IEF 420

Ondertussen in Luxemburg

Recent arrest, verzoekschriften en beschikkingen HvJ:

T-373/03    Arrest   2005-05-31  Solo Italia / OHMI - Nuova Sala (PARMITALIA)  C-121/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 BHIM / Deutsche Post Euro Express
C-169/05 Verzoek (PB) 2005-05-27 Uradex
T-133/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Meric / OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)
T-146/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Flex Equipos de Descanso / OHMI - Recticel (RENOFLEX)
T-152/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Slater / OHMI - Prime Restaurant Holdings (EAST SIDE MARIO'S)
T-268/04 Beschikking (PB) 2005-05-27 Spa Monopole / OHMI - Cottee Dairy Products (SPA)

IEF 419

Valse menukaart voer voor kort geding

Een heuse 'pizzaoorlog' is uitgebroken in Groningen. In de buurt van het restaurant Da Carlo hebben onbekenden folders verspreid waarin de complete menukaart van het Italiaanse restaurant voor de halve prijs wordt aangeboden, aldus eigenaar F. Cheraghi.

De valse menukaart is van slechte kwaliteit, maar vermeldt wel naam, adres en telefoonnummer van het restaurant. Bovendien duurt de actie, volgens de folder, tot het eind van dit jaar. Cheraghi vermoedt dat de reclamefolders zijn verspreid met het doel de goede naam van het restaurant aan te tasten.

Als de onverlaten zijn te achterhalen die dit op hun geweten hebben, is dit voer voor een prachtig kort geding: auteursrechtinbreuk op folder-layout en menu, onrechtmatige daad, inbreuk op merkrechten... Meer suggesties zijn welkom op IEForum.

IEF 418

Een brug te ver

Vzr Rb 's-Gravenhage 31 mei 2005, KG 05/402 Zwarts Jansma Architecten B.V. v Gemeente Zoetermeer en Holland Railconsult Holding B.V.

Het ontwerp dat Zwarts & Jansma Architecten B.V. hadden ingeleverd voor een fietsbrug in Zoetermeer werd door de gemeente afgekeurd: het was niet uitvoerbaar. De gemeente gaf Holland Railconsult vervolgens opdracht een wel bouwbare brug te ontwerpen. Nu de brug bijna klaar is, vroegen Z&J de rechter stopzetting van de bouw ervan wegens geclaimde auteursrechtinbreuk. De vordering wordt afgewezen, al hadden gedaagden volgens de rechter de schijn tegen. Er rust auteursrecht op het "lijnenspel" van het ontwerp van Z&J en ontlening daaraan bij het ontwerp van de nieuwe brug wordt aannemelijk geacht.Toch verschilt het ontwerp van Z&J behoorlijk van de brug zoals die wordt gebouwd. Het eerdere ontwerp had een draagconstructie in een V-vorm, de gebouwde brug hangt aan een A-vorm. Die V-vorm bleek constructief niet haalbaar.

Rov 21. Aldus lijkt de kernvraag op dit punt te zijn of het uitvoeren van de draagconstructie in een A-vorm wel of niet een technisch voor de hand liggende uitwerking vormt van het ontwerp van Zwarts & Jansma. Die vraag kan in het bestek van het dit kort geding niet worden beantwoord, doch zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure, waarin verder debat tussen partijen kan plaatsvinden en mogelijk een deskundigenbericht noodzakelijk zal zijn.

Inbreuk staat dus onvoldoende vast om in kort geding maatregelen te nemen. Lees vonnis

IEF 417

Tijd voor de MerkenOscar®?

Volgens Molblog dringen merken steeds verder door in de film. Het gaat verder dan product placement; het is rond de tafel gaan zitten met de filmproducent en kijken of er ergens een voordeel voor het merk is te behalen. Eventueel met aanpassing van het scenario. In het meest extreme geval financieert het merk de hele film. Lees hier meer over Hollywood succesverhalen.

IEF 416

Zakloze zuiger doet stof opwaaien

Beweringen van Philips over de zuigkracht van haar zakloze stofzuiger, de Marathon, heeft een hoop stof doen opwaaien. Afgelopen maandag heeft Philips voor de rechtbank in Utrecht erkend onterecht te hebben geclaimd dat de genoemde stofzuiger constante zuigkracht heeft. Stofzuigergigant Dyson eist dat Philips haar beweringen rectificeert en de beweringen publiekelijk terugneemt. Volgens Dyson is constante zuigkracht namelijk voor consumenten van groot belang bij de aankoop van een stofzuiger.

Dyson deed een onderzoek naar de zuigkracht en stelde dat de claim onterecht is. Uit onderzoek dat Philips op haar beurt liet verrichten zou zijn gebleken dat ook Dyson’s stofzuigers geen constante zuigkracht hebben. Op grond hiervan zou ook de Dyson soortgelijke grootspraak moeten intrekken.

Philips gaf op de zitting toe dat de gewraakte stofzuiger niet over een constante zuigkracht beschikt. De advocaat van Philips stelde dat de reclame-uiting het product was van “een overijverige marketingmedewerker”, zonder dat daarvoor toestemming was gegeven.
 
Over zes weken doet de rechtbank uitspraak.

IEF 415

Kruipactiviteit

You are most likely visiting this page because you noticed an entry in your web server log file that references this page. NPBot is the NameProtect Inc. web crawler. As a Digital Brand Asset Management company, NameProtect engages in crawling activity in search of a wide range of brand and other intellectual property violations that may be of interest to our clients. For more information on our services, please visit the NameProtect website.

IEF 414

Déjà vu?

SBS Broadcasting heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe showbizzblad 'In', of is het nou InMagazine (en !n Magazine bestaat ook nog), omdat het meent dat het blad zonder toestemming de programmagegevens van de televisiezenders SBS6, Veronica en Net5 heeft gepubliceerd. Met een beroep op het intellectueel eigendomsrecht eist SBS het tijdschrift stopt met het verstrekken van de programma-informatie.

Eerder vorig jaar werd al bepaald dat bescherming van de eigen programmagegevens geen vorm van economisch machtsmisbruik is. SBS spreekt van een principekwestie. Quote Media, uitgever van het blad, stelt dat de weigering van SBS in strijd is met het mededingingsrecht en dat de informatie gewoon openbaar is.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam.

IEF 413

Verdachtenexeptie

Terugkerend bericht. Nu uit de Telegraaf en nu over ondernemer J. van Zuylekom die in zijn kampeerhal De Vrijbuiter in Roden grote foto's heeft hangen van een vermeende dievegge. "Hiermee overtreedt Van Zuylekom de auteurswet, omdat de afgebeelde vrouw toestemming moet geven voor deze publicaties, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie kan echter pas iets doen als deze vrouw aangifte doet. "Ik laat ze hangen. Laat haar maar aangifte doen, dan hebben wij haar", meent de ondernemer. Een politiewoordvoerder liet maandag weten niet blij te zijn met deze actie van de ondernemer: "Wij kunnen niet telkens een mannetje sturen om de posters van de ramen te scheuren. De ondernemer overtreedt de wet. Natuurlijk kunnen wij op onze vingers natellen dat de afgebeelde vrouw geen aangifte doet."

Een auteursrechtelijke patstelling die schreeuwt om een oplossing. Verdachtenexeptie toevoegen aan de AW of de non-oplossing van de heffing ook hier doorvoeren? Ondernemer betaald heffing voor ieder opgehangen portret, rechtenorganisatie int heffing en verdeelt opbrengst volgens eigen systeem, natuurlijk volkomen ondoorzichtig, aan verdachten die zich of hebben aangemeld of inmiddels dankzij verspreide foto's zijn opgepakt.

IEF 412

Studie naar Software octrooien en innovatie

De Universiteit van Maastricht (zie ook het bericht over flossworld)  is door de Europese Commissie verzocht een studie te verrichten naar het effect van software octrooien op de innovatie van software. Het onderzoek is in december 2005 gestart en zal in 2007 afgerond worden; eind 2005 zal een tussenrapportage gepubliceerd worden. Vooralsnog is de Commissie echter niet van plan de de procedure rondom de Richlijn "in computers geimplementeerde uitvindingen" op te schorten. Bron: webwereld

IEF 411

Andere tijden

Voormalig nationaal-socialistisch grafisch ontwerper Nikolai Borg (86) staat binnenkort in een Weense rechtbank tegenover Volkswagen. Borg claimt dat hij kan bewijzen dat hij in 1939 het beroemde VW logo heeft ontworpen in opdracht van de nazi's. Waar de bewijzen uit bestaan is onduidelijk, volgens sommige berichten zou hij wel, volgens andere geen originelen meer hebben. Volgens adrants claimt VW dat "the logo was submitted to the Third Reich patent office for copyright in 1938." (hoe zou je dit waarheidsgetrouw moeten vertalen?) en volgens het Hamburger Avondblad "gehe VW aber davon aus, daß es nie einen Auftrag an Borg gegeben habe. Den Ursprung des Logos sieht VW bei Porsche." Borg wil geen geld, alleen erkenning."

In hoeverre opdrachtnemers van kwaadaardige regimes in vrediger tijden alsnog hun rechten kunnen claimen is een interessante vraag, maar helaas is er over oorlog en IE-recht erg weinig gepubliceerd. In Nederland is na de oorlog noodwetgeving van toepassing geweest op grond waarvan Duitse IE-rechten tot nader orde in handen van de staat kwamen, maar wat er daarna mee is gebeurd is vrij onduidelijk.

IEF 410

Waarvandaan

In de discussie over Fèta en Tocai even de weg kwijt geraakt tussen alle geografische aanduidingen, PDO's, TSG's, PGI's, oorsprongsbenameningen en herkomstaanduidingen? Deze EU-website legt het allemaal even uit en laat zien op welk logo'tje je moet letten in supermarkt.

A PDO (Protected Designation of Origin) covers the term used to describe foodstuffs which are produced, processed and prepared in a given geographical area using recognised know-how.

n the case of the PGI (Protected Geographical Indication) the geographical link must occur in at least one of the stages of production, processing or preparation. Furthermore, the product can benefit from a good reputation.

A TSG (Traditional Speciality Guaranteed) does not refer to the origin but highlights traditional character, either in the composition or means of production.

IEF 409

Citrix in verwarring over voorwaarden van de GPL

Het bedrijf Citrix verkeert momenteel in grote verwarring of zij wel voldoet aan de door de General Public License gestelde voorwaarden. In haar product Access Gateway zijn namelijk diverse onderdelen opgenomen die onder de GPL gelicentieerd worden, waaronder de Linux kernel.  Sinds kort is door de Free Software Foundation het project gpl-violations gestart dat ten doel heeft om bedrijven er bewust van te maken dat hoewel de broncode van de software vrijelijk ter beschikking is, dit niet betekent dat niet voldaan hoeft te worden aan de bijbehorende licentievoorwaarden. Een online database van schendingen van de GPL zal op de gpl-violations site worden opgenomen, en daar wil Citrix natuurlijk liever niet in terecht komen.  Bron: computable

IEF 408

Richtlijn Copyleft?

De Europese Commissie heeft deze week aangekondigd een studie naar de effecten van de ontwikkeling, en het gebruik van, open-source software op regionale economieën te subsidiëren met een bedrag van 663.000 euro. Deze studie zou de naam Flossworld dragen en twee jaar duren. FLOSS betekent overigens Free/Libre/Open Source Software.  Eén van de zaken die Flossworld aan het licht moet brengen is in hoeverre ontwikkelaars bijdragen aan open-sourceprojecten. Volgens de eigen website is FLOSSWorld's prime aim to strengthen Europe’s leadership in international research in FLOSS and open standards. De achtergrond van de website bestaat uit het bekende copyleft symbool.

IEF 407

Valhelm hoofdzaak (2)

Kamervragen met antwoord 2004-2005, nr. 1702, Tweede  Kamer. Vragen over reclamespot 'Dumpjeschatje.nl' van reisorganisatie Go Go Tours, zie hier. Go Go Tours stelde aanvankelijk dat het niet van plan de campagne te schrappen. Kamerlid Rouvoet vroeg daarom of het stelsel van de Nederlandse reclamecode niet moeten worden aangescherpt, bijvoorbeeld met een boetesysteem. Alle commotie blijkt nu voor niets, adverteerder heeft ingestemd met het oordeel en reclame is niet meer uitgezonden. Daarnaast is Van der Laan van mening dat het stelsel van de Nederlandse Reclame Code voldoende waarborgen kent en naar behoren functioneert en licht dit ook toe. Lees antwoord

IEF 406

Fiat Lux (3)

Het Europees Parlement heeft gisteren inderdaad (lees eerdere berichtgeving) een streep gehaald door een voorstel om voedingsclaims zoals 'vetarm' of 'met extra calcium' verregaand aan banden te leggen. Alleen de verplichting dat een claim moet kloppen, blijft overeind. De Europese Voedselautoriteit kan onjuiste claims verbieden.

De Europese consumentenbond BEUC is teleurgesteld over de houding van het europarlement. Niet alleen is de autorisatie geschrapt, maar voorstellen om bijvoorbeeld de claim 'vetarm' te verbieden als het product in alle andere opzichten slecht voor de gezondheid is, zijn ook verworpen. De BEUC vindt dat consumenten misleidt worden als het oorspronkelijke voorstel sneuvelt. (ANP).

IEF 405

Het is een complot

Stichting Brein lijkt vooral goed in het zoeken van publiciteit. Vandaag haalt directeur Tim Kuik de media met de stelling "Het downloaden van illegaal aanbod op het internet is verreweg de meest schadelijke vorm van piraterij ooit. Dat moet strafbaar gesteld worden"

"Gebruikers van p2p-uitwisseldiensten downloaden niet alleen maar zijn zelf ook illegale aanbieders en dus strafbaar. Ze worden daarbij geholpen door service providers en andere tussenpersonen die niet mee willen helpen aan de handhaving maar ondertussen wel aan die illegale klanten verdienen, onder het mom van: downloaden mag. Onder invloed van hun sterke lobby ontstaat er een scheefgroei van aansprakelijkheid. Het moet duidelijk zijn dat je aan handhaving tegen illegaliteit behoort mee te werken."

Update: Het Zweedse parlement heeft een wet aangenomen op grond waarvan ook het downloaden van materiaal dat auteursrechterlijk beschermd illegaal. Lees hier meer.

IEF 404

Met de groe(n)ten van… Heinz

Het levensmiddelenconcern Heinz wil in Noord-Europa af van het merk Hak, omdat de producten van de onderneming uit het pittoreske Giessen (ZH) niet meer tot de kernactiviteiten van het bedrijf worden gerekend; de Hak-producten vallen niet in een van de drie productdivisies: ketchup, specerijen en sauzen; baby- en kindervoeding en soepen en kant-en-klaarmaaltijden.

Hak staat dus in de uitverkoop. Heinz hoopt nog voor het einde van het jaar een koper te hebben gevonden. Heinz kreeg Hak samen met Honig in zijn bezit bij de overname van de voedseldivisie van CSM in december 2000.

IEF 403

Hogeschool daagt zuiger

In Amerika lijkt het fenomeen 'sucksites', klaagsites over specifieke bedrijven, instellingen e.d., al weer over zijn hoogtepunt heen, niet in het minst dank zij de inmiddels in de jurisprudentie ontwikkelde richtlijnen voor wat wel en niet mag. In Nederland is er weinig over gepubliceerd en weinig over geoordeeld door de rechter.

De telegraaf bericht vandaag dat de Hogeschool Inholland blijft zich blijft opwinden over de protestsite www.injeholland.nl en gaat zich nu beroepen op haar merkrecht.  Met een kort geding probeert Inholland de beheerder tot sluiting van de internetpagina te dwingen. Niet zozeer omdat de Hogeschool niet tegen kritiek kan, maar omdat in het gastenboek op de site alle normen en waarden zouden zijn overschreden. In de rechtszaak tegen een oud-student eist het bestuur daarom ook dat hij de namen afstaat van de mensen die anoniem berichten plaatsten. Volgens het bericht kon een woordvoerder van Inholland nog niet zeggen wat de school met die gegevens wil doen. Levert misschien leuke jurisprudentie op.

IEF 402

Geschriftenbescherming springlevend (2)

De advocaten van SBS Broadcasting draaien overuren. Na Talpa daagt SBS Broadcasting nu ook MTV Networks en Quote voor de rechter. Dit keer eens niet om het gebruik van een getal als merk, maar over programmagegevens die MTV en Quote in hun nieuwe tv-gids IN Magazine hebben afgedrukt. Ook maakt SBS bezwaar tegen het 'verminken' van haar logo's in de nieuwe TV-gids.

SBS is met name gepikeerd omdat MTV en Quote wel een vergoeding betalen aan de publieke omroep, RTL en Veronica voor het afdrukken van de programmagegevens van deze omroepen. Volgens Quote weigerde SBS echter eveneens een overeenkomst over de gegevens te sluiten om het eigen Veronica Magazine te beschermen (zie ook eerdere berichtgeving op IEForum).

Quote topman Van den Biggelaar stelt dat hij de SBS-programmagegevens heeft verkregen 'door vrije nieuwsgaring, en dat is legaal'. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient. Bron: AD

IEF 401

Bespreking volgt

Conclusie van advocaat-generaal F.G. Jacobs, 26 mei 2005, Zaak C-405/03. Class International BV tegen Unilever NV e.a.

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, op de vragen van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage te antwoorden als volgt:

1) Een merkhouder kan zich er niet tegen verzetten dat niet-communautaire goederen die voorzien zijn van zijn merk en onderworpen zijn aan de regeling extern douanevervoer of de douane-entrepotregeling zonder zijn toestemming het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, op grond dat dit enkele binnenbrengen een „gebruik van het teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, oplevert.

2) Zolang goederen hun status van niet-communautaire goederen behouden, vormt het te koop aanbieden of verkopen ervan geen „gebruik van het teken in het economisch verkeer” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.

3) De houder van het merk waarvan dergelijke goederen zijn voorzien kan krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 verbieden dat de goederen in de Europese Economische Ruimte in het vrije verkeer worden gebracht.

4) Wanneer een merkhouder een vordering wegens merkinbreuk indient, bepaalt in de huidige stand van het gemeenschapsrecht nationaal procesrecht op welke partij de bewijslast rust, behalve wanneer het gaat om de vraag of de goederen met toestemming van de merkhouder onder dat merk in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht.