25 februari 2005, is nu gepubliceerd in Tractatenblad 2005, 96. "Het Verdrag wordt vanaf 25 februari 2005 voorlopig toegepast. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland." Zoek voor het tractatenblad in overheid.nl of download het verdag van de website van het BMB.

IEF 354

GEEN VERPLICHTE PROCUREUR MEER BIJ CIVIELE RECHTSZAAK

Geen IE, maar wel goed nieuws voor de vaak landelijk opererende IE-advocaten en cliënten. Minister Donner wil het verplichte procuraat afschaffen per 1 juli 2007. Nu nog moeten advocaten een collega inschakelen wanneer zij buiten hun eigen arrondissement willen procederen, met als gevolg extra kosten voor de cliënten. De planning is om nog dit jaar daartoe een wetsvoorstel naar de ministerraad te sturen. Lees persbericht

IEF 353

Een vleermuis voor drank is niet bekend

Uitspraak Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage KG 05/245 van 18 mei 2005 (Bacardi / Bat Beverage) Bacardi, bekend onder meer vanwege de populariteit van het Breezer drankje onder jongeren, roept tevergeefs haar 'vleermuis' beeldmerk (Gemeenschapsmerk als Beneluxmerk) in tegen het gebruik van een afbeelding van een vleermuis door Bat Beverage voor energy-drinks. Opvallend is dat Bacardi er niet in slaagt, ondanks de door haar overgelegde marktonderzoeken, de Voorzieningenrechter te overtuigen dat het beeldmerk vleermuis een bekend merk is, los van de aanduiding BACARDI. De Voorzieningerechter oordeelt dat een vleermuis een bekend dier is en "een afbeelding ervan niet reeds voert tot een grote onderscheidingskracht". Dit is opvallend, aangezien je zou zeggen dat het gebruik van een afbeelding van een vleermuis als onderscheidingsteken voor drank niet echt gebruikelijk is en dat het publiek dit beestje als zodanig ook zal opvatten.
Na vaststelling dat er geen sprake is van een bekend merk staat de rechter stil bij de overeenstemmingsvraag. Het beeldmerk vleermuis van Bacardi is in het zwartwit geregistreerd. De rechter is van oordeel dat hij daardoor niet kan toekomen aan een vergelijking van de kleuren. De rechter is van mening dat er geen sprake is van visuele overeenstemming. De vleermuizen verschillen teveel van elkaar. Bat Beverage gebruikt de vleermuis uitsluitend in combinatie met haar merk MAD BAT. Wellicht was dit doorslaggevend voor het oordeel van de rechter dat nog niet voldoende is komen vast te staan dat er sprake is van verwarringsgevaar. Lees vonnis
IEF 352

in het algemeen terecht zeer zorgvuldig

Nieuw op de IVIR-site: G.A.I. Schuijt 'Het portret van Mohammed B.' "Ik vind dat wij ons in Nederland gelukkig mogen prijzen met een sobere misdaad- en justitieverslaggeving, die in het algemeen terecht zeer zorgvuldig omgaat met de privacybelangen van verdachten en veroordeelden en de onschuldpresumptie in acht neemt. Dat moet zo blijven. Maar dat is het beleid waar de media zelf over beslissen.

Waar ik wel de aandacht op heb willen vestigen is dat de media zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen kunnen laten leiden en niet (altijd) bevreesd hoeven te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. heb ik betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd." NJB, 2005-18, p. 938-943.

IEF 351

Ondertussen in Hamburg

Slecht rechsvergelijkend nieuws voor BREIN (zie eerdere berichtgeving): Duitse ISP zijn niet verplicht om  informatie over hun abonnees af te staan aan de muziekindustrie.
Het altijd goed geïnformeerde Heise bericht dat "Suspicions of illegal copying of tracks and possible dissemination of such via FTP servers notwithstanding access providers are not legally obliged to divulge customer data. This the Higher Regional Court (OLG) in Hamburg has found, thereby annulling a contrary decision by the District Court (LG) in Hamburg." Lees hier meer.

IEF 350

Wordt het niet eens tijd voor een generaal pardon?

30 procent van de gebruikte software in Nederland is illegaal. Het percentage illegale software daalde wel: van 33% in 2003 naar 30% in 2004. Nederland behoort hiermee wereldwijd tot de top-20 van landen met het laagste piraterijpercentage en behoort in die groep met Zwitserland en Ierland tot de drie landen die in 2004 met 3% de sterkste daling realiseerden ten opzichte van 2003. De financiële schade voor softwareproducenten in Nederland als gevolg van softwarepiraterij steeg echter met bijna 10% van $577 miljoen in 2003 tot $628 miljoen in 2004. Dit blijkt uit onafhankelijk wereldwijd onderzoek van de BSA.

De deadline voor implementatie van de EU Enforcement Directive is over twaalf maanden. Volgens de BSA is het daarom nu zaak dat overheden gaan nadenken over de manier waarop ze de regels voor het beschermen van het intellectueel eigendom kunnen verbeteren. Lees meer.

IEF 349

Word zelf een merk

Zeeuws Meisje is op zoek naar een nieuw Zeeuws meisje. Op zaterdag 21 kunnen meisjes tussen de 15 en 25 jaar, geboren en getogen in Zeeland, door het meedoen aan een screentest een gooi doen naar de titel van Zeeuws meisje.Het Zeeuws Meisje van vroeger, Elma Petter-van den Berge, is inmiddels een 44 jaar jonge vrouw. Vandaar dat we samen met Elma op pad gaan om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te vinden die de capaciteiten hebben om het stokje van Elma over te nemen. Lees of kijk hier meer.

IEF 348

Versatel niet buitenspel

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclamespot van Versatel, waarin de 'hand van God' een doelpoging van Feyenoordspeler Romeo Castelen intikt, niet in strijd is met de goede smaak en derhalve ongegrond verklaard. Versatel is logischerwijs blij met de uitspraak: “We vinden het vervelend dat er zoveel klachten zijn binnengekomen, want we willen geen mensen kwetsen. Maar we vinden zelf ook dat we geen grens hebben overschreden.” Het is overigens geenszins zeker of de spot ook weer terug komt op de buis. “Voorlopig even niet, omdat we eerst met andere reclame-uitingen komen, maar wellicht later”, aldus Versatel. Zie ook eerder, hier.

IEF 347

urgent need for a meaningful dialogue

"I am very happy to welcome you to the Third Europe Day at the Cannes Film Festival of which the subject is “European films and the information society”

Speech van Euro Commissaris Viviane Reding (Infosoc & Media) t.g.v. de "Informal Meeting of Ministers for Audiovisual, Europe Day," Cannes 16 mei 2005 over Intellectuele Eigendom en de gevaren en mogelijkheden van online filmdistributie. Lees speech.

IEF 346

SBS - Talpa

Talpa heeft van SBS tot as vrijdag, 20 mei 2005, de tijd gekregen om de naam TIEN in te trekken. Volgens SBS lijkt de naam te veel op TV10, de naam die SBS gebruikt voor haar nieuwe digitale zender. Indien Talpa geen gehoor geeft aan de oproep, zal op 20 mei het kort geding dienen. Zie ook eerdere berichtgeving (typ 'tien' in zoekvenster). Bron: Adformatie

IEF 345

Strepen geen Olympische versiering

Na een klacht van o.a Nike, Puma en Reebok, heeft het IOC onlangs besloten dat op Olympische sportkleding geen merken (of beter: corporate identification marks) aangebracht mogen worden die groter zijn dat 7.8 vierkante centimeter. Slachtoffer van de beslissing is Adidas, die zijn Olympische sporters nu niet langer meer volledig mag afbiezen met de bekende drie strepen. Tot nu toe werden de drie strepen door het IOC beschouwd als versiering en niet als merk. In hoeverre het IOC zich bij deze beslissing heeft laten leiden door de wereldwijd door Adidas gevoerde procedures om de drie strepen als volwaardig merk te beschermen is onbekend.

IEF 344

Ondertussen in Duitsland

Een merk wereldwijd met succes laten registeren is bijkans onmogelijk: ‘Gmail’ is now called ‘Google Mail’ in Germany. Google’s introduction of the email service ‘Gmail’ already had a bad start. First the search machine hit the headlines in America for failing to register the trademark in time, and then followed a trademark dispute in Germany. As the name ‘Gmail’ is already registered in Germany in class 38 for electronic services, Google has now renamed its service. In Germany from now on the service will run under the name ‘Google Mail’. Lees hier meer.