IEF 817

Nuloptie is geen optie

Kamerstukken 29 800 VIII,17 augustus 2005. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van OCW voor het jaar 2005 Nr. 255 brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap

"Zoals in de brief van 3 mei 2005 aan uw Kamer (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VIII, nr. 203) reeds uiteen is gezet, zijn de aanspraken op auteursrechtelijke bescherming vastgelegd in verschillende internationale verdragen en in Europese regelgeving. Het al dan niet gefinancierd zijn met publieke middelen doet geen afbreuk aan de erkenning van (im)materiële belangen van auteurs, uitvoerende kunstenaars, fonogrammen- en filmproducenten, omroeporganisaties en producenten van databanken met betrekking tot de werken die zij hebben voortgebracht. Op grond van het auteursrecht staat het de publieke omroep vrij een vergoeding te vragen voor de «eigen rechten». De publieke omroep kan dat zo nodig via de rechter afdwingen. In de wet is geen bepaling opgenomen om van dit auteursrechtelijke regime af te wijken.

Dit betekent dat op grond van de wet de publieke omroep niet gedwongen kan worden geen vergoeding voor de eigen auteursrechten te vragen en zodoende te bewerkstelligen dat de bestaande «nuloptie» (onverkort en ongewijzigd) blijft gehandhaafd." Lees hier meer.

IEF 816

Favorieten

Uitstekende OHIM-link, uitermate geschikt om te rangschikken onder favorieten. Eindelijk is de database van geregistreerde Europese modellen op eenvoudige wijze te raadplegen. Geen gehannes meer met de ondoorzoekbare en trage online geplaatste pdf-bestanden. Een aanrader.

IEF 815

Uit de bladen (2)

Het eerder aangekondigde magazine voor managers gaat geen Fastforward heten maar Boost. Niet alleen was over de naam FastForward al heibel ontstaan, omdat Reed Business Information de naam al eerder als merk had gedeponeerd, maar volgens de oprichters van het blad, Ewald Smits en Igor Fisilier bleek uit onderzoek onder lezers ook dat "de naam Boost veel beter scoorde dan FastForward". Lees hier meer (adformatie).

IEF 814

Bier, voetbal en reclame

Adformatie bericht dat bierbrouwer Grolsch de voetbalclub Ajax heeft gedagvaard vanwege reclameborden in de Amsterdam ArenA. Grolsch is sponsor van het voetbalstadion van Ajax, terwijl concurrent Amstel de voetbalclub sponsort. Op grond van Amstels contract met Ajax dienden dit seizoen tijdens thuiswedstrijden van Ajax om de acht minuten roterende reclameborden van Amstel te zien zijn op tv-gevoelige plaatsen in het stadion van de club, de ArenA. Dit zou leiden tot inbreuk op de afspraken die Grolsch met de ArenA zou hebben gemaakt over haar bierreclame in het stadion. Waarom Grolsch dan Ajax dagvaardt en niet de ArenA op grond van wanprestatie wordt niet in het artikel vermeld. Overigens is volgens Ajax de lucht tussen haar en Grolsch al geklaard, Grolsch ontkent dit.

UPDATE: het kort geding is van de baan, aldus adformatie vandaag. In ruil voor de publiciteitsrechten langs het veld in het Amsterdamse stadion wordt door Ajax (of ArenA?) aan Grolsch een afkoopsombetaald. Hoe groot het bedrag is, wil de brouwer niet bekendmaken. De zegsman benadrukte dat in de rest van de ArenA alleen voor Grolsch reclame mag worden gemaakt en dat in het stadion ook alleen dit biermerk over de toonbank gaat.

IEF 813

Hof spreekt zich niet uit over 'double patenting'

Gerechtshof Den Haag, 18 augustus 2005, Medinol tegen Boston Scientific (16 vennootschappen van de Boston Scientific-groep). Aan de orde is of Boston Scientific inbreuk maakt op drie afgesplitste octrooien (divisionals) van Medinol op stents (medische hulpmiddelen voor de behandeling van bloedvatvernauwingen).

Over (deels) dezelfde octrooien is op 31 maart 2004 vonnis gewezen door de rechtbank Den Haag in Medinol/Cordis (BIE 2005/59) waarin de rechtbank het opmerkelijke standpunt inneemt dat meervoudige octrooiering van hetzelfde voortbrengsel (double patenting) "als strijdig met een fundamenteel beginsel van octrooirecht ware te vermijden" en Medinol derhalve niet tegelijkertijd het moederoctrooi en de divisionals - die volgens de rechtbank precies dezelfde beschermingsomvang hebben als het moederoctrooi - tegen de dezelfde inbreuk kan inzetten. Tegen dit vonnis van de rechtbank is door Medinol hoger beroep ingesteld, welk beroep op dit moment nog aanhangig is.

Alhoewel door Medinol tegen Boston Scientific dezelfde twee divisionals (en nog een derde divisional) eveneens tegelijkertijd worden ingezet, laat het hof zich in het geheel niet uit over double patenting, maar geeft een inhoudelijke beoordeling van de vermeende inbreuk voor elk van de drie divisionals afzonderlijk. Betekent dit dat het hof zich niet tegen meervoudige octrooiering heeft willen uitspreken? Lees het arrestMedinol/Boston Scientific

IEF 812

heavy metal kippen

Burger King is aangeklaagd door rockband Slipknot vanwege haar marketingcampagne CoqRoq rondom een nieuw soort kipfriet. De kipfriet van Burger King wordt bezongen door middel van een heavy metal kippenband. Volgens de advocaat van Skipknot lijken deze kippen te veel op de artiesten van de heavy metal rockband Slipknot en klinkt de muziek hetzelfde. Burger King ontkent dat er sprake is van inbreuk op een recht. Er zijn zoveel heavy metal rockbands waarvan de artiesten maskers dragen. Saillant detail is dat het reclamebureau dat de campagne heeft bedacht in september 2004 de platenmaatschappij van Slipknot zou hebben benaderd met de vraag of de band wilde meedoen met een commerical voor Burger King. Lees bericht op molblog. Wie meer weet over deze zaak graag een mail naar de redactie.

IEF 811

The bank always wins

In aansluiting op een eerder bericht, de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 2 augustus 2005, BedrijvenBank - De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank heeft BedrijvenBank lasten onder dwangsom opgelegd in verband met overtreding van artikel 83, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met het gebruik van het woord ‘bank’ in de naam of bij de uitoefening van het bedrijf.

BedrijvenBank voert aan dat de naam ‘bedrijvenbank’ zelf niet suggereert dat sprake is van financiële diensten en bij bezoek aan de website verschijnt ook direct de boventitel ‘dè databank over bedrijven’ op het scherm. De rechter denkt hier anders over: "het gebruik van de naam ‘bedrijvenbank’ [kan] bij het publiek wel degelijk de indruk wekken dat het gaat om een onderneming die werkzaam is op de financiële markt, bijvoorbeeld omdat sprake zou zijn van het verstrekken van kredieten aan het bedrijfsleven. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de website van de ‘bedrijvenbank’ informatie bevat met een financieel karakter." Lees hier de uitspraak. (Met dank aan Frederique Wentholt, Shield Mark)

IEF 810

Pelicar/Kia

Hof 's-Gravenhage 18/08/2005, 209114/KG ZA 04/6. De advocaat van Pelicar haalt van alles uit de kast in het hoger beroep tegen Kia Motors Corporation en Kia Motors Nederland, maar slaagt niet. Merkinbreuk, bewijslastverdeling en uitputting, bijna alles komt aan de orde  De uitspraak, die net zo spannend is als de titel van dit stuk, vind je hier.
IEF 809

Over steenwol en bevochtigingsmiddel

Gerechtshof 's-Gravenhage 18 augustus 2005, Rockwool - St. Gobain
Deze langlopende zaak betreft een octrooi voor steenwol voor de sier- en groenteteelt. Bij tussenarrest van 11 mei 1989 heeft het hof geoordeeld, dat slechts dan op St. Gobain de last komt te liggen aannemelijk te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze niet toepast, indien het product Cultilène niet verschilt van een product dat volgens de geoctrooieerde werkwijze kan worden verkregen.

Het hof komt tot de slotsom dat St. Gobain is geslaagd in het leveren van het haar opgedragen tegenbewijs. "Door Rockwool is, tegenover de stelling van St. Gobain, dat bij haar werkwijze de bevochtigingsmiddel bevattende deeltjes weliswaar homogeen verdeeld en fijn verspreid zijn in het product, maar dat niet alle vezels van het product bevochtigingsmiddel bevatten, niet aannemelijk gemaakt dat die stelling niet juist is en dat de verspreiding van het bevochtigingsmiddel bij Cultilène en bij een product verkregen volgens de werkwijze volgens het Rockwool-octrooi niet verschilt", aldus het hof.

Van equivalentie is geen sprake, zo stelt het hof: "Zelfs al het resultaat van de werkwijze van St. Gobain hetzelfde zou zijn als het resultaat van de geoctroieerde werkwijze, hetgeen in deze procedure juist niet is komen vast te staan, kan naar 's hofs oordeel niet gezegd worden dat dat resultaat op in wezen dezelfde wijze met in wezen dezelfde maatregelen wordt bereikt." Het hof vernietigt aldus het vonnis. Lees hier het arrest.

IEF 808

Namaaktrends

Ik kom terug van vakantie en neem mee: Mont Blanc-pennen en golfsets. Deze twee producten blijken de nieuwe trend in namaakproducten, zo meldt Zibb. De douane op Schiphol heeft er de handen vol aan. Volgens woordvoerder Kees Nanninga van de douane zijn er dit jaar al zo’n duizend pennen geconfisqueerd. Golfers die in het buitenland hun slag denken te slaan met een goedkope set van Callaway of Ping komen bedrogen uit. “Uit die lage prijs kun je al opmaken dat er iets niet in de haak is. Toch zijn er ook beginnende golfers die het echt niet weten. Maar of ze het weten of niet, wie zo'n setje bezit, moet het inleveren.”, aldus Nanninga.

IEF 807

Oud zeer (2)

De arbitragecommissie van het WIPO heeft bepaald dat de 88-jarige Brit Alfred Donovan de domeinnaam tellshell.org mag houden (eerder bericht hier). Opmerkelijk genoeg mag hij de domeinnamen royaldutchshellplc.com en royaldutchshellgroup.com, die naar de website tellshell.org verwijzen, ook houden. Shell vindt dat Donovan misbruik maakt van zijn merk en vreest voor verwarring onder internetters. Daarbij wil Shell graag zelf de 'Tell Shell' gebruiken om met zijn klanten wil communiceren. Volgens het WIPO is Donovan niet uit is op financieel voordeel en gebruikt hij bovendien zijn websites enkel om zijn recht op vrije meningsuiting uit te oefenen. Lees uitspraak.

IEF 806

Zoek de verschillen

De Volkskrant meldt een 'bijzondere diefstal': het ontwerpbureau Pilots uit Amsterdam bemerkte dat haar website vrijwel geheel gekopieerd is door het Amerikaanse bedrijf Sgix. De gekopieerde site staat geregistreerd in Scottsdale, Arizona.

"Dit is absoluut verboden, ook onder Amerikaans auteursrecht’, zegt advocaat Diederik Stols van DLA SchutGrosheide. Stols vermoedt dat de kopieerders zelf webdesigners zijn en de site gebruiken om potentiële klanten te lokken. Hij heeft een dergelijke flagrante inbreuk op het auteursrecht op een complete website nog niet eerder meegemaakt...‘We hebben een keer een advocatenkantoor aangeschreven dat een stuk tekst van onze site had overgenomen, maar meestal gaat het wel wat subtieler dan dit. We treden wel vaker op voor klanten van wie voormalige werknemers nog pronken met de veren van de hun oude werkgever’, aldus Stols. ‘Dit is anders, omdat de partijen geen betrekkingen hebben, maar ik denk dat het ook hier om een dergelijk geval gaat (sic).’''

Slechts de naam Pilots en enkele aanwijzingen die in de richting van Amsterdam wijzen, zijn gewijzigd. Zo zijn in de portfolio op de Amerikaanse site opdrachtgever Samas Nederland en de Rotterdamse fietsenstalling verwijderd. Andere opdrachtgevers als SDU Uitgeverij, Knorr en Douwe Egberts zijn echter nog steeds in de portfolio te vinden. Lees hier over eenzelfde voorval. Artikel Volkskrant hier.

IEF 805

Uit het beschermende vuistje (2)

In aansluiting dit eerdere bericht over de aanduiding 'Boerenkaas': Kamervragen 2e Kamer,  vraagnr. 2040519860, 18 augustus 2005. Vragen van de leden Van Gent en Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van boerenkaas.

1)  Kent u de recente berichten over het mogelijk vervallen van de beschermende regelgeving voor 'boerenkaas'?

2) Is het juist dat op 1 januari 2006 de Nederlandse overheidsregeling afloopt die de naam 'boerenkaas' beschermt en dat de Europese regeling die daarvoor in de plaats moeten komen niet per 1 januari van kracht is waardoor de continuïteit in de  bescherming voor de boerenkaas ontbreekt?

3) Bent u bereid de nodige maatregelen te treffen zodat de beschermende status van het product boerenkaas gecontinueerd wordt totdat de Europese regelgeving van kracht wordt? Zo ja, middels welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?

IEF 804

Bankafschift

Bericht op de website bedrijvenbank.nl: "Op last van de Nederlandse Bank mogen wij de naam BedrijvenBank niet langer gebruiken. Men zou kunnen denken dat wij een bankinstelling zijn. U vindt onze site nu op www.bedrijvendatabank.nl. Pas dit adres aan in uw favorieten."

Soms is het toch jammer dat gesommeerden toegeven of dat zaken geschikt worden. Wat zouden de, kennelijk overtuigende, argumenten van De Nederlandsche Bank geweest zijn? Is bank een beschermde aanduiding en waar staat dat dan? En waar ligt de grens? Hebben botenbank.nl, schoolbank.nl en bloedbank.nl ook een brief gekregen? (Via Markeys)

IEF 803

Vrijdagmiddagberichten

1-'Oh, will the copyright madness ever end? D.C. Comics is going after a Chelsea art dealer, demanding that it cease and desist from exhibiting Mark Chamberlain’s series of "gay Batman" watercolors.' Lees hier meer.

2-Het Olympisch comité is erg zuinig haar erfgoed; ieder misbruik en ongeauthoriseerd gebruik wordt keihard aangepakt, waarbij mens noch dier wordt gespaard. Het nieuwste slachtoffer: ‘The Ferret Olympics’. Deze Olympische Spelen zijn al negen jaren het hoogste sportpodium voor, inderdaad, fretten. Nu zal de organisatie echter, op dringend verzoek van het IOC, een andere naam moeten verzinnen die niet het predikaat ‘olympisch’ draagt. En dit terwijl de naam juist was gekozen om was gekozen om verwarring te voorkomen met de reeds bestaande ‘Ferret Frolics’ in Portland. Een overwinning voor het Olympisch comité maar een verlies voor de fret. "I'm sure Spaz is the most upset. He never did win a medal at the Olympics. He thought this would be his year", aldus organisator Melanee Ellis over haar gouden medaille kandidaat.

3-Verder meldt Ananova dat het Olympisch comité van Athene 2004 een Griekse versie van Playboy uit de schappen wil hebben. De uitgave zou, zonder toestemming natuurlijk, verwijzingen maken naar de Olympische Spelen, zoals "2004 seconds of ecstasy" en "Go for a Sexathon gold". "The issue at stake here is the protection of the Olympic symbols. There is nothing unusual about this type of action", zo stelt een woordvoerder namens het Olympisch comité.

Interesse in het organiseren van een eigen Olympische Spelen? Lees hier en hier (p.17 e.v.)  hoe je IE-inbreuk kunt voorkomen.

IEF 801

is VV BB?

Geïnspireerd door de overwinning in Kroatië (eerder bericht hier) wil Endemol nu ook voorkomen dat een vermeendelijk illegale variant (Valo Vilag) van het succesvolle programma Big Brother wordt uitgezonden in Tsjechië en Slowakije. In 2002 kwam Endemol al tot een schikking met een Hongaars bedrijf het programma uitzond. Toen kwam het tot een schikking. (ANP via mediamagazine.nl)

IEF 800

Chocola voor de geest

Parallelle publicatie: Bijblad augustus, commentaar van Dirk Visser op/n.a.v. het recente  'Have a break'-arrest van het HvJ (7 Juli 2005, C-353/03).

"Zodra een teken zodanig is ingeburgerd dat het publiek zich gaat afvragen of een product voorzien van dat teken afkomstig is van een bepaalde onderneming (“wonder whether the product or service originates from that manufacturer”), waardoor er gevaar voor verwarring ontstaat, kan toch niet meer gezegd worden dat het teken in kwestie “elk onderscheidend vermogen mist”? Onderscheidend vermogen en (herkomst)verwarring(sgevaar) zijn m.i. toch twee kanten van dezelfde medaille. Zonder onderscheidend vermogen, geen verwarringsgevaar. Maar ook omgekeerd." Lees het hele commentaar hier:

IEF 799

De ander zijn brood (2)

Vonnis Rechtbank Breda van 18 augustus 2005, rolnr. 147070/KG ZA 05-321, LJN: AU1044 (Bisdom Breda tegen Leo van der Velden) In aansluiting op eerder bericht: Bisdom Breda wint kort geding tegen doodgraver.

Van der Velden heeft ten behoeve van zijn uitvaartonderneming een advertentie geplaatst waarin hij de prijs van een uitvaartmis van het Bisdom heeft vergeleken met de prijs die hij voor een uitvaartdienst in rekening brengt. De vzngr. deelt de mening van het Bisdom dat de advertentie onrechtmatig is en dat er sprake is van misleidende reclame. Van der Velden suggereert ten onrechte dat zijn dienst gelijk is aan een kerkelijke uitvaart. De advertentie wekt bovendien de onjuiste suggestie dat het Bisdom de uitvaarten verzorgt en niet de afzonderlijke parochies. En omdat de afzonderlijke parochies geen standaardtarief hanteren voor een kerkelijke uitvaart is ook de prijsvergelijking is niet juist. Rechter vindt het verder begrijpelijk dat het Bisdom niet in verband gebracht wil worden met uitlatingen als “Laat u niet van de wijs brengen door mensen die geen verstand van zaken hebben.” 

Handig om te weten is dat het Bisdom op grond van artikel 2:2 BW rechtspersoonlijkheid bezit en dus als eisende partij in een procedure kan optreden. Het Kerkelijk Wetboek staat daar niet aan in de weg. Lees hier het vonnis.

IEF 798

in einem Eilverfahren

In aansluiting op eerdere berichten (hier en hier) "Bühne frei für Motezuma. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hob in einem Eilverfahren ein Verbot der Vorinstanz aus formalen Gründen auf. Die Einstweilige Verfügung war nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Auch inhaltlich sah das Oberlandesgericht die Sache anders als das Landgericht. Das Werk müsse als bereits erschienen gelten, damit habe die Klägerin, die Berliner Sing-Akademie, keine Leistungsschutzrechte.

Da das wiederentdeckte Exemplar aus einer bekannten Kopisten-Werkstatt Venedigs stamme und kein Original Vivaldis sei, könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Oper damals nicht erschienen sei." Lees hier meer.

IEF 797

Voor Artiesten en Consumenten

Persbericht EC, volgend op een eerdere waarschuwing aan de Europese Buma's dat De Santiago Overeenkomst (goede titel voor een thriller) wel eens in strijd zou kunnen zijn met het mededingingsrecht: "The European Commission has opened a public consultation on commitments submitted by BUMA and SABAM, the Dutch and Belgian collecting societies that manage music copyrights for authors. These companies have proposed commitments that aim to end the restrictions, as far as these two collecting societies are concerned, in the cross-licensing arrangements for online music that they have between themselves and with other societies.

The Commission issued a Statement of Objections in 29 April 2004 raising concerns that these restrictions unjustifiably transposed into the Internet world the national monopolies that the societies have traditionally held in the offline world. The Commission sees modernising the licensing of music for online services as highly important and it will now consult third parties on the proposed commitments. Competition Commissioner Neelie Kroes commented: 'Online distribution brings many benefits to artists and to consumers. I am committed to ensuring that the licensing system does not hamper the development of a genuine European single market between collecting societies to the benefit of these artists and consumers.'" Lees hier (persbericht) of hier (Telegraaf) meer.