IEF 635

Bizar

Omdat er regelmatig reclameparasols in beeld verschenen, heeft De Tros zaterdag het programma Muziekfeest geheel in spiegelbeeld uitgezonden. De Gelderlander bericht dat Nederland opeens zeer veel linkshandige gitaristen leek te hebben. Het tweede deel van het programma zal aanstaande zaterdag ook in spiegelbeeld te zien zijn.

"Een noodoplossing", zegt Marc van Hal van de TROS. "Een aantal uitbaters heeft tijdens de opnamen die parasols heel slim opgezet. Het is misschien niet zo leuk voor de mensen in Alkmaar die hun stad anders terugzien, maar het alternatief was niet uitzenden. Daar zouden we ongeveer een miljoen kijkers mee hebben teleurgesteld." Volgens Wanda Bade van het CvDM,  is het gespiegeld uitzenden van televisiebeelden geen garantie tegen overtredingen op sluikreclame. Het gaat erom of de reclame voldoende onherkenbaar is.

IEF 634

En wéér die programmagegevens...

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de omroepen en Talpa onenigheid hebben over het verstrekken van de programmagegevens. Talpa wil de gegevens enkel tegen een vergoeding verstrekken, wat op weerstand stuit bij enkele omroepen.  Partijen spreken elkaar morgen over de kwestie. Indien er geen oplossing komt dan zal in de omroepbladen van de AVRO, KRO en NCRV niet te lezen zijn wat er op Talpa te zien is.

Peter Houben, hoofdredacteur van de Avrobode, Televizier en Tv Film, is duidelijk: “Wij betalen geen enkele broadcaster voor de programmagegevens. Daar tegenover staat dat wij ook geen geld vragen voor de exposure die wij leveren”.

Talpa-woordvoerder Thomas Notermans verdedigt het standpunt van Talpa: “De omroepen hebben zich altijd hardgemaakt voor het auteursrecht op hun programmagegevens. Dat geldt dus ook voor onze gegevens. Omdat wij vooralsnog niet zelf met een blad komen, vragen we een marktconforme prijs voor de informatie”.

IEF 633

Criminele organisatie

Is in Nederland een inbreukmaker wel eens veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie? "Today the European Commission adopted proposals for a directive and for a framework decision to combat infringements of intellectual property rights. The purpose of the proposed measures is to align national criminal law and improve European cooperation so as to deal effectively with counterfeiting and piracy activities, which are often carried out by criminal organisations. Counterfeiting and piracy, and infringements of intellectual property in general, have increased significantly in recent years and seriously undermine several sectors of the European economy." Lees hele persbericht hier.

IEF 632

bezwaren tegen bewaren

Interessant artikel in de New York Times over een rechtzaak tegen The Internet Archive. Roept interessante vragen op over (online) archieven en het beschikbaar houden van inmiddels verwijderde onrechtmatige of ongewilde publicaties.

"Beyond its utility for Internet historians, the Web page database, searchable with a form called the Wayback Machine, is also routinely used by intellectual property lawyers to help learn, for example, when and how a trademark might have been historically used or violated.

The suit contends, however, that representatives of Harding Earley should not have been able to view the old Healthcare Advocates Web pages - even though they now reside on the archive's servers - because the company, shortly after filing its suit against Health Advocate, had placed a text file on its own servers designed to tell the Wayback Machine to block public access to the historical versions of the site.

Under popular Web convention, such a file - known as robots.txt - dictates what parts of a site can be examined for indexing in search engines or storage in archives. Most search engines program their Web crawlers to recognize a robots.txt file, and follow its commands. The Internet Archive goes a step further, allowing Web site administrators to use the robots.txt file to control the archiving of current content, as well as block access to any older versions already stored in the archive's database before a robots.txt file was put in place.

But on at least two dates in July 2003, the suit states, Web logs at Healthcare Advocates indicated that someone at Harding Earley, using the Wayback Machine, made hundreds of rapid-fire requests for the old versions of the Web site. In most cases, the robot.txt blocked the request. But in 92 instances, the suit states, it appears to have failed, allowing access to the archived pages.  In so doing, the suit claims, the law firm violated the Digital Millennium Copyright Act, which prohibits the circumventing of "technological measures" designed to protect copyrighted materials. The suit further contends that among other violations, the firm violated copyright by gathering, storing and transmitting the archived pages as part of the earlier trademark litigation.

The Internet Archive, meanwhile, is accused of breach of contract and fiduciary duty, negligence and other charges for failing to honor the robots.txt file and allowing the archived pages to be viewed." Lees meer (gratis registratie, voor artikel moet na een paar dagen betaald worden).

IEF 631

McBrat en McDonalds

Malcom Bratney, een Australische collega, sponsert al jaren een lokaal rugby-team onder de naam McBrat. Het logo McBrat wordt ook gebruikt voor merchandising activiteiten van de rugbyclub. Echter, toen hij het logo als merk wilde laten registreren heeft McDonalds dit tegengehouden omdat het teveel zou overeenstemmen met haar merk McKids voor speelgoed en kleding. Bratney is daarop een rechtszaak gestart om het merk McKids te laten doorhalen omdat volgens hem het merk Mckids vanaf 1987 niet zou zijn gebruikt voor kleding. Het is altijd oppassen als de belangen van een IE-advocaat in het geding zijn. (Bron: FindLaw)

IEF 630

hoog van de toren

Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem, 12-07-2005, LJN: AT9175, KG nr. 114169/KG ZA 05-322. Pharmachemie tegen MSD c.s.  Wat vooraf ging: Bij vonnis in kort geding van 25 april 2005 heeft de voorzieningenrechter te Den Haag geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat een octrooi (en daarmee ABC) van MSD c.s. nietig wordt verklaard. Een Europees octrooi van MSD c.s. is door het Europese Octrooibureau herroepen. 

Op 7 juni 2005 heeft MSD c.s. 13 groothandels van de farmaceutische industrie aangeschreven met kort weergegeven de mededeling dat de onderneming Pharmachemie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen toestemming heeft verkregen om het geneesmiddel alendroninezuur 10 mg tabletten te exploiteren en dat Merck tegen deze registratie bezwaar zal aantekenen. MSD c.s. schrijft in dezelfde brief dat op haar geneesmiddel octrooirechten rusten en beschermd wordt door het ABC dat gelding heeft tot 14 april 2008. Op 21 juni 2005 heeft MSD c.s. nogmaals de 13 groothandels aangeschreven waarin zij iets meer uit de doeken doet over de status van de verschillende procedures.

Pharmachemie vordert in kort geding onder meer een verbod tot het doen van mededelingen zonder vermelding van voornoemd vonnis en herroeping, rectificatie in de vorm van een brief aan de groothandels en plaatsing van een advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen grotendeels toe. De voorzieningenrechter doet dat onder meer onder verwijzing naar het arrest van het Hof te 's-Gravenhage van 12 september 1996 inzake Hoffmann-La Roche / Organon Teknika e.a. (BIE 1997/63), waarin is bepaald dat de zorgvuldigheid meebrengt dat, indien de octrooihouder derden kenbaar maakt dat een ander inbreuk op zijn octrooi maakt, hij hierbij tevens melding maakt van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering. MSD c.s. hebben dit juist nagelaten.

Bovendien heeft MSD c.s. de onjuiste suggestie gewekt alsof haar medicijn onder meerdere octrooien zou vallen dan er daadwerkelijk zijn. Pharmachemie wil binnen enkele weken haar medicijn op de markt introduceren. Nu MSD c.s. de suggestie heeft gewekt dat Pharmachemie zonder meer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van MSD heeft zij belang bij de gevraagde voorzieningen. Lees vonnis.

IEF 629

onvoldoende feiten

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005. Smiers tegen Endemol. Smiers beschuldigde Endemol van inbreuk op zijn auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht en 'éénlijnsprestatie-recht' in de vorm van het programma Starmaker. Het hof wijst het hoger beroep af en bevestigt het afwijzende vonnis van de rechtbank:

"Met de rechtbank is het hof van oordeel dat in dit geding onvoldoende feiten zijn gebleken die de slotsom wettigen dat het idee dat Smiers omschrijft als "Het maken en volgen van een amateur van begin tot ster" (...) - daargelaten of dit een origineel idee is en of het Smiers is die dit idee heeft bedacht - op zodanige wijze tot een concept dan wel format of televisieprogramma is uitgewerkt dat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt".

Lees vonnis. Als advocaat voor Endemol traden op Adonna Alkema en Dirk Visser van KMVS (voor wie net zo vaak genoemd wilt worden als Klos, Morel, Vos & Schaap: mail uitspraken en berichten, dan gaat het verder vanzelf).

IEF 628

Wat de ICANN kan

De ICANN heeft groen licht gegeven voor het toplevel domein .mobi. De extensie is bedoeld voor internetpagina's die zijn ontworpen voor mobiele telefoons.

Kort geleden gaf de ICANN al akkoord voor de extensie .xxx, welke bedoeld is voor websites met erotische en pornografische inhoud. Momenteel buigt de organisatie zich over topdomeinen als: .asia (voor Aziatische bedrijven), .cat (Catalonie), .mail (om het spammen tegen te gaan), .post (voor postbedrijven), .tel (telefonie over het internet) en .travel (reisbureau's, vliegtuigmaatschappijen en hotels). Het wachten is nog op de voor IEForum relevante topdomeinen .weblog en .legal

IEF 627

Beleidsregels sponsoring

Het Commissariaat voor de Media heeft de sponsorregels die gelden voor publieke en voor commerciële omroep geactualiseerd. Op grond van de nieuwe regels wordt het, in aansluiting op de Europese regelgeving, voor commerciële omroepen onder meer mogelijk om sponsorvermeldingen niet alleen aan het begin of aan het eind van een programmaonderdeel, maar ook voor of na een programmaonderbrekend reclameblok te plaatsen.

Met betrekking tot de publieke omroep is het begrip niet-particuliere onderneming nader ingevuld. Kortweg gaat het om overheidsinstellingen (al dan niet als zelfstandig bestuursorgaan) en maatschappelijke/goede doelenorganisaties, waaronder ook de permanente landelijke loterijen.  Voor alle omroepen geldt dat het op een billboard, naast de naam of het merk, vermelden van een e-mailadres, internetadres, hoofdactiviteit of hoofdvestiging, niet meer wordt beschouwd als een reclameboodschap. Daarnaast mogen commerciële omroepen nu ook producten en diensten op hun billboards vertonen. Verder is vastgesteld dat bijdragen die niet uitkomen boven € 500,- per programmaonderdeel voor televisie en € 100,- per programmaonderdeel voor radio, worden aangemerkt als bijdragen van ondergeschikte betekenis.

De Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005 en de Beleidsregels sponsoring commerciële omroep 2005 gelden per 1 augustus 2005. Beide regelingen zijn te vinden op deze website onder Regelgeving. Persbericht CvdM.

IEF 626

naar Nederlandse maatstaven

Vers op rechtspraak.nl: Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 12-07-2005, LJN: AT9073, KG-nr: 194741/KGZA 05-462. Kort geding Stichting Brein tegen ISP's. Eerdere berichtgeving hier.

"De voorzieningenrechter oordeelt dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken. Maar zo'n bevel kan volgens de voorzieningenrechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. In deze zaak oordeelt de voorzieningenrechter dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken. Dat komt met name omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft de shared folders op de computers van de klanten onderzocht. Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles niet juist omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein." Lees vonnis.

Update: Brein vindt het onzin en gaat door, lees reactie op nu.nl.

Eveneens nieuw op rechtspraak.nl: Rechtbank Haarlem, 11 juli 2005, LJN: AT9082 113939 / KG ZA 05-311. Kort geding KPN tegen Casema. 

"Vordering van KPN ten aanzien van door Casema opgestelde tabel waarin digitale televisie van Casema en KPN met elkaar worden vergeleken en ten aanzien van op de website van Casema opgenomen vergelijkingen, toegewezen. Dit geldt voor de onderdelen tarieven, het aantal toestellen waarop men digitaal kan kijken, vermelden publicaties van derden en claim 'storingsvrij'. Omdat voornoemde punten voor totaalindruk die tabel bij consument oproept bepalend is, wordt vergelijkingstabel in geheel ook in strijd met artikel 6:194a BW geacht. Reconventionele vordering van Casema ten aanzien van onder andere de uitdrukking van KPN 'Hét alternatief voor kabeltelevisie' wordt afgewezen." Lees vonnis.

IEF 625

Zinderend slot zakloze zuiger zaak

Vandaag heeft de rechtbank Utrecht inzake Dyson/Philips, waarover IEForum reeds eerder berichtte, uitspraak gedaan.

De rechtbank oordeelde dat de uitlatingen van Philips inzake haar zakloze Marathon-stofzuiger ontoelaatbaar zijn, voor zover zij daarin claimt “dat de zuigkracht van de Marathon constant en/of op een gelijk niveau blijft. (…) Voorts heeft Dyson voldoende aannemelijk gemaakt dat de claims nog voorkomen op de website van Philips alsmede op het nog in de markt aanwezige materiaal. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter aanleiding om een verbod op te leggen, met dien verstande dat dit verbod zal worden beperkt tot claims waarin wordt gesteld dat de Marathon als eigenschap constante zuigkracht heeft (en claims die dit impliceren). Claims over de effectiviteit en duurzaamheid van de zuigkracht zijn daarvan uitgesloten, alsook claims over de initiële zuigkracht.” Lees hierhier het vonnis (met dank aan kmvs).

IEF 624

Nuvjes

Nieuwe 'Copyright Notice': Nieuwsbulletin van het NUV over auteursrecht en aanverwante juridische aangelegenheden, uitsluitend bestemd voor medewerkers van ledenbedrijven van het Nederlands Uitgeversverbond. Editie juli. Inhoudsopgave digitale editie hier. Met o.a:

Nieuwe regeling GEU en Beeldrecht. De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Stichting Beeldrecht over het gebruik van kunstreproducties in educatieve uitgaven. Deze nieuwe regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 in werking. Voor het gebruik van afbeeldingen van beeldende kunst in educatieve uitgaven, niet zijnde CKV-uitgaven, is een afkoopsom met Beeldrecht overeengekomen. Voor het jaar 2005 geldt een afkoopsom van 10.000 euro.

Reprorecht tevreden over ontwikkelingen. In de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht kon met tevredenheid worden teruggekeken op de goedgekeurde jaarrekening 2004. In vergelijking met het ‘rampjaar’ 2003, toen de dure introductiecampagne van de betalingsplicht voor het bedrijfsleven alleen maar hoge lasten met zich meebracht, ziet 2004 er heel veel beter uit. De kosten zijn teruggebracht van 6,7 miljoen naar 4,1 miljoen euro. Was er in 2003 een ‘negatieve incasso’ van 11.000 euro, in 2004 is ruim 19 miljoen euro geïncasseerd (voor 2003 en 2004), waarmee alle verliezen zijn gecompenseerd en meer geld kan worden uitgekeerd.

Modelcontracten in ontwikkeling. Het NUV komt de toezegging aan het ministerie van Justitie na dat de uitgeverijsector zal werken aan meer transparantie en voorbeelden voor contracten tussen auteurs en uitgevers. De diversiteit maakt het ondoenlijk en onwenselijk om met algemene wet- en regelgeving te komen, maar zelfregulering is wel een oplossing. Een werkgroep is inmiddels van start gegaan om een voorbeeldovereenkomst voor freelance journalisten van publiekstijdschriften op te stellen.

IEF 623

grote Jongens eindelijk aangepakt

Persbericht Stichting Brein: Illegale schoolvertoning Madagascar aangepakt. Op een basisschool in Zuid-Limburg werd daags na de bioscooppremière een illegale kopie van de animatiefilm Madagascar vertoond voor de leerlingen. Voor openbare vertoningen van speelfilms buiten de bioscoop is toestemming van de rechthebbenden nodig die via een vergunning van Stichting Videma kan worden verkregen. Daarbij gelden wel een aantal strikte voorwaarden. Zo mag een film uitsluitend van legale bron worden vertoond en moet de film voorkomen in het videma titelbestand. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan geldt de vergunning niet en is er dus sprake van auteursrechtinbreuk.

De school is weliswaar vergunninghouder van Videma, maar heeft aan beide voorwaarden niet voldaan. Daarom heeft Videma op basis van de vergunningsvoorwaarden een direct opeisbare boete gevorderd. Daarnaast heeft BREIN de verantwoordelijken binnen de school een onthoudingsverklaring laten tekenen en de illegale drager ingenomen. Het bleek te gaan om een illegale dvd-r kopie van redelijke beeldkwaliteit, voorzien van slechte kwaliteit Nederlandse ondertitels.

BREIN Directeur Tim Kuik: "scholen horen, net als voor hun boeken en lesmateriaal, ook voor film te betalen. Ze hebben bovendien een voorbeeldfunctie en geven met het vertonen van een illegale kopie van een gloednieuwe bioscoopfilm een verkeerd signaal af naar hun leerlingen." De woordvoerder van de school vult aan: "Een van onze leerkrachten heeft niet nagedacht. Illegale praktijken binnen de schoolmuren zijn niet te tolereren. Wij zullen onze leerkrachten en scholieren wijzen op de negatieve gevolgen van piraterij. De creatie van nieuwe films komt onder druk te staan en er staat werkgelegenheid op het spel."

Videma en BREIN hebben een nieuwe brochure over de regels bij het openbaar vertonen van films ontwikkeld. Deze zal in het najaar (onder andere) binnen Nederlandse onderwijsinstellingen worden verspreid. De brochure is nu al te downloaden via de website www.videma.nl

IEF 622

Langs andere wegen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5-7-2005, LJN: AT8830, X B.V. - Dutch Reverse Pulse Plating

Voer voor procestijgers. DRPP krijgt verlof en legt conservatoir beslag op alle IE-rechten en knowhow betreffende de 'Rectifier'. De rechter hangt er echter de voorwaarde aan dat, gezien het feit dat het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie, slechts de deurwaarder, en niet DRPP inzicht mag krijgen in de beslagen documenten. Hoewel art. 700 lid 2 het niet toestaat, stelt X hoger beroep in tegen het beslagverlof met een beroep op de 'leer van de doorbreking van het appelverbod'. Zulks onder meer omdat de verlofrechter art. 709 niet juist zou hebben toegepast.

Het Hof maakt korte metten met het 'appel'.
6.1. Een beroep op het leerstuk van de doorbreking van het appelverbod kan eerst aan de orde komen in die gevallen waarin de wetgever hogere voorziening heeft uitgesloten ten einde iedere discussie uit te sluiten over de wijze waarop de rechter van zijn aan dat artikel ontleende bevoegdheden heeft gebruik gemaakt (HR 29 maart 1985, NJ 1986/242, ENKA/Dupont). In die gevallen waarin de klachten - die aanleiding zouden kunnen geven tot doorbreking van het appelverbod - langs een afzonderlijke weg aan een rechter ten toets kunnen worden voorgelegd, met als resultaat dat de gevolgen van de gewraakte beslissing teniet kunnen worden gedaan, dient deze afzonderlijke weg te worden gevolgd. Er bestaat dan immers geen noodzaak voor appel tegen de gewraakte beschikking, noch een zelfstandig belang bij vernietiging. Van de hier bedoelde situatie is sprake, terwijl X deze andere weg ook bewandelt.

X heeft dus genoeg mogelijkheden om tegen het conservatoir beslag op te komen en moet die mogelijkheden eerst maar benutten.

Het Het hof laat terzijde of de leer van de doorbreking van het appelverbod opgaat in die gevallen dat - anders dan hier - artikel 705 Rv geen toepassing kan vinden.

Lees hier vonnis
IEF 622

Langs andere wegen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5-7-2005, LJN: AT8830, X B.V. - Dutch Reverse Pulse Plating

Voer voor procestijgers. DRPP krijgt verlof en legt conservatoir beslag op alle IE-rechten en knowhow betreffende de 'Rectifier'. De rechter hangt er echter de voorwaarde aan dat, gezien het feit dat het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie, slechts de deurwaarder, en niet DRPP inzicht mag krijgen in de beslagen documenten. Hoewel art. 700 lid 2 het niet toestaat, stelt X hoger beroep in tegen het beslagverlof met een beroep op de 'leer van de doorbreking van het appelverbod'. Zulks onder meer omdat de verlofrechter art. 709 niet juist zou hebben toegepast.

Het Hof maakt korte metten met het 'appel'.
6.1. Een beroep op het leerstuk van de doorbreking van het appelverbod kan eerst aan de orde komen in die gevallen waarin de wetgever hogere voorziening heeft uitgesloten ten einde iedere discussie uit te sluiten over de wijze waarop de rechter van zijn aan dat artikel ontleende bevoegdheden heeft gebruik gemaakt (HR 29 maart 1985, NJ 1986/242, ENKA/Dupont). In die gevallen waarin de klachten - die aanleiding zouden kunnen geven tot doorbreking van het appelverbod - langs een afzonderlijke weg aan een rechter ten toets kunnen worden voorgelegd, met als resultaat dat de gevolgen van de gewraakte beslissing teniet kunnen worden gedaan, dient deze afzonderlijke weg te worden gevolgd. Er bestaat dan immers geen noodzaak voor appel tegen de gewraakte beschikking, noch een zelfstandig belang bij vernietiging. Van de hier bedoelde situatie is sprake, terwijl X deze andere weg ook bewandelt.

X heeft dus genoeg mogelijkheden om tegen het conservatoir beslag op te komen en moet die mogelijkheden eerst maar benutten.

Het Het hof laat terzijde of de leer van de doorbreking van het appelverbod opgaat in die gevallen dat - anders dan hier - artikel 705 Rv geen toepassing kan vinden.

Lees hier vonnis
IEF 621

uitgebreid instrumentarium

Persbericht van de Ministerraad: "Verruiming van de regels voor de strijd tegen namaak en piraterij.  De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Donner van Justitie en minister Veerman van LNV, mede namens staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken, dat de bestrijding van namaak en piraterij zal verbeteren.

Het wetvoorstel implementeert een EG-richtlijn die de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten harmoniseert, zodat inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen en grootschalige namaak (counterfeit) en piraterij in het bijzonder effectiever kunnen worden bestreden.


Onder intellectuele eigendomsrechten vallen rechten zoals auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en kwekersrecht. Inbreuken op deze rechten hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter. Verschillen in nationale handhavingsregelingen zijn schadelijk voor de interne markt en bemoeilijken een doeltreffende bestrijding van inbreuk. Inbreukmakers maken gebruik van die verschillen door hun activiteiten te richten op landen waar de bestrijding ervan het minst doeltreffend is. Maar ook de economie heeft te lijden onder inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Zij hinderen investeringen, innovatie en creativiteit en doen afbreuk aan het vertrouwen van het bedrijfsleven in de interne markt. De richtlijn richt zich op procedures tot handhaving van die rechten voor de burgerlijk rechter.

De huidige Nederlandse wetgeving biedt de rechthebbende reeds een uitgebreid en doeltreffend instrumentarium om op te treden tegen inbreukmakers. Een aantal bepalingen uit de richtlijn behoeft geen uitvoering omdat de Nederlandse wetgeving er reeds in voorziet. De bepalingen die wel nadere uitvoering vergen, worden grotendeels in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering verwerkt en enkele bepalingen in de afzonderlijke intellectuele-eigendomswetten.

De nieuwe maatregelen voorzien onder meer in een uitbreiding van de mogelijkheden om bewijs te vorderen bij de wederpartij. Het wordt mogelijk om zogenaamd bewijsbeslag te leggen op inbreukmakende voorwerpen ter voorkoming dat het bewijs van de inbreuk vernietigd wordt. Ook wordt het in het kader van de bescherming van bewijs mogelijk om de deurwaarder de inbreukmakende zaken of de daarop betrekking hebbende documenten te laten beschrijven of monsters te laten nemen. Als aan de rechter toestemming voor deze maatregelen wordt gevraagd, hoeft hij de inbreukmaker niet te horen, zodat deze door de maatregel verrast zal kunnen worden. Tegen de inbreukmaker kan in kort geding een verbod op de inbreuk gevorderd worden, eveneens zonder dat hij gedagvaard en gehoord hoeft te worden.

Tussenpersonen die diensten verlenen ten behoeve van een inbreuk, kunnen geboden worden de desbetreffende diensten te staken. De mogelijkheden voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht om van de inbreukmaker en van derden die bij de inbreuk betrokken zijn, informatie over de herkomst of de verdere distributie van de inbreukmakende zaken op te eisen, worden verruimd. De verliezende partij wordt in beginsel veroordeeld in alle kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt in het kader van de inbreukprocedure. Worden echter enkele van deze maatregelen ten onrechte opgelegd, bijvoorbeeld omdat later in een bodemprocedure blijkt dat er geen sprake was van inbreuk, dan zijn er voor de gedupeerde gedaagde meer mogelijkheden om van de houder van het intellectuele eigendomsrecht schadevergoeding te vorderen.

De bewindslieden zijn gemachtigd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De inhoud van het voorstel en van het advies worden pas openbaar bij de indiening ervan bij de Tweede Kamer." Perbericht, 11 juli 2005, hier.

IEF 620

Kamerstukken

Uit de vandaag gepubliceerde kamerstukken spreekt hoop. Hoop voor Nederland: "Ik heb er dus het volste vertrouwen in dat het EOB, als gerenommeerde en gerespecteerde internationale kennisorganisatie, voor Nederland behouden blijft."

En hoop voor Europa: "Het Vertalingenprotocol op zich is een nuttige bijdrage aan verdere convergentie van de octrooiwetgeving in Europa. Inwerkingtreding ervan zou erop kunnen wijzen dat de betrokken (ook grotere) landen kennelijk bereid zijn taalpolitieke problemen uit de weg te ruimen. Die houding zou positief kunnen uitpakken voor de totstandbrenging van het Gemeenschapsoctrooi. Nederland steunt dus zowel de verbetering van het EOV-systeem met behulp van het Vertalingenprotocol als de totstandkoming van een Gemeenschapsoctrooi."

Kamerstukken, 29874 nr. 10  (2e Kamer) Goedkeuring en uitvoering van de Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het Verdrag inzake octrooirecht, het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. Nota naar aanleiding van het nader verslag

IEF 619

Van ruilen komt huilen

Adformatie bericht dat RNN7 (zie eerdere berichten hier) RTL Nederland nog een week de tijd heeft gegeven om af te zien van het gebruik van de nieuwe naam RTL7. De advocaat van de RTL groep zou na het bestuderen van de stukken expliciet meer tijd gevraagd om tot een onderbouwde reactie te komen.

Volgens het bericht gaan er geruchten dat RTL het merk Yorin, de oude naam van RTL7, zou willen afstaan aan RNN7. RNN7 zou hebben laten weten dit aanbod (nog) niet serieus te nemen. Wat zouden de voorwaarden zijn van een dergelijke ruil? Zouden de regionalen het merk Yorin bijvoorbeeld weer mogen doorverkopen aan Talpa?

IEF 618

Onder cartoonisten

De Journalist bericht dat 'in de kringen van politieke tekenaars na de uitreiking van de BeNe Cartoonprijs op 18 juni een heftige discussie is uitgebroken over de winnende tekening van Ruben L. Oppenheimer (NRC Handelsblad).' Na de uitreiking melde collega cartoonist Farhad Foroutanian (Rotterdams Dagblad) dat hij al in juli 2003 een soortgelijke cartoon had gepubliceerd op cartoonsite van Slate Magazine. "Ik heb het gemeld omdat ik het een beetje raar vond dat Ruben kon winnen met een tekening die ik al eerder gemaakt had. Het gaat me puur om de tekening. Ruben noch iemand anders mag die gebruiken. Alles wat ik nu zeg of doe lijkt een aanval op Ruben persoonlijk, maar dat is niet de bedoeling.’

Oppenheimer is zich "‘met de hand op mijn hart’ van geen kwaad bewust. "Ik heb Farhads tekening nooit gezien voordat ik mijn tekening maakte. Mijn enige verklaring is dat het een geval is van twee mensen met hetzelfde idee. Ik vraag me wel af waarom hij pas na het uitreiken van de prijs iets zegt en niet meteen toen mijn tekening in januari 2004 werd gepubliceerd in het NRC. Ik ben niet van plan de prijs terug te geven aan de organisatie of het te delen met Farhad, want dat zou hetzelfde zijn als schuld bekennen en ik voel me niet schuldig." De organisator van de Cartoonprijs, de stichting Pers en Prent zal de prijs niet terugvorderen, omdat er geen sluitend bewijs is voor plagiaat. Op de site van Slate staan overigens met regelmaat soortgelijke cartoons van verschillende cartoonisten, zie bijvoorbeeld de recente serie over de aanslagen in Londen. Tekening van Oppenheimer hier, tekening van Foroutanian hier.

IEF 617

Lego kan alles maken

Interessant vonnis op rechtspraak.nl: Rechtbank Breda, 6 juli 2005, LJN: AT8962, 118470/HA ZA 03-501. Mega Bloks tegen Lego. De vordering van Mega Bloks betreft de vraag of de Micro en Mini bouw-systemen als slaafse nabootsing zijn te kwalificeren van de Lego en Duplo bouwsystemen van Lego.

Uitgebreide bespreking volgt waarschijnlijk. Nu even snel de hoofdpunten: "Het hele blokje is technisch/functioneel bepaald en wat overblijft is een kaal blokje dat geen onderscheidend vermogen heeft, aldus Mega Bloks. Deze stelling wordt gepasseerd. Relevant is of het product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft. Als niet door Mega Bloks weer-sproken staat vast dat het Lego- en Duplo-blokje als zodanig door (nagenoeg) een ieder worden herkend. De rechtbank is van oordeel dat het Lego- en Duplo-blokje qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoed bouwsystemen innemen.

Naar het oordeel van de rechtbank dient bij de beoordeling of Mega Bloks het Lego- en Duplo-blokje zo heeft nagebootst dat verwarring bij het publiek is te duchten, de door Mega Bloks genoemde omstan-digheden, zoals verpakking en gebruik van merken, te worden betrokken. Anders dan Mega Bloks stelt, is niet alleen het moment van aankoop relevant. Met Lego is de rechtbank van oordeel dat het gevaar voor verwarring zich ook na aankoop kan verwezen-lijken en dat daar in het onderhavige geval sprake van is.

Voor de maatvoering van de betreffende blokjes (een groter of kleiner blokje) had Mega Bloks een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van Micro en Mini als bouwblokje. Als onvoldoende weersproken staat vast dat de octrooien van Lego bescherming boden aan de klemconstructie met noppen. Lego claimt niet het alleenrecht op een speelgoedsysteem met een dergelijke klemconstructie. Ook Mega Bloks staat het vrij om een dergelijke noppentechniek te gebruiken voor haar bouwsysteem. Naar het oordeel van de rech Anders dan Mega Bloks stelt, is de maatvoering van het Lego- en Duplo-blokje niet volledig technisch/functioneel bepaald. Het staat het Mega Bloks echter niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen.

Dat er bij afnemers behoefte bestaat aan standaardisatie is niet gebleken. Het speelgoedblokje kan niet slechts in een bepaalde vorm worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een cassettebandje in een cassetterecorder. De vorm van speelgoedbouw-steentjes wordt dan ook niet gedicteerd door factoren van buitenaf, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een andere wens van afnemers (dan die met betrekking tot standaardisatie) is volgens Mega Bloks een bij (een deel van de) afnemers levende wens om producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant. Kennelijk bedoelt Mega Bloks daarmee te stellen dat het publiek behoefte heeft om blokjes, die identiek zijn aan of uitwisselbaar met de Lego- en Duploblokjes, te kunnen kopen bij een andere fabrikant tegen een lagere prijs. Voor zover die behoefte er al bij de consument bestaat, is dit geen rechtvaardiging voor nabootsing van de blokjes van Lego.

Uit het vorenstaande volgt dat Mega Bloks de mogelijkheid heeft om een andere maatvoering te kiezen, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, zodat zij daartoe verplicht is. Nu zij zulks niet heeft gedaan betekent dit dat sprake is van slaafse nabootsing wegens het stichten van nodeloze verwarring tussen het Micro-blokje en Lego-blokje en tussen het Mini-blokje en Duplo-blokje. De door Mega Bloks gevorderde verklaring voor recht dient dan ook te worden afgewezen. Het door Lego gevorderde verbod is met inachtneming van hetgeen reeds in rechtsoverweging 3.3 is overwogen, toewijsbaar. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum vermeld." Lees vonnis.

Te leuk: Impressie van de rechtszitting.