IEF 589

U-bochtenwerk?

Dutchmedia bericht uitgebreid over het voorgenomen vertrek van RTL7 naar Luxemburg (eerdere berichten hier). "Staatssecretaris Medy van der Laan (D66) van Cultuur & Media wil met de Luxemburgse regering overleg voeren om te kijken of de RTL 4, RTL 5 en RTL 7 onder Nederlands toezicht kunnen vallen. In reactie op vragen van DutchMedia zei Van der Laan dat het voeren van een procedure tegen Luxemburg een vrij stevige procedure is die nogal wat met zich mee brengt. Indien overleg niets oplevert, dan wil Van der Laan alsnog overwegen naar het Europees Hof van Justitie te gaan." Lees veel meer bij Dutchmedia.

IEF 588

Portretrecht Bloemen

Vonnis nog niet gezien, wie het heeft mag het weer mailen, maar De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG),uitgever van Privé, zou voor de rechter hebben erkend dat het weekblad onrechtmatig heeft gehandeld door een foto van Karin Bloemen en haar dochter te publiceren. Het blad heeft de cabaretière 3000 euro schadevergoeding betaald en verklaard dat de foto's zijn vernietigd. Omdat het tijdschrift uit eigen beweging al een bericht had geplaatst waarin excuses werden gemaakt, gaf de rechter geen gehoor aan de eis van Bloemen om Privé een rectificatie te laten publiceren en hoeft de TTG alleen de kosten van het kort geding te betalen. (Nos-tt, via Villamedia/Mediamagzine)

IEF 587

Kroniek van een aangekondigde inbreuk

Op een LAN-party in het Belgische De Pinte zijn begin mei 18 harde schijven in beslag genomen, waarop in totaal 53.926 muziekbestanden en 2.689 films stonden. De controle werd uitgevoerd door de Belgian Anti-Piracy Foundation (BaF). De uitnodigingen voor de party werden door een plaatselijke vereniging via e-mail verstuurd naar een beperkte groep. Eén van de ontvangers lichtte de auteursrechtenvereniging Sabam in, die op haar beurt BaF en Ifpi Belgium verwittigde.

BaF meldt dat in de uitnodigingsmail voor de LAN-party heel handig stond vermeld welke bestanden op het lokale netwerk beschikbaar zouden zijn, zodat de deelnemers die ter plaatse konden downloaden en uitwisselen. ,,In totaal werd er in de mail melding gemaakt van honderden (recente) films en tv-series en meer dan 10.000 audiobestanden, goed voor minstens 1400 Gb unieke data, die illegaal op het netwerk beschikbaar zou worden gemaakt."

IEF 586

Ondertussen in de VS

In het jaar van het 400-jarig jubileum van Don Quijote, een moderne versie van dit verhaal in de VS.  De Amerikaanse ondernemer Leo Stoller, eigenaar van het bedrijfje Rentamark.com, heeft zich toegelegd op het registreren en vervolgens licenseren van zoveel mogelijk 'merknamen'. Zo heeft Stoller de afgelopen jaren tientallen bedrijven en organisaties gesommeerd het gebruik van het merk Stealth te staken, indien zij geen licentiegelden zouden betalen. Deze methode van 'zakendoen' heeft er onder andere toe geleid dat Northrop Grumman, fabrikant van de B2 Stealth Bomber, haar merkregistratie voor Stealth heeft ingeperkt en het merk niet meer gebruikt voor modelvliegtuigjes en ander speelgoed. Andere bedrijven hebben inmiddels een licentie onder Stoller's merkrechten genomen.

Overigens blijken deze successen alleen tot stand te komen in onderhandelingen buiten rechte; in de 33 (!) rechtszaken die Stoller reeds heeft gevoerd over het merk Stealth is er tot nu toe geen een in zijn voordeel uitgesproken. Ook in de 27 (!) andere rechtszaken die Stoller over zijn merken voerde (andere door Stoller geregistreerde woorden zijn 'bootlegger' en 'hoax'), was er geen een U.S. Court Decision in zijn voordeel. Lees hier meer.

IEF 585

bij nader inzien

Nieuw op Netkwesties: 'Net sluit zich rond muziekruil. Op dezelfde dag, maandag 27 juni 2005 werden (voorlopige) uitkomsten in twee rechtszaken van heel verschillende origine openbaar, die bij nader inzien nauw met elkaar verbonden zijn: Lycos & Grokster.' Uitgebreid artikel van Peter Olsthoorn feat. Hugenholtz, Van Manen, Dommering en Ekker. Lees artikel hier.

IEF 584

columnisten nog geen eigendom krant

De Volkskrant krant vindt dat columnistenduo Remco Campert en Jan Mulder (CaMu) afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de krant door op te treden in een tv-commercial voor de Postbank. Volkskrant-ombudsman Thom Meens wijdde er in de editie van zaterdag een groot stuk aan. Het CaMu-concept zou zijn bedacht door de Volkskrant.
 
‘Als het merk CaMu aan de Volkskrant hangt, brengen de televisieoptredens ook de onafhankelijkheid van de krant in het geding, vinden sommige lezers. Ik kan me die gedachte goed voorstellen, als weet ik dat de krant met dit alles niets van doen heeft…de hoofdredacteur (moet) er naar moet streven dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen." Juristen met goede suggesties en mooi geformuleerde clausules kunnen zich melden bij de Volkskrant.

IEF 583

Kamervragen

"Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?"

Vragen van de leden Kortenhorst en Hessels (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de toepassing van octrooiregels, n.a.v. NRC Handelsblad, 17 juni jl.,«Amerikaanse octrooi-oorlog tot in Drenthe». (lees hier)(Ingezonden 30 juni 2005)

1) Kent u de berichten inzake de Drentse firma Cordis, waar mogelijk binnen een jaar banen verloren gaan of naar het buitenland worden overgebracht omdat de octrooiregels in Nederland anders lijken te worden toegepast dan in andere EU-landen?

2) Klopt het, in algemene zin, dat de toepassing van octrooi-regels in Nederland strenger is dan in andere landen van de EU? Zo ja, in hoeverre kan hierdoor een achterstandspositie ontstaan voor Nederlandse (vestigingen van) bedrijven ten opzichte van het buitenland?

3) Vindt u het toelaatbaar dat daarmee sprake is van het niet hebben van een Level Playing Field in Europa voor de Nederlandse industrie?

4) Bent u, indien blijkt dat dergelijke verschillen bestaan dan wel kunnen bestaan, bereid om met de minister van Justitie na te gaan of maatregelen genomen kunnen worden om deze verstoring van concurrentieverhoudingen te corrigeren? Zo ja, bent u bereid die maatregelen onverkort in te gaan zetten?

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005. Vragen gesteld door de leden der Kamer 2040517440. Besproken vonnis hier.

IEF 582

Ondertussen in Zweden

Volgens de berichten heeft Zweden het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken nu bij wet verboden en kunnen overtreders strafrechtelijke vervolging tegemoet zien. "From 1 July it becomes illegal to download films and music from the internet and to have discriminatory pricing for services such as hairdressing." bericht deze Zweedse site.

Overigens lijken de Zweden zelf niet heel erg te geloven in de effectiviteit van de nieuwe wet.  "A law in itself changes nothing," said Henrik Ponten, a spokesman for Antipiratbyran, a Swedish lobbying group waging a fierce campaign against the file-sharers. "There is nothing that indicates that (file-sharers) would change their behavior."

IEF 581

Zelf thuis kopieëren

Vonnis nog niet gezien, wie het heeft mag het mailen. Wel persbericht Stichting de Thuiskopie: "Op woensdag 29 juni 2005 heeft de President van de Rechtbank te Den Haag vonnis gewezen in een Kort Geding dat Stichting de Thuiskopie had aangespannen tegen het in Oss gevestigde bedrijf ArenCa. Deze firma bood via het internet aan consumenten blanco beeld- en geluidsdragers (CD-r/rw, dvd-r/rw) aan, zonder dat over deze dragers de verschuldigde thuiskopievergoeding afgedragen was.

ArenCa stelde zich ter zitting op het standpunt dat zij geen vergoedingen aan Stichting de Thuiskopie zou hoeven af te dragen, omdat de dragers door een Duits bedrijf, United Supplies, rechtstreeks aan de consument geleverd zouden worden. ArenCa zou daarbij slechts als "afhaaladres" voor de consument fungeren. In die constructie zou de consument volgens ArenCa als importeur aangemerkt moeten worden en zelf de thuiskopievergoeding moeten afdragen. De President van de rechtbank Den Haag prikt in het vonnis echter door deze "Duitse import constructie" heen. Letterlijk concludeert de President:

"Veeleer lijkt sprake te zijn van een schijnconstructie (truc), zoals door eiseres betoogd, en is het nog steeds ArenCa die de blanco informatiedragers in Nederland importeert. Slechts in schijn worden deze door United Supplies aan de consument verkocht."

De President verbiedt ArenCa dan ook om nog langer op deze manier te opereren en veroordeelt ArenCa om gecertificeerd opgave te doen van alle in het verleden geïmporteerde dragers en daarover alsnog de Thuiskopievergoeding te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente. Indien ArenCa zich niet aan deze verboden en geboden houdt, moet zij een boete van
€ 1.000,- per dag aan Stichting de Thuiskopie betalen.

Met deze uitspraak in de hand verwacht Stichting de Thuiskopie een gevoelige slag toe te kunnen brengen aan andere websites die volgens dezelfde frauduleuze constructie als ArenCa opereren. Thuiskopie.

Heffing keurig betaald? 'Welcome to DVD Guides, your only source for DVD related guides and info. We are here to help you with DVD copying, ripping, authoring and burning! In our site you can find many easy-to-follow guides that will lead you to many successful copies!'

IEF 580

ook onder korte broeken en korte rokken

Misschien niet op de Veluwe, maar wel in Breda: Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 15 juni 2005, LJN: AT8343, 108069/HA ZA 02-760. Puma tegen Ferro. De strip van Ferro maakt geen inbreuk op auteursrecht en gedeponeerd merk Puma FORMSTRIPS. Geen slaafse nabootsing. De stelling van Puma c.s. dat zij IR normaal in de Benelux is gaan gebruiken wordt als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen.

“Het beroep op artikel 13A lid 1 sub a BMW voor wat betreft de overige merkrechten wordt verworpen. De door Ferro gebruikte strip is niet gelijk aan de merken van Puma c.s. De strip van Ferro heeft een inkeping aan de basis en verwijdt zich naar de hiel toe. De Puma FORMSTRIPS versmallen zich naar de hiel toe en hebben bovendien een gesloten driedeling. De stelling van Puma c.s. dat de verwijding in de strip van Ferro in het gebruik niet zichtbaar is omdat de broek er overheen valt, wordt verworpen. Feit van algemene bekendheid is dat sportschoenen ook onder korte broeken en korte rokken worden gedragen, zodat de complete strip zichtbaar is.”

Verder is van belang dat Puma c.s. in de praktijk op de door hen aangeboden schoenen tekens gebruiken die afwijken van de gedeponeerde FORMSTRIPS. De Puma FORMSTRIPS-merken boeten daardoor aan onderscheidende kracht in. Daarmee rekeninghoudend en op grond van voornoemde verschillen, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk van de Puma FORMSTRIPS-merken en de strip van Ferro dermate verschillend zijn dat er geen gevaar bestaat dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van sportschoenen in verwarring raakt bij confrontatie van sportschoenen met de strips in die zin dat zij onderling worden verward of dat de strip van Ferro mogelijk wordt geassocieerd met de Puma FORMSTRIPS.” Lees vonnis.

IEF 579

Vrijdagmiddagbericht

Op de valreep voor het weekend nog een merkenhoax. In verschillende media werd vandaag bericht dat oud-dj Willem van Kooten de strijd aan zou willen gaan met marktleider Spa. Van Kooten zou onder het merk H2olland goedkope flesjes Drents bronwater gaan verkopen; als promotiestunt zouden er tijdens strandfiles tienduizenden flesjes uitgedeeld worden. Een hoax, zo zou blijken uit merkenrechtelijke speuractiviteiten van Geenstijl. H2olland is inderdaad als Beneluxmerk geregistreerd op naam van De Telegraaf, die volgens het bericht het AD het verhaal van Van Kooten op de mouw heeft weten te spelden. Van Kooten speelde zogezegd braaf mee.

Update: Watertje is inderdaad van de Telegraaf, net als de gegenereerde publiciteit. "Het water van ons allemaal. Geschonken door De Telegraaf. In de campagne wordt een link gelegd tussen water en De Telegraaf. Beide zijn immers typisch Hollands, van ons allemaal én bieden 'verkoeling' op het juiste moment. Vooruitlopend op de nieuwe marketingcampagne hebben diverse media reeds aandacht besteed aan het nieuwe water.

Webloggers onthulden vandaag een duidelijke relatie tussen De Telegraaf en H2olland. De Telegraaf neemt het water af van VOF Hondsrug uit Anloo. Een van de aandeelhouders van dit bedrijf is de vermaarde DJ Willem van Kooten. De Telegraaf heeft nog geen concrete plannen om H2olland op de markt te brengen anders dan ter ondersteuning van de marketingcampagne."

Voor wie op een idee is gebracht, het (beeld)merk 'origineel kraanwater' is al geregistreerd. Voor minerale en gazeuse wateren (maar ook voor andere alcoholvrije dranken, bieren; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.) Registratienr. 751401  Lees meer.

IEF 578

Met stip (2): Het vonnis

Met dank aan Brinkhof Advocaten: Vonnis Vzngr. Rechtbank Amsterdam, 30 juni 2005, 316881/KG 05-1013 OdC. GFK c.s. tegen Van Oefelen. Publicatie hitlijsten op hobbywebsite is in strijd met auteursrecht eisers. Commentaar volgt, zie ondertussen eerder bericht hier.  

Einde van een hobby: popdossier.nl is inmiddels 'for sale.' Op de website staat het volgende bericht:

"Het is tijd geworden. 
Een verschrikkelijk gevoel.
Een periode wordt afgesloten.
Er sterft iets.
We nemen afscheid van de bekende hitlijsten... 

Dat spijt me.....
Voor Nederland."

IEF 577

DRM and Consumer Concerns

Publicatie INDICARE: Digital Rights Management and Consumer Acceptability: a Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations, supplement mei 2005.

Het INDICARE project - Informed Dialogue about Consumer Acceptability of Digital Rights Management Solutions in Europe - onderzoekt de acceptatie van DRM door consumenten, identificeert mogelijk obstakels en draagt oplossingen aan. Het eerste INDICARE State-of-the-Art Report (december 2004) geeft een overzicht van de discussies op het gebied van DRM op 4 gebieden, te weten: juridisch, technisch, sociaal en "business". Het Supplement geeft een reactie op ontvangen commentaren naar aanleiding van het eerste rapport en gaat tevens in op de ontwikkelingen op deze 4 gebieden (zowel toekomstige ontwikkelingen als  ontwikkelingen die zich voordeden na verschijning van het eerste rapport). Eén van de belangrijkste conclusies van het Supplement is dat de aandacht voor DRM vanuit het perspectief van de consument, steeds meer aandacht krijgt.

IEF 576

3..2..1..Schade!

Duitsland heeft sinds gisteren haar eigen Ox(x)io-zaak. De Hamburgse rechtbank oordeelde in kort geding dat het merk '3..-2..-1..-Meins!' van Ebay, inbreuk maakt op een vrijwel identiek en oudere merk "3...2...1...- Meins!" (wie goed kijkt ziet een verschil in aantal puntjes tussen de cijfers).

Een management consultant uit Willich had het betreffende merk in januari 2004 bij het Duitse merkenbureau gedeponeerd, waarna Ebay een maand later hetzelfde deed bij het OHIM. De consultant vorderde een inbreukverbod, en met succes. Ebay werd verboden haar jongere merk nog langer te gebruiken, zij het dat dit verbod beperkt werd tot klasse 28. Ebay had inmiddels ruim 60 miljoen euro (!) aan marketing in het merk gepompt.

Opvallend is overigens wel (althans, voor zover te lezen valt in het persbericht) dat Ebay het merk al op grote schaal gebruikte voordat de Willichse consultant het merk registreerde; toch maar een beroep op registratie te kwader trouw in appel?

IEF 575

Met stip

Vonnis nog niet gezien (wie het heeft mag het mailen), maar de Rechtbank Amsterdam heeft volgens de berichten gisteren in kort geding bepaald dat Popdossier.nl geen lijsten meer van de Top 40 en de Top 100 op haar website mag publiceren. Op popdossier.nl staan verschillende hitlijsten die teruggaan tot 1965, waaronder de Mega Top 50, de Album Top 100, de Top 40 en de Tipparade in combinatie van de beeldmerken van deze hitlijsten. In een database kan worden gezocht op o.a. jaartal, weeknummer of notering.

Volgens de rechter maakt de site zich daarmee schuldig aan inbreuk op het databankrecht van eisers GFK Megacharts, de stichting Mega Top 100 en de stichting Nederlandse Top 40. Dat de website een hobbyproject is, maakte de rechter niet uit: "De uitoefening van die hobby via de website is op zodanige wijze ingericht dat de hitlijsten niet alleen voor privé-doeleinden kunnen worden gebruikt. Ze zijn immers toegankelijk voor een breed publiek." Ook het argument dat de hitlijsten niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en zijn aan te merken als 'economisch nieuws', omdat de lijsten worden samengesteld op basis van de verkoopcijfers, werd door de rechter afgewezen: "De hitlijsten gaan terug tot 1965 terug, dus het gaat overwegend om oud nieuws." (webwereld)

IEF 574

nieuwe varianten van planten

Sinds woensdag is de EU, als eerste intergouvernementele organisatie, volwaardig lid van de International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). De UPOV streeft naar een geharmoniseerd internationaal (ie-)systeem voor de bescherming van nieuwe varianten van planten. Lees hier iets meer.

IEF 573

De hand van god

“The gospel music community joins the rest of the music industry in thanking the Supreme Court for its thoughtful and, we believe, correct decision,” said GMA president John W. Styll. “Today, gospel music artists and everyone making their livelihood in our industry rests easier knowing that we can continue to create uplifting and edifying music, knowing the highest court in our land has declared ‘thou shalt not steal.’” Lees meer.

IEF 572

Toch nog een beetje tien

Grapje, onverwerkte emotie of anticipatie? De Adformatie van de week belicht de achtergrond van het nieuwe Talpa-logo, dat geïnspireerd blijkt te zijn op de Tien cijfertoetsen zoals die op de gemiddelde afstandbediening gepositioneerd zijn. Briljante vondst is van Niels Meulman. Shoe, voor wie in de jaren 80 wel eens buiten kwam en naar muren keek. Meer talpa logo´s hier.

IEF 571

HvJ verdient biertje

  Arrest van het Hof van 30 juni 2005, C-286/04 (Eurocermex sa/BHIM) Het Belgische bedrijf Eurocermex verhandelt het Mexicaanse bier Corona in Europa. Het Corona bier is vooral in de zomermaanden mateloos populair en wordt vaak met een schijfje citroen vastgeklemd in de hals van het flesje aangeboden.

Er zijn verschillende redenen om een stukje citroen alvast toe te voegen aan een biertje. Een van de redenen is dat als je een slok neemt direct de citroensmaak proeft. In Mexico wordt het citroentje toegepast om de vliegen te verjagen. Toch probeerde het Belgische bedrijf het doorzichtige, met een gehele vloeistof gevulde fles met een lange hals waarin een schijfje citroen met groen schil is vastgeklemd, als gemeenschapsmerk aan te vragen. Terecht is dit geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist.

Zowel het BHIM en het Gerecht van Eerste Aanleg hebben de aanvraag afgewezen voor de waren “bieren, mineralen en gazeuse wateren, vruchtensappen” van klasse 32 en de diensten “restaurants, bars, snackbars” van klasse 42, op grond dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Het Belgische bedrijf laat het hierbij niet zitten en stapt naar het Hof. Het Hof maakt korte metten met de opgeworpen middelen: “In casu beperkt rekwirante zich ertoe haar in eerste aanleg gevoerde betoog met betrekking tot onvoldoende motiveren van de omstreken beslissing te herhalen, en preciseert zij niet in welke opzicht het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting”.

Het Hof van Justitie wijst de gevraagde voorziening af. Het zou te gek voor woorden zijn indien dit vormmerk wel zou zijn toegewezen, wetende dat het citroentje wordt toegevoegd om de vliegen te verjagen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat het Hof van Justitie serieus op dit soort zaken ingaat.

Lees het arrest hier.

IEF 570

HvJ over auteursrecht

Hof van Justitie, 30 juni 2005, C-28/04 Tod's v Heyraud. Antwoord op vraag van het Tribunal de grande instance de Paris over de uitleg van artikel 12 EG (het verbod van discriminatie) in samenhang met de artikelen 2 lid 7 en 5 lid 4 (oorsprongsbeginsel) van de Berner Conventie. Het  Hof van Justitie oordeelt als volgt over artikel 12 EG:

"Artikel 12 EG, waarin het algemene beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit is neergelegd, moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat in een lidstaat het inroepen door een auteur van de door de wetgeving van die lidstaat verleende bescherming van het auteursrecht, afhangt van een onderscheidingscriterium dat is gebaseerd op het land van oorsprong van het werk"

De Franse rechter stelde deze vraag naar aanleiding van het geding tussen Tod's en Heyraud. Heyraud stelt dat Tod's niet ontvankelijk is op grond van artikel 2 lid 7 BC.

Art 2 lid 7: ....Voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst

Heyraud betoogt dat omdat Tod's in Italie - het land van oorsprong - geen auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen heeft, zij geen beroep kan doen op de auteursrechtelijke bescherming van modellen in Frankrijk.

Blijkens de verwijzingsbeslissing leidt de toepassing in het nationale recht van een lidstaat van artikel 2, lid 7, van de Berner Conventie tot een onderscheid op basis van het criterium van het land van oorsprong van het werk. Meer in het bijzonder heeft deze toepassing tot gevolg dat een voordelige behandeling, te weten een dubbele bescherming op grond van enerzijds het tekeningen- en modellenrecht en anderzijds het auteursrecht, zal worden geweigerd aan de auteurs van een werk waarvan het land van oorsprong een andere lidstaat is, waar dit werk enkel op grond van het tekeningen- en modellenrecht is beschermd. Die voordelige behandeling wordt wel toegekend aan met name de auteurs van een werk waarvan het land van oorsprong de eerste lidstaat is. (rov 20)

Bijgevolg moet worden onderzocht of de toepassing van een regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, welke een onderscheidingscriterium hanteert dat is gebaseerd op het land van oorsprong van het werk, een indirecte discriminatie op grond van nationaliteit in de zin van de in punt 19 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak kan vormen. (rov 21) Heyraud en Technisynthèse evenals de Franse regering zijn van mening dat dit niet het geval is. (rov 22) Zij betogen dat de plaats waar een tekening of model voor het eerst wordt gepubliceerd, vaak niet samen valt met de nationaliteit van de auteur ervan. Art 2 lid 7 benadeelt hierdoor niet hoofdzakekijk de onderdanen van andere lidstaten, bijgevolg levert de bepaling geen indirecte discriminatie op.

Het HvJ oordeelt in rov 24 e.v dat omdat er wel degelijk een band tussen het land van oorsprong van een werk in de zin van de BC en de nationaliteit van de auteur bestaat, de regeling in het nadeel kan werken van hoofdzakelijk onderdanen van andere lidstaten. Er zijn geen objectieve omstandigheden die de regeling kunnen rechtvaardigen De ingeroepen rechtvaardigingsgrond, het wederkeringheidsvereiste van art 2 lid 7, wordt afgewezen omdat "uit vaste rechtspraak volgt dat de nakoming van krachtens het Verdrag of het afgeleide recht op de lidstaten rustende verplichtingen niet afhankelijk mag worden gesteld van een wederkerighiedsvoorwaarde". Lees arrest.