IEF 53

Merkenrecht

Eigentijdse merken hebben geen achternaam meer. Interessant artikel van Erwin Wijman in het januarinummer van Onze Taalover de opkomst van het voornaammerk: Dirk, Ilse, Johan, Linda, Humberto, Ben, Alex etcetera. Volgens de schrijver schuilt het grootste gevaar in eventuele negatieve associaties, waarmee het associatiegevaar via een omweg weer terug is in het merkenrecht.

IEF 52

Auteursrecht

Voor IE-ers is Piet Mondriaan voor alles het voorbeeld van de verlopen maar herleefde kunstenaar: auteursrecht verlopen, maar door de duurrichtlijn en Phil Collins herleefd en hersteld Voor niet IE-ers is het werk van Mondriaan vooral een veelgebruikt dessin en een tot het publieke domein gerekende stijl-icoon. En zo te zien zijn de erven Mondriaan dan ook niet geraadpleegd over de onderstaande bewerking:

Pac-Mondrian transcodes 'Broadway Boogie Woogie' into a Pac-Man video game: the painting becomes the board, the music becomes the sound effects, and Piet Mondrian becomes Pac-Man.

Pac-Mondrian disciplines the syncopated rhythms of Mondrian's spatial arrangements into a regular grid, then frees the gaze to follow the viewer's whimsical perambulations of the painting: a player's thorough study of the painting clears the level.

Each play of the game is an act of devotion. Mondrian's geometric spirituality fuses with his ecstatic physicality when Pac-Mondrian dances around the screen while the Trinity of Boogie Woogie jazz play 'Boogie Woogie Prayer'. Each play of the game is an improvisational jazz session. Pac-Mondrian sits in as a session drummer with Ammons, Lewis, and Johnson, hitting hi-hats, cymbals, and snares as he eats pellets. (artblog.net)

(terzijde: kan Phill Collins op grond van  deze en andere auteursrechtelijke wonderen niet eens worden aangemeld voor heiligverklaring en  worden aangewezen tot beschermheilige van het auteursrecht?)

IEF 51

Misleidende mededelingen/Merkenrecht

Milieudefensie wint giftige druiven-procedure van Super De Boer.

Super De Boer heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen Milieudefensie, afgelopen donderdag 6 januari, verloren. Milieudefensie had TNO een onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties bestrijdingsmiddelen op de druiven van Super de Boer. Het bleek dat deze concentraties aanzienlijk hoger lagen dan wettelijk was toegestaan.

Milieudefensie startte daarop o.a. in de landelijke media een boycotcampagne tegen Super De Boer en haar druiven. Super de Boer vorderde in een kort geding dat het Milieudefensie nog langer verboden zou worden om misleidende mededelingen te doen over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op haar groente en fruit.

De Amsterdamse Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”. Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”.

Super De Boer behaalt nog een kleine Pyrrhus-overwinning omdat de rechter aan zijn vonnis toevoegt dat het gebruik van het beeldmerk van Super de Boer door Milieudefensie in haar acties, onnodig is en merkinbreuk oplevert.

Lees hier de uitspraak van de Voorzieningenrechter en hier het persbericht van Milieudefensie.

IEF 50

Merkenrecht

Yoghurt emmertjes geschikt als merk

Het Hof Arnhem heeft bepaald dat de yoghurt emmertjes van De Zuivelhoeve kunnen dienen als merk. Het Hof merkt op dat op zichzelf betwijfeld kan worden of een emmertje voor yoghurt op zichzelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om als beeld/vormmerk ingeschreven te kunnen worden, maar is van mening dat de emmertjes door inburgering toch dit noodzakelijke onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Lees hier het gehele arrest.

IEF 49

Merkenrecht

Schaatster Barbara de Loor verliest kort geding tegen KNSB. KNSB geeft aan de leden van kernploegen/nationale selecties extra sponsorruimten, de zogenaamde merkenteams. De Loor, die geen deel uitmaakt van een door de KNSB erkend merkenteam, wil een extra ‘beenplek’ verwerven.

De Voorzieningenrechter oordeelt: “Het ter bevordering van het ontstaan van merkenteams toekennen van meer logorechten aan een merkenteam dan aan een onafhankelijke licentiehouder is gelet op voormeld beleid dan ook begrijpelijk en in beginsel ook rechtvaardig”. Lees vonnis

 

IEF 48

Domeinnamen

John de Mol heeft de strijd om de uitzendrechten (samenvattingen) van de eredivisie voetbal vandaag gewonnen. De strijd om de naam waaronder deze samenvattingen vanaf volgend seizoen worden uitgezonden is echter nog niet gestreden.

Op 16 december jl. werd bekend dat De Mol van plan was zijn nieuwe zender onder de naam TVNL te lanceren. Dezelfde dag heeft De Mol het woordmerk TVNL aangevraagd. Het beeldmerk was 'al' op 16 oktober aangevraagd. Het is nog de vraag of het woordmerk door het BMB niet als te beschriivend wordt opgevat en wordt geweigerd.

Bovendien blijkt dat De Mol niet het voorbeeld van de RVD ten tijde van de geboorte van Amalia heeft gevolgd, door de belangrijkste domeinnamen voor de nieuwe zender te registreren. De .biz, .info .net, .org-domeinnamen van TVNL, alsmede TV-NL.com (dus met streepje) zijn allen op 16 december jl. door kapers geregistreerd.

TVNL.nl, tvnl.com en tv.nl (oftewel de meest voor de hand liggende domeinnamen) blijken al jaren geleden door derden te zijn geregistreerd. Tot op dit moment was de domeinnaam TV-NL.nl nog vrij.

Of en hoe De Mol van plan is om onder de (domein)naam TVNL ook op internet actief te worden is nog niet bekend...

IEF 45

Merkenrecht

Voor wie er aan twijfelde: het Benelux Gerechtshof bestaat nog. Althans, getuige de twee onderstaande arresten bestond het in ieder geval nog op 1 december. Ander goed nieuws: de enorm lelijke website van het hof is inmiddels onbereikbaar.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A/99/1/20, KPN tegen Benelux Merkenbureau.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A98/2/21,  Campina tegen Benelux Merken Bureau.

IEF 44

Octrooirecht

Software patent vote this week. EU governments are this week expected to push through a groundbreaking vote on the proposed software patent directive in one of the last two European Council meetings before the end of the year. Contrary to recent press reports claiming that an adoption of the draft directive will not be possible before 2005, the Dutch EU Presidency and the 25 member states making up the European Council are seemingly eager to commit to this final step before the end of the year.

Octrooirecht. Software patent vote this week. EU governments are this week expected to push through a groundbreaking vote on the proposed software patent directive in one of the last two European Council meetings before the end of the year.

Contrary to recent press reports claiming that an adoption of the draft directive will not be possible before 2005, the Dutch EU Presidency and the 25 member states making up the European Council are seemingly eager to commit to this final step before the end of the year.

So eager, in fact, that they have decided to formally adopt the decision, reached by the Competitiveness Council on May 18, as an A point (without a debate) in the Agriculture and Fisheries Council meeting on December 21.

The outcome will be known as the Council’s common position.

Confirming Tuesday’s adoption, a Council spokesperson told MIP Week: “The Spanish delegation has announced that it will vote against and the Belgian, Austrian and Italian that they will abstain. Several delegations such as the Netherlands, Poland and Latvia announced that they will make a declaration to the Council minutes explaining their positions.”

Under the EU’s co-decision procedure, the Council’s common position will be transferred to the European Parliament, which could give it its vote as early as mid-January, or mid-February next year – that is, if all goes according to plan.

The EU directive on the patenting of computer-implemented inventions has been at the centre of much controversy since the European Commission first proposed it in 2002. Its aim is to harmonize the divergent laws on software patenting across the EU by bringing them more in line with the current practice at the European Patent Office.

But groups such as the Foundation for a Free Information Infrastructure are concerned that the directive would legalize software patenting, or at the very least increase software patenting due to confused wording in the directive over what kind of software is patentable.

In late 2003 the Parliament adopted a new draft with more than 70 amendments to the Commission’s original proposal. The IT industry and the European Commission said the amendments diluted the original plans and turned the draft text into a confusing maze of broad and contradictory provisions.

On May 18, the Competitiveness Council, pushed by the then Irish EU presidency, adopted a so-called compromise draft, keeping only 21 of the Parliament’s amendments and moving closer to the Commission’s original version. Supporters of the directive, such as Dell, Ericsson, Intel, Siemens and Sony, would like to see it adopted sooner rather than later.

“This directive is extremely important for the future of innovation in Europe as it concerns two-thirds of all inventions in the European high-tech industry,” said Mark MacGann, director-general of the European IT industry association (EICTA).

Hoping to calm fears that the directive will bring the EU closer to the more liberal US and Japan approaches to software patenting, UK government officials last Tuesday said that the directive will not change the EU’s legal position, but instead will simply clarify what can and cannot be patented.

Lord Sainsbury, the UK’s minister for science and innovation, said that it will not adversely impact the software and open-source market: “Changes in patent practice in the US in the last five years have caused concern in some areas of the computer industry, and the directive will ensure that Europe continues on its own path, which is a balanced approach that both creates a climate for innovation and supports the open source software.”

To be adopted as law, the Council’s common position on the directive will have to go back to the Parliament for a second reading (expected to happen in January or February at the earliest).

“The Parliament will either agree with it, or reject it completely, in which case the directive is dead,” said Tony Howard, deputy director at the UK Patent Office, at a press conference organized by the Department of Trade and Industry last Tuesday.

The remaining option would be that the Parliament again changes the draft, in which case it would have to send it back for a second reading to the Council. In such a case, the Parliament would, under old EU rules, have been restricted to re-introducing only those changes made to the draft during its first reading.

But with the election of a new Parliament, which opened in October, this rule does not apply, explained Howard, and the Parliament will be free to introduce new changes if it wishes.

“It’s an issue to follow that will keep us all very busy for the months to come. It will be even harder this time than during the first reading,” said one industry observer in Brussels.

Read here and here the draft statements to be considered Tuesday.

MIP Week welcomes your feedback on this or any other story. Please email the author with your comments. Letters may be published online.

Read here and here the draft statements to be considered Tuesday.

Stephanie Bodoni, London - 19 December 2004

IEF 42

Domeinnamen

De Europese Commissie heeft een overeenkomst met registratieinstantie EURid gesloten over de introductie van .eu domeinnamen. EURid, een private non-profit organisatie, is door de Commissie belast met de implementatie en het management van de eu.-domeinnamen. Naar verwachting zullen domeinnamen met de .eu-extensie in de loop van 2005 geregistreerd kunnen worden.

IEF 41

Auteursrecht

Is art 25 d Auteurswet van toepassing? Levend kunstwerk beschadigd in ziekenhuis. Het levend kunstwerk dat zich Fabiola noemt is in zijn woning aan het Waterlooplein ernstig mishandeld. De van oorsprong Vlaming ligt nog in het ziekenhuis met een ernstige verwonding aan zijn oog.

Fabiola had een vage kennis toegang verschaft tot zijn huis. De jongen verklaarde ruzie met zijn vriendin te hebben gehad en buiten de deur te zijn gezet. Eenmaal in de woning van de kunstenaar, mishandelde de jongen Fabiola. "Plotseling lag hij op me met een mes of een stok of iets waarmee hij me stak. Ik heb moeten vechten voor mijn leven. bron:at5.nl

IEF 39

Adwords / Merkenrecht

Google wint AdWords zaak in USA. Google verkoopt zoektermen waarmee Internetgebruikers de door hun gezochte informatie kunnen vinden. Google verkoopt ook tekens die merkrechtelijk beschermd zijn. De Amerikaanse rechter is van mening dat de verkoop van de merkrechtelijke beschermde zoektermen op zichzelf niet onrechtmatig is. Dit is geen verwarringwekkend gebruik van een merk. Echter, de rechter heeft zich nog niet uitgelaten of het tonen van het merk in bijvoorbeeld pop-ups of banners merkinbreuk oplevert. Dat lijkt mij wel. Lees meer op findlaw.com.

IEF 38

Rectificatie

De voorzieningenrechter heeft terecht geen spoedeisend belang aangenomen voor rectificatie van uitingen in 2001 en 2003. Gedaagde zou meer dan twee jaar geleden onjuiste uitlatingen hebben gedaan over Milieutech c.s., waardoor haar reputatie, goede naam en faam en imago zou zijn aangetast. Zij vordert in kortgeding gedaagde te gebieden over te gaan tot het plaatsen van een paginagrote rectificatie in Twentse Courant Tubantia. Dit terwijl dit geschil kennelijk in de bodemprocedure al bij het Hof ligt. Het is onbegrijpelijk waarom nu pas in kortgeding een rectificatie wordt gevorderd. Lees vonnis

IEF 37

Merkenrecht

Niet echt merkenrecht, maar hangt er wel een beetje tegenaan: Ahold moet predikaat Koninklijk waarmaken. Ahold krijgt een jaar de tijd om aan te tonen dat het supermarktconcern het predikaat Koninklijk nog steeds waardig is. Shell houdt wel het predikaatDat heeft een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst gezegd. Het proefjaar voor Ahold volgt uit nieuwe regels rond het verlenen en behouden van het predikaat, die vorige week woensdag bij Koninklijke Beschikking zijn vastgesteld. Voorheen kon een 'koninklijke' onderneming met een beschadigde reputatie al het predikaat worden ontnomen.


Onder de nieuwe regels krijgt het beschadigde bedrijf een jaar de tijd om aan te tonen welke maatregelen het heeft getroffen om herhaling te voorkomen. Aanleiding om de regels te wijzigen waren ‘recente gebeurtenissen in het bedrijfsleven', aldus de RVD-woordvoerder.
Voor Koninklijke/Shell Groep, dat dit jaar reputatieschade opliep door een forse afwaardering van de olie- en gasreserves, geldt geen 'proefperiode'. Het concern behoudt ook het predikaat Koninklijk als het volgend jaar verder gaat als de Britse vennootschap Royal Dutch Shell. www.adformatie.nl

IEF 36

Auteursrecht / Volgrecht

De ene richtlijn is nog niet geimplementeerd of de volgende komt er weer aan. Vers van de pers Aanpassing Auteurswet 1912 (Implementatie richtlijn nr. 2001/84/EG inzake volgrecht t.b.v. de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk). Kamerstukken:

Koninklijke boodschap, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 1, Tweede Kamer  
Voorstel van wet, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 2, Tweede Kamer
Memorie van toelichting, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 3, Tweede Kamer 
Oorspronkelijke tekst, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 4, Tweede Kamer
Advies en nader rapport, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 5, Tweede Kamer

IEF 35

Merkenrecht

 

Over uitspraken valt te twisten. De stelling van het GvEA in het gisteren gewezen arrest Tucci/Pucci dat: "De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 18 dienen om voorwerpen te dragen, als kamerdecoratie of als grondstof voor fabrikanten van lederwaren en kunstlederwaren." is verdedigbaar. De praktijk leert echter dat kledingmerken vrijwel altijd voor de klassen 18 en 25 worden gedeponeerd en dat is toch ook niet zonder reden. De kleurrijk gekafte boeken van Rechter Forwood doen wellicht anders vermoeden, maar wellicht heeft de kleding en accessoirekennis van de louter mannelijk oordelende rechters toch een rol gespeeld?

 

Zaak T-8/03, 13 december 2004, El Corte Inglés / OHIM - Pucci Oppsitie  EMIDIO TUCCI / EMILIO PUCCI)

"Dienaangaande heeft het BHIM terecht opgemerkt dat de waren van klasse 18 van een andere aard zijn en een ander gebruiksdoeleinde hebben dan de waren van de klassen 3 en 25 waarop de oudere merken van verzoekster betrekking hebben. Verzoekster betwist deze verschillen
niet ernstig wat de waren van klasse 3 betreft. De waren van klasse 25 dienen om delen van het menselijke lichaam te bedekken en te kleden, terwijl de waren van klasse 18 dienen om voorwerpen te dragen, als kamerdecoratie of als grondstof voor fabrikanten van lederwaren en kunstlederwaren. Zij worden normaliter door verschillende fabrikanten gemaakt en via verschillende distributiekanalen op de markt gebracht. Dat waren zoals reiskoffers en paraplu’s enerzijds en kledingstukken en schoeisel anderzijds in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, is in dit opzicht niet erg relevant, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen. Het gaat evenmin om concurrerende waren.

Op dezelfde wijze verschillen de weefsels en textielproducten van klasse 24 in tal van opzichten, zoals aard, bestemming, herkomst en distributiekanalen, van de kledingstukken en het schoeisel van klasse 25. In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dus terecht opgemerkt dat slechts in bijzondere gevallen, namelijk wanneer een stoffenfabrikant uit de bekendheid van zijn eigen merk munt wil slaan en beslist om zijn activiteiten tot de kledingconfectie uit te breiden, een en hetzelfde merk wordt gebruikt om zowel afgewerkte producten (kledingstukken) als halffabrikaten (weefsels voor kledingstukken) aan te duiden. Uit de door verzoekster overgelegde stukken blijkt niet dat dit in casu het geval is." Lees arrest.

IEF 34

Makerschap 1

An Argentine artist is opening an exhibition of photographs he's collected from the dustbins of Buenos Aires. Pablo Cruz Aguire has selected 1,500 pictures from the thousands he's collected over the last 15 years. The exhibition shows a huge variety of pictures taken from the turn of the 20th century to the present day. Mr Aguire told Clarin online: "I have 800 pictures of a tango dancer from when he was three until he was 80. "I also have one of Juan and Evita Peron that has a stain that looks like blood on it." The pictures can be seen online at www.fotosencontradas.com.ar before it goes on display in a Buenos Aires museum.

New exhibition scoured from bins Publish Date : 12/9/2004 9:36:00 AM   Source : Onlypunjab.com Team
IEF 33

Makerschap 2

Assembly-line robots can do more than just build cars. A European art group claims they can draw, dance, even DJ a party. Robotlab acquires industrial robots -- the metal arms on factory floors that wield welding torches and other manufacturing tools -- and reprograms them to become performers in public spaces. Some of the reprogrammed beasts spin tunes, others paint, and still others perform intricate dances to music.
Second Career for Old Robot: Art 
By David Cohn

Story location:http://www.wired.com/news/technology/0,1282,65937,00.html

02:00 AM Dec. 07, 2004 PT

Assembly-line robots can do more than just build cars. A European art group claims they can draw, dance, even DJ a party.

Robotlab acquires industrial robots -- the metal arms on factory floors that wield welding torches and other manufacturing tools -- and reprograms them to become performers in public spaces. Some of the reprogrammed beasts spin tunes, others paint, and still others perform intricate dances to music.

The group, based in Karlsruhe, Germany, sees the project as part of an artistic and educational movement to prepare us for when similar machines are part of our daily lives.

"Sometimes the artistic community looks at us as something very technical, and then the engineers think we are very artistic -- it is really something like a mixture," said Jan Zappe, who co-founded robotlab in 2000. Zappe, 35, studied chemistry and philosophy. His cohorts include a robotics engineer and a graphics designer.

Although the robots can weigh 820 pounds and are designed to make everything from cars to bulldozers, they can be remarkably supple, with more than enough finesse to draw on canvas.

For one installation, the group retooled a KR 125/2 robot with a pen instead of a pneumatic hammer, and placed it in front of an easel. Human participants sat still while a video camera in the robot's arm sent a digital image to a computer, which sent an analysis of the image to the arm, which then drew the portrait.

Another traveling project trained the arms to mimic the scratching movements of DJs. At one event the robo DJ selected the music and decided when to scratch. Zappe said the robot's timing and choice of music were "not very harmonic." So the robotlab crew reprogrammed the machine to help it place the scratches at more appropriate times.

The machines can even dance. Using 7-foot industrial robots, robotlab organized a dance troupe with Swiss choreographer Pablo Ventura. Being all arms, literally, the robots couldn't traverse the stage, but human performers enhanced their show.

Zappe said robotlab hopes, within the next year, to collaborate with electronic music pioneer Karl Bartos from Kraftwerk. "This will be something like a man-machine collaboration, but it's still in development now," said Zappe.

"All our projects have two sides: the artistic and ideas side and the technical side," Zappe said. "Every project is a new invention