IEF 20149

Leergang Intellectueel Eigendomsrecht start 2 november

Op 2 november start aan de VU de Leergang Intellectueel Eigendomsrecht. Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?
Lees verder >>

IEF 20147

Ordemaatregel gezamenlijk auteursrecht op software

Rechtbank Rotterdam 31 mei 2021, IEF 20147; ECLI:NL:RBROT:2021:7869 (Dmarcian Europe tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ordemaatregel-gezamenlijk-auteursrecht-op-software

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 mei 2021, IEF 20147, IT 3632; ECLI:NL:RBROT:2021:7869 (Dmarcian Europe tegen A) Kort geding. Verzet. De kern van het geschil tussen partijen is gelegen in de vraag wie de rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten op de door gedaagde in het verzet ontwikkelde software. Met betrekking tot de samenwerking tussen partijen en ter zake van de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software en de reikwijdte van de in verband daarmee verleende/te verlenen licenties zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken voorhanden. Wat de juridische situatie is met betrekking tot het eigendom van het intellectueel eigendomsrechten op de huidige versie van de software is gelet op het voorgaande onduidelijk. Op voorhand kan evenwel niet worden uitgesloten dat er sprake is van een gezamenlijk auteursrecht. De onderhavige zaak leent onderhavige zich bij uitstek tot het treffen van een ordemaatregel. Eiser in verzet moet daarom binnen 24 uur de blokkade van (de medewerkers van) gedaagde in verzet tot de voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten vereiste (computer)systemen opheffen en opgeheven te houden totdat het onderzoek van de Ondernemingskamer is afgerond, of tot dat een gerechtelijk bodemvonnis is gewezen en in kracht van gewijsde is gegaan. De voorzieningenrechter verbindt hieraan de voorwaarde dat gedaagde in verzet in ruil hiervoor vanaf heden een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de verkoop van de software aan eiser in verzet dient af te dragen.

IEF 20093

Vacature: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek bij De Vries & Metman

De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een toonaangevend octrooigemachtigdenkantoor met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder zeventien octrooigemachtigden, ondersteunen zij cliënten, van startups tot en met multinationals, maar ook universiteiten en andere onderzoekscentra. Verder werken zij veel samen met advocaten in octrooiprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag.

Wegens snelle groei van de ICT praktijk is De Vries & Metman voor de vestiging in Eindhoven op zoek naar een: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek.
Lees verder >>

IEF 20146

Benelux Merkencongres op 5 oktober

Op dinsdag 5 oktober vindt het tweede deel van het Benelux Merkencongres 2021, ook dit jaar weer een bijzondere editie. Dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, EUR) en Martin Senftleben (IViR, Bird&Bird)

De onderwerpen:
- Actualiteiten merkenrecht, prof. mr. Tobias Cohen Jehoram
- Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik, prof. dr. Martin Senftleben
- Verwijzend merkgebruik, Mifare (NXP vs Infineon), Allard Ringnalda (Klos cs)

Voldoende ingrediënten dus voor een boeiend programma, met volop ruimte voor netwerken en discussie. Neem deel op locatie of online! Tijd: 13.30-17.00 (inloop eerder), met een netwerkborrel na afloop.

Accreditatie: 3 opleidingspunten (BMM / Nova); Locatie: hybride/Auditorium De Brauw (onder voorbehoud)

Meer weten of aanmelden? Kijk voor het volledige programma of inschrijven op de website of mail naar info@delex.nl.

IEF 20107

Vacature: octrooiadvocaat bij HOYNG ROKH MONEGIER

Gezocht: gevorderd advocaat-stagiair of beginnend medewerker octrooirecht (2 tot 4 jaar ervaring).
Intellectuele eigendom is onze passie. We werken onvermoeibaar om de ideeën en innovaties van onze cliënten te beschermen en hen te helpen de wereld om ons heen te veranderen. Heb jij ook een passie voor het IE-recht en wil je werken bij een gerenommeerd kantoor in een internationale en boeiende IE-praktijk?

Wie zijn wij?
HOYNG ROKH MONEGIER is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Ons toegewijde Europese team telt meer dan honderd IE- professionals, met kantoren in Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Lyon, Madrid, Mannheim, München en Parijs. Wij streven naar innovatieve, praktische en zakelijke oplossingen voor de vragen en uitdagingen van onze cliënten.

IEF 20102

Vacature: advocaat informatierecht bij Höcker

Höcker Advocaten zoekt versterking voor de sectie IE & media: een advocaat informatierecht (soft IP, media & privacy, fulltime, 40 uur) – 2 tot 6 jaar ervaring.

Het IE & media team richt zich op een breed spectrum aan zaken: intellectueel eigendomsrecht (met name auteursrecht en merkenrecht), mediarecht, onrechtmatige publicaties, ICT en privacy. Ook bedienen ze veel verschillende cliënten: van oudsher werken ze veel voor collectieve beheersorganisaties, maar ook internationale entertainmentbedrijven, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s rekenen ze tot hun klanten.
Lees verder >>

IEF 20145

Uitlating Kamerlid in strijd met COVID-beleid YouTube

18 aug 2021, IEF 20145; ECLI:NL:RBAMS:2021:4308 (Eisers tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlating-kamerlid-in-strijd-met-covid-beleid-youtube

Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2021, IEF 20145, IT 3629; ECLI:NL:RBAMS:2021:4308 (Eisers tegen Google) De eisers in deze zaak zijn een lid van de Tweede Kamer die beschikt over een nieuwskanaal, en een statutair bestuurder van dit kanaal. Beiden bezitten een YouTube account. Het geschil in deze zaak betreft verwijderde video's van een debat in de Kamer, waarbij eiser kritische vragen stelt aan de directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM, en een interviewvideo die hierop volgde, waarin een deel van de Kamervideo te zien is. In de servicevoorwaarden van YouTube staat dat content verwijderd mag worden indien deze de overeenkomst schendt. Volgens het COVID-beleid is het niet toegestaan om misleidende medische informatie te verspreiden via het platform. Eisers stellen dat dit beleid niet geschonden is, omdat de Nederlandse gezaghebbende autoriteit op het gebied van infectieziekten aan het woord komt. Echter gaat de rechtbank mee in het verweer van Google, die blijft bij het standpunt dat de concrete uitlatingen in strijd zijn met het COVID-beleid. Nu Google de interviewvideo voorshands heeft mogen verwijderen, is de vordering tot terugplaatsing van die video niet toewijsbaar.

IEF 20144

Wiko motiveert onvoldoende in inbreukprocedure

Rechtbank Den Haag 21 apr 2021, IEF 20144; ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 (Sisvel tegen Wiko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wiko-motiveert-onvoldoende-in-inbreukprocedure

Rechtbank Den Haag, 21 april 2021; IEF 20144; ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 (Sisvel tegen Wiko) Gedaagden in deze zaak zijn de rechtspersonen Shenzhen Tinno Mobile Technology, Wiko Sas, Wiko Benelux en Wiko Netherlands. Sisvel is de moedermaatschappij van de Sisvel-groep en beheert een uitgebreide octrooiportefeuille met octrooien van haarzelf en derden, waaronder het Europees octrooi EP 2 139 272 (hierna EP 272). Dit betreft een methode en systeem om een mobiele uitrusting aan een draadloos communicatienetwerk te koppelen. Sisvel vordert in deze zaak dat Wiko verboden wordt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi EP 272, alsmede het terugroepen van inbreukmakende producten en verwijzingen hiernaar. Wiko voert geen octrooi-rechtelijk verweer, maar beroept zich op het feit dat de rechtbank in een eerdere, gelijkluidende zaak [IEF 19556] tegen Sisvel heeft geoordeeld dat het Nederlandse deel van EP 272 geen stand kan houden. Hierover stelt de rechtbank dat in elke procedure afzonderlijk moet worden beoordeeld. Doordat deze derdenwerking als enige verweer wordt gevoerd, is de conclusie dat Wiko de vermeende inbreuk op EP 272 niet gemotiveerd heeft bestreden. De rechtbank zal daarom iedere beslissing aanhouden. 

IEF 20143

Opeising modeldepots op grond van auteursrecht

Rechtbank Den Haag 11 aug 2021, IEF 20143; (Sanyang tegen Multimox), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opeising-modeldepots-op-grond-van-auteursrecht

Rechtbank Den Haag 11 augustus 2021, IEF 20143; C/09/539760 (Sanyang tegen Multimox) Zie ook [IEF 18161]. Aan eiseres Sanyang is het inbreukverbod op grond van auteursrecht toegekend voor de EUIPO modellen 02 en 04 (feitelijk één scootermodel, zonder reservewiel) nu deze te kwader trouw waren ingediend door Multimox c.s. onder andere omdat er een oudere identieke Chinese modelrechtregistratie bestond van Sanyang en zij als auteursrechtelijk ontwerper geldt. De EU modellen 02 en 04 dienen te worden overgedragen aan eiseres binnen 14 dagen na betekening of anders plaatsvervangend op basis van het vonnis (3:300 BW). Gedaagde is aansprakelijk voor de hiermee samenhangende schade. De vordering op grond van auteursrecht van Sanyang ten aanzien van de nagenoeg identieke modelellen 03 en 04 (met reservewiel) is afgewezen omdat er geen ontwerpschetsen van de scooters werden getoond door (werknemers van) Sanyang of haar zakenpartner Znen die de scooters exporteerde wat bewezen werd door technische goedkeuringsrapporten van de RDW (en het VK-equivalent VCA) op naam van Znen.

IEF 20142

Conservatoir afgiftebeslag op zonnepanelen

28 jul 2021, IEF 20142; ECLI:NL:RBROT:2021:7763 (Hanwha tegen LONGi Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conservatoir-afgiftebeslag-op-zonnepanelen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 juli 2021, IEF 20142; ECLI:NL:RBROT:2021:7763 (Hanwha tegen LONGi Nederland) Kort geding. Deurwaarderskortgeding m.b.t. tot conservatoir afgiftebeslag op zonnepanelen op grond van (niet in Nederland geldende) octrooirechten. De voorzieningenrechter heft de beslagen op voor zover de zonnepanelen aantoonbaar een bestemming in een niet-octrooiland hebben.

IEF 20141

Beroep Rich John Richmond als merknaam te gebruiken afgewezen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 jul 2021, IEF 20141; ECLI:EU:T:2021:432 (Fashioneast en AM.VI. tegen Moschillo ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-rich-john-richmond-als-merknaam-te-gebruiken-afgewezen

Gerecht EU 14 juli 2021, IEF 20141, IEFbe 3264; ECLI:EU:T:2021:432 (Fashioneast en AM.VI. tegen Moschillo) Fashioneast en AM.VI. hebben bij het EUIPO bovenstaande als merknaam aangevraagd en toegewezen gekregen, in onder meer de classificaties sieraden, tassen en kleding volgens de Nice Classificatie. Moschillo heeft als reactie hierop een vordering tot vervallenverklaring van het merk ingediend, op grond van het niet normaal gebruiken van het merk. Deze vordering is toegewezen. Beroep van Fashioneast en AM.VI. bij het EUIPO leverde niet het beoogde resultaat op, wat ertoe heeft geleid dat de partijen de beslissing aanvechten bij het Gerecht. Het EUIPO zou volgens de verzoekers niet genoeg hebben gekeken naar het bewijsmateriaal in de vorm van foto's, echter is hier geen enkel spoor van het 'richmond' element te zien. Daarnaast zou er onterecht geoordeeld zijn dat er niet genoeg onderscheidend vermogen is in de woordencombinatie 'rich' en 'richmond'. Het Gerecht oordeelt dat gebruik van de bestanddelen "rich" en "richmond" tezamen, maar op verschillende delen van de waren, geen normaal gebruik van het litigieuze merk kan vormen dat het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigt. Het beroep wordt in zijn geheel verworpen. 

IEF 20140

Geen bezwaar mogelijk tegen advies tot vernietigbaarheid octrooi

Rechtbank Den Haag 22 jul 2021, IEF 20140; ECLI:NL:RBDHA:2021:8532 (Eiser tegen Octrooicentrum Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bezwaar-mogelijk-tegen-advies-tot-vernietigbaarheid-octrooi

Rechtbank Den Haag 22 juli 2021, IEF 20140; ECLI:NL:RBDHA:2021:8532 (Eiser tegen Octrooicentrum Nederland) Eiser is octrooihouder van een tweetal octrooien. Op 18 juli 2019 heeft de RDW een verzoek ingediend bij verweerder om een advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de vernietigingsgronden op de octrooien van eiser. Eiser heeft hierop verweerschriften ingediend. Het Octrooicentrum heeft vervolgens tot vernietigbaarheid van beide octrooien geadviseerd, wegens gebrek aan inventiviteit. Eiser heeft vervolgens bezwaar gemaakt, maar verweerder is van mening dat er geen bezwaar open staat. Ze voert daartoe aan dat de adviezen geen besluiten zijn en dus niet voor bezwaar in aanmerking komen. De rechtbank is het hiermee eens en oordeelt dat het uitbrengen van deze adviezen geen rechtsgevolgen met zich meebrengt. De octrooien blijven immers na dit advies nog steeds geldig. Het beroep van eiser wordt ongegrond verklaard. 

IEF 20139

Prejudiciële vragen reeds in het YouTube/Cyando-arrest beantwoord

Hoge Raad 6 jul 2021, IEF 20139; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-reeds-in-het-youtube-cyando-arrest-beantwoord

HR Conclusie P-G 6 juli 2021, IEF 20139, IT 3621; ECLI:NL:PHR:2021:690 (Stichting Brein tegen NSE)  Het gaat in deze zaak om de vraag of de gestelde prejudiciële vragen al beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest [IEF 20039]. News-Service Europe (NSE) is, net als Cyando, een deelplatform voor (onder meer) bestanden waarop gebruikers op illegale wijze beschermde content beschikbaar konden stellen aan het publiek. Ook hier is de vraag of er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 van de Auteursrichtlijn. Dit is volgens het Hof van Justitie alleen het geval, wanneer de exploitant ertoe bijdraagt dat het publiek toegang tot die content in strijd met het auteursrecht wordt gegeven. De P-G is van mening dat de prejudiciële vragen kunnen worden ingetrokken, omdat deze inderdaad reeds beantwoord zijn in het YouTube/Cyando-arrest. Volgens de P-G blijkt uit die beantwoording onder andere, dat artikel 14 lid 1 van de Richtlijn inzake elektronische handel onverlet laat dat de nationale rechter de exploitant van een deelplatform voor bestanden kan verbieden om een auteursrechtinbreuk voort te zetten, dan wel hem kan bevelen om die inbreuk te staken en gestaakt te houden.

IEF 20076

Actualiteiten entertainment en IE op 8 september

Op een unieke locatie in Amsterdam organiseert deLex samen met o.a. Gaico Bos, Marijn Kingma, Margriet Koedooder en Michiel Odink een boeiend middagprogramma over entertainment en IE op woensdag 8 september. Op de agenda staan onder meer 'entertainment van de toekomst', wetgeving en rechtspraak, filmcontractenrecht, filmmuziek en contracten en een boeiende praktijkspreker. We sluiten af met een live borrel in het Vokshotel, verzamelplek voor muzikanten, kunstenaars en ontwerpers!

Maximum aantal deelnemers bereikt! Meer informatie via info@delex.nl

Tijden: 12:45 - 17:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Accreditatie: 4 PO-punten
Locatie: Het Volkshotel, Wibautstraat, Amsterdam

IEF 20138

Vacature: merkgemachtigde bij Eversheds Sutherland

Internationaal kantoor Eversheds Sutherland is op zoek naar een merkgemachtigde. De sectie IE (Intellectueel eigendom, IT & Privacy en de Merkendesk) van Eversheds Sutherland bestaat uit een team van 3 partners, 7 advocaten en 2 trademark assistants. Als merkgemachtigde zal jij werkzaamheden gaan uitoefenen op het gebied van adviseren over merk- en modelregistraties, het beheren van nationale en internationale merken- en modellenportefeuilles (waaronder vernieuwingen, classificatievoorstellen en haalbaarheidsonderzoeken) en het voeren van oppositie- en nietigheidsprocedures. Je maakt een integraal onderdeel uit van de sectie en werkt nauw samen met advocaten zowel in advisering als in het uitbouwen van onze registratiepraktijk.

IEF 20137

Vacature: Advocaat-medewerker Life Sciences Regulatory

Voor ons IP-team zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor de functie van

Advocaat-medewerker Life Sciences Regulatory

Over ons
Bird & Bird kent de Life Sciences sector als geen ander en rekent de grootste nationale en internationale farmaceutische en biotechnologische bedrijven tot haar cliënten. Life sciences regulatory is een steeds belangrijker onderdeel van onze praktijk, zowel nationaal als internationaal. De zaken zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan onder meer over markttoelatingen, vestiging van bedrijven, overeenkomsten met zorgprofessionals, telemedicine, data en privacy, tot en met openbaarheid van EMA-dossiers en Brexit-issues. Veel zaken zijn een combinatie van regulatory, intellectuele eigendomsrecht en ondernemingsrecht. De praktijk bestaat zowel uit adviseren als procederen. Onze cliënten zijn veelal internationaal actief waardoor je in veel gevallen samenwerkt met collega's van buitenlandse Bird & Bird-kantoren. Om die samenwerking goed te bevorderen organiseert Bird & Bird internationale sector retreats. Zo leer je je buitenlandse collega’s persoonlijk kennen, deel je kennis en ervaringen en leer je nog meer over de regulatory praktijk in andere landen. Lees hier de volledige vacaturetekst.

IEF 20136

EUIPO Board of Appeal bevestigt ongeldigheid vijf modelregistraties waterballonvullers Tinnus

EUIPO - OHIM 1 jul 2021, IEF 20136; (Tinnus tegen Koopman), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-board-of-appeal-bevestigt-ongeldigheid-vijf-modelregistraties-waterballonvullers-tinnus

EUIPO Board of Appeal 1 juli 2021, 5 juli 2021, IEF 20136, IEFbe 3263; (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International) Het volgende hoofdstuk in de waterballonsaga. Op 2 juni 2019 sprak The Boards of Appeal de ongeldigheid uit van de modelregistratie van Tinnus voor één van de modellen voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Die uitspraak werd bevestigd door het Gerecht van de Europese Unie [IEF 19589]. In het daarop volgende appel bij het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 mei 2021 [IEF 19961] werd Tinnus Enterprises niet-ontvankelijk verklaard. The Boards of Appeal bevestigt nu om diezelfde reden de ongeldigheid van 5 overeenkomstige registraties voor het ontwerp van een waterballonvuller, geregistreerd door Tinnus. De DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU wordt wederom toegepast [IEF 17542 en zie ook IEF 17701 en IEF 18001] waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigt dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald. Zie ook [IEF 18538, IEFbe 2904].

IEF 20135

AI or more? A risk-based approach to a technology based society

Vanuit een club van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht (NVvIR), die zich bezighoudt met alles wat met AI en recht te maken heeft, hebben Tina van der Linden, Jan Smits, Raimond Dufour en Josje Koehof een kort Engelstalig artikel geschreven over de definitie van “AI” in de concept-Verordening betreffende artificiële intelligentie, en vooral hoe die wat hen betreft beter zou kunnen. Om de discussie verder te helpen, roepen zij in het bijzonder op tot het insturen van reacties op hun artikel. Lees hier het hele (Engelstalige) artikel. 

IEF 20134

Geen verwarringsgevaar voor relevant publiek met hoger aandachtsniveau

Hof Den Haag 9 mrt 2021, IEF 20134; ECLI:NL:GHDHA:2021:1344 (Diesel tegen Calvin Klein), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-voor-relevant-publiek-met-hoger-aandachtsniveau
Diesel Calvin Klein Coin Pocket

Hof Den Haag 9 maart 2021, IEF 20134; ECLI:NL:GHDHA:2021:1344 (Diesel tegen Calvin Klein) Diesel is houdster van het hierboven weergegeven Beneluxmerk. Deze inschrijving heeft betrekking op de coin pocket met Diesel label. Calvin Klein (CK) verhandelt jeans met soortgelijke coin pockets met haar eigen label. Diesel is van mening dat CK hiermee inbreuk maakt op haar merken- en auteursrechten. In eerste aanleg [IEF 18490] is bepaald dat het Benluxmerk van Diesel onderscheidend vermogen mist. Hierdoor zijn de vorderingen van Diesel destijds afgewezen en is het merk nietig verklaard. Het hof komt allereerst, anders dan de rechtbank, tot de conclusie dat het merk wel onderscheidend vermogen heeft en dat het merk dus ten onrechte nietig is verklaard. Daarentegen oordeelt het hof dat er geen sprake is van een merkinbreuk of auteursrechtinbreuk. Het CK-label is anders geplaatst waardoor slechts in geringe mate sprake is van visuele overeenstemming. Dit is niet voldoende om te kunnen spreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek met een hoger aandachtsniveau. 

IEF 20133

Prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 10 van de Richtlijn 2004/48

HvJ EU 7 jun 2021, IEF 20133; (Procter & Gamble tegen Perfumesco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-over-de-uitleg-van-artikel-10-van-de-richtlijn-2004-48

Hooggerechtshof Polen 7 juni 2021, IEF 20133, IEFbe 3262; C-355/21–1 (Procter & Gamble tegen Perfumesco)  De verzoekende partij Procter & Gamble is producent van parfum en krachtens een licentieovereenkomst merkhouder van Hugo Boss. Perfumesco is een groothandel in onder andere parfum en verkoopt zogenaamde demonstratieproducten van het merk Hugo Boss. De Poolse rechter heeft de verordering van verzoeker tot vernietiging van de producten van Perfumesco toegewezen, omdat deze zonder de toestemming van P & G in de handel zijn gebracht. Daarnaast waren de verpakkingen beschadigd, wat de naam en het exclusieve karakter van Hugo Boss in diskrediet brengt. Bijgevolg hebben de genoemde rechterlijke instanties aangenomen dat de regeling van nationaal recht niet strijdig met het Unierecht in ruime zin mag zijn en dat de vernietiging van de waren ook moet worden gelast wanneer deze niet op onrechtmatige wijze door de eigenaar zijn vervaardigd of gemerkt.In dat verband is het in de prejudiciële vraag aan de orde zijnde vraagstuk gerezen, namelijk of artikel 10 van richtlijn 2004/48 zich verzet tegen de uitlegging van een bepaling van nationaal recht, die de mogelijkheid tot het gelasten van de vernietiging van waren beperkt tot waren die op onrechtmatige wijze zijn vervaardigd of gemerkt.