IEF 18635

BRCP niet rechthebbende op websites Jeroen Bosch

Rechtbank Amsterdam 19 jun 2019, IEF 18635; ECLI:NL:RBAMS:2019:5033 (BRCP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brcp-niet-rechthebbende-op-websites-jeroen-bosch

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2019, IEF 18635, IT 2838; ECLI:NL:RBAMS:2019:5033 (BRCP tegen X) Auteursrecht. BRCP is opgericht met als doel de kennis van het werk van Jheronimus Bosch te verdiepen door middel van moderne technische hulpmiddelen. Gedaagde is bij dit project betrokken. Dit project heeft al voor meer rechtszaken gezorgd, zie IEF 17792 en IEF18302. In deze zaak vordert BRCP een verklaring voor recht dat zij rechthebbende is op de verschillende websites van het project. Dit wordt wat betreft de ‘showcase website’ echter afgewezen nu artikel 8 Aw niet van toepassing is. Wat betreft de publieke website wordt geoordeeld dat dit geen gemeenschappelijke werk is, en dat de vordering van BRCP ook op dit punt dient te worden afgewezen. Het onderzoeksportaal komt niet in aanmerking voor bescherming nu hier geen creatieve keuzes zijn gemaakt. Wel is BRCP rechthebbende op de domeinnaam.

IEF 18634

Franchiseovereenkomst niet geldig ontbonden nu daar geen reden toe was

Rechtbank Gelderland 25 mrt 2019, IEF 18634; ECLI:NL:RBGEL:2019:2630 (De Groene Zuster tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/franchiseovereenkomst-niet-geldig-ontbonden-nu-daar-geen-reden-toe-was

Rechtbank Gelderland 25 maart 2019, IEF 18634, LS&R 1724; ECLI:NL:RBGEL:2019:2630 (De Groene Zuster tegen X) Verbroken Franchiserelatie. De Groene Zuster drijft een onderneming op het gebied van medische thermografie. Gedaagde heeft met de Groene Zuster een franchiseovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Zij mag derhalve het logo en merk ‘De Groene Zuster’ gebruiken. De Groene Zuster wenste deze samenwerking te beëindigen. Gedaagde heeft echter niet voldaan aan de beëindiging. Of de overeenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd is niet vast komen te staan. Ook is niet aannemelijk geworden dat gedaagde is tekortgeschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst, deze is dus niet rechtsgeldig ontbonden. Wel rechtsgeldig ontbonden wederzijdse rechten en plichten blijven gedurende opzegtermijn van kracht. Wat betreft misgelopen omzet van gedaagde, deze is niet met voldoende zekerheid vast te stellen, de vordering wordt dus afgewezen. Bij haar vordering tot vergoeding van misgelopen winst heeft zij geen belang. 

IEF 18633

Spoedeisend belang bij vordering nu faillissement dreigt

Rechtbank Den Haag 19 jul 2019, IEF 18633; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBDHA:2019:7376 (Nirea tegen Z&P Expat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/spoedeisend-belang-bij-vordering-nu-faillissement-dreigt

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, IEF 18633; ECLI:NL:RBDHA:2019:7376 (Nirea tegen Z&P Expat) Handelsnaam. Merkenrecht. Boete. Spoedeisend belang. Nirea exploiteert een onderneming onder de handelsnaam Expatise. Nirea houdt in deze hoedanigheid enige merken. Z&P is ook een onderneming gaan drijven onder deze naam. Nirea heeft bij brief gesommeerd gebruik van deze merknaam te staken. Z&P heeft een onthoudingsverklaring ondertekend, maar gebruikt de term toch nog. Nirea vordert voor de rechter te gebieden gebruik van de handelsnaam te staken en verbeurde boetes te betalen. Dit eerste wordt afgewezen nu Nirea haar activiteiten heeft verhangen naar een andere vennootschap met dezelfde bestuurders, namelijk Z&P Advies. Wel is aannemelijk dat er spoedeisend belang is bij betaling van de boetes nu een faillissement dreigt voor Z&P.

IEF 18632

Margriet Koedooder: a 'new' town road. Youngkio's BeatStars' contracten en licenties ontleed

YoungKio, een Nederlandse jongen uit Purmerend, scoorde dit jaar de grootste wereldhit ooit met het nummer 'old town road' van Lil Nas X en (in een remix) Billy Ray Cyrus. Met zijn muziek is inmiddels een Billboard Hot 100 record gebroken, want het nummer staat het langst ooit op nummer 1 van die lijst. YoungKio verkocht de door hem gemaakte beat (in feite: instrumentale muziek) via het platform BeatStars. BeatStars is een digitale, wereldwijde marktplaats voor muziekproducers. Vraag en aanbod voor beats komen er bij elkaar.

IEF 18631

Aangescherpt YouTube beleid levert gewijzigde omstandigheid op

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2019, IEF 18631; ECLI:NL:RBAMS:2019:4030 (Zoom.in tegen Music Nations), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aangescherpt-youtube-beleid-levert-gewijzigde-omstandigheid-op

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2019, IEF 18631, IT 2835;  ECLI:NL:RBAMS:2019:4030 (Zoom.in tegen Music Nations) Eiser Zoom.in is een bedrijf dat diensten verleent aan videomakers die eigen video’s online zetten via YouTube. Verweerder Music Nations richt zich ook op de exploitatie van YouTubekanalen. Partijen zijn in conflict over de exploitatie van YouTubekanalen en stellen dat de tussen hen geldende overeenkomst is ontbonden respectievelijk dient te worden ontbonden en dat de ander gehouden is schade te vergoeden. Music Nations heeft de overeenkomst niet buitengerechtelijk kunnen ontbinden: de aan de ontbinding ten grondslag gelegde tekortkomingen betreffen geen tekortkoming van Zoom.in, maar zijn een logisch gevolg van het aangescherpte YouTube beleid. De door Zoom.in gevorderde ontbinding wordt toegewezen: het aangescherpte YouTube beleid levert een gewijzigde omstandigheid op waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hadden gehouden.

IEF 18630

Amazon toerekenbaar voor reclame rode zool

Belgische gerechten 7 aug 2019, IEF 18630; (Louboutin tegen Amazon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/amazon-toerekenbaar-voor-reclame-rode-zool

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles 7 augustus 2019, IEF 18630, RB 3332, IT 2832, IEFbe 2924; A/19/00918 (Louboutin tegen Amazon) Het aangevochten gebruik van de rode zool in reclame voor schoenen op de websites van Amazon is aan Amazon toerekenbaar. Het gebruik van een deel van een bekend beeldmerk kan als gebruik van een met het merk identiek teken worden beschouwd nu onze hersenen bedoeld deel aanvullen met het ontbrekend deel.

L’usage de la semelle rouge pour des chaussures sur les sites d’Amazon lui est imputable. L’usage d’une partie d’une marque figurative notoire peut valoir usage d’un signe identique à la marque dès lors que le cerveau humain complète mentalement l’image.

IEF 18629

Prejudiciële vragen aan HvJ: hebben ellipsen op bussen en treinen onderscheidend vermogen?

HvJ EU 14 jun 2019, IEF 18629; C-456/19 (Aktiebolaget Östgötatrafiken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-aan-hvj-hebben-ellipsen-op-bussen-en-treinen-onderscheidend-vermogen

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (Zweden) 14 juni 2019, IEF 18629, IEFbe 2923; C-456/19 (Aktiebolaget Östgötatrafiken) Via MinBuza: Östgötatrafiken (verzoekster) bezit bepaalde beeldmerken, heeft een aanvraag voor een merk gedaan bij het bureau voor intellectuele eigendom in Zweden voor de beschildering van voertuigen op een bepaalde manier. Deze zijn afgewezen, omdat ze louter decoratief zijn en niet als aanduiding van de diensten dienen. Tegen deze beslissing heeft verzoekster beroep ingesteld in eerste instantie, welke is verworpen. In tweede instantie (bij de verwijzende rechter) vordert verzoekster opnieuw dat zij beeldmerken aanvraagt op basis van al eerder ingeschreven beeldmerken. Verwijzende rechter wil weten of positiemerken, omschreven als ellipsen van verschillende omvang in rood, wit en oranje, aangebracht op bussen en treinen waarmee diensten worden verricht, of deze merken onderscheidend vermogen hebben gelet op de rechtspraak van het Hof.

IEF 18627

Verzoek getuigenverhoor toegewezen na vermeende inbreuk auteursrechten

Rechtbank Amsterdam 10 jan 2019, IEF 18627; ECLI:NL:RBAMS:2019:4856 (X tegen Mosman c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-getuigenverhoor-toegewezen-na-vermeende-inbreuk-auteursrechten

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2019, IEF 18627; ECLI:NL:RBAMS:2019:4856 (X tegen Mosman c.s.) Auteursrecht. Procesrecht. Verzoek getuigenverhoor. Verzoeker houdt zich bezig met technisch speur- en ontwikkelingswerk. Mosman c.s. (hierna: Mosman) verkoopt Bulk Solid Heat Exchanger torens (hierna: BHSE’s), torens die worden gebruikt bij productie van o.a. suiker, kunststofkorrels, koolzaad en kunstmestkorrels. Voor de ontwikkeling van de BHSE’s heeft Mosman samengewerkt met een ontwikkelaar. Verzoeker en Mosman zijn een overeenkomst aangegaan ter ontwikkeling van twee warmtewisselaars. Beide samenwerkingen zijn inmiddels beëindigd. Verzoeker vordert nu dat Mosman gebruik van kennis, die is vormgegeven in bepaalde spreadsheets uit deze samenwerking, waarop zijn auteursrechten rusten, staakt. In kort geding is deze voorziening geweigerd. Nu wordt verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Verzoeker wil de ontwikkelaar en bestuurder van Mosman verhoren. Mosman verzet zich hiertegen. Voorop staat dat een verzoek tot getuigenverhoor kan worden toegewezen als de te bewijzen feiten zijn betwist, het bewijs daarvan door getuigen is toegelaten en de te bewijzen feiten tot een beslissing in de zaak kunnen leiden. Wel kan een dergelijk verzoek worden afgewezen indien de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik maakt. Nu in deze zaak aan de eisen is voldaan, en er geen sprake is van een dergelijke uitzondering, wordt het verzoek toegewezen.

IEF 18628

HvJ: beheerder internetsite en Facebook verantwoordelijk voor verzamelen persoonsgegevens

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 18628; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-beheerder-internetsite-en-facebook-verantwoordelijk-voor-verzamelen-persoonsgegevens

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 18628; IEFbe 2922; IT 2832; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale) Privacy. Fashion ID exploiteert een webshop. Op haar website heeft zij de 'like' knop van Facebook overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de persoonsgegevens van bezoekers die de internetsite van Fashion ID raadplegen, worden doorgezonden aan Facebook Ireland. Deze gegevens blijken te worden doorgezonden zonder dat die bezoekers zich daarvan bewust zijn en ongeacht of zij al dan niet lid zijn van het sociaal netwerk Facebook of op de vind-ik-leukknop hebben geklikt. De Duitse rechter wenst van het Hof te vernemen of ook Fashion ID verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verwerking van deze gegevens, en in welke gevallen dit wel of niet kan. Beantwoording door het Hof:

IEF 18626

Inbreuk TomTom-merken door verwarring gebruik tom-teken MKBO

Rechtbank Den Haag 12 aug 2019, IEF 18626; ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (TomTom tegen MKBO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-tomtom-merken-door-verwarring-gebruik-tom-teken-mkbo

Rechtbank Den Haag 7 augustus 2019, IEF 18626; ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (TomTom tegen MKBO) Zie eerder IEF 16465, IEF 17344 en IEF 17488. Merkinbreuk. Bodemzaak. Handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter had MKBO bevolen inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van TomTom te staken en gestaakt te houden. MKBO had art. 1 van de overeenkomst geschonden en TomTom had de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. In de Amsterdamse bodemprocedure vordert MKBO onder meer een verklaring voor recht dat de overeenkomst niet is beëindigd of ontbonden en dat MKBO gebruik maakt van het teken tom. In reconventie vordert TomTom IBV onder andere een verklaring voor recht dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden met veroordeling van MKBO tot schadevergoeding. De rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van MKBO in conventie afgewezen en de vorderingen van TomTom IBV in reconventie toegewezen. Tegen dit vonnis is door MKBO hoger beroep ingesteld. In deze zaak vordert TomTom voor recht te verklaren dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de TomTom-Uniemerken, dan wel de TomTom-Beneluxmerken1 of op de handelsnaamrechten van TomTom. De rechtbank verklaart dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de merken.

IEF 18625

Marijn Kingma: HvJ EU in Spiegel Online en Funke Medien: een pyrrusoverwinning voor de informatievrijheid?

Voor de meeste Europeanen is het zomervakantie, maar het Europese Hof van Justitie heeft nog even doorgewerkt. Op 29 juli werden drie langverwachte arresten van de Grote Kamer gepubliceerd in de zaken Kraftwerk, Spiegel Online en Funke Medien. De arresten gaan alle drie over de verhouding tussen het auteursrecht en de informatievrijheid, de laatste twee meer specifiek over de persvrijheid. Het Hof komt in die twee arresten tot een paar voor de hand liggende, maar ook een paar opmerkelijke oordelen. Een korte analyse.

Lees hier het artikel.


Deze bijdrage is geschreven door Marijn Kingma, Höcker Advocaten.

IEF 18624

Teksten website en flyers niet identiek maar komen te zeer overeen

Rechtbank Noord-Nederland 22 jul 2019, IEF 18624; ECLI:NLRBNNE:2019:3211 (Verf webshop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/teksten-website-en-flyers-niet-identiek-maar-komen-te-zeer-overeen

Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2019, IEF 18624, ECLI:NL:RBNNE:2019:3211 (Verf webshop) Eiser heeft samen met zijn partner een vof waarmee zij verf van het Noorse merk Jotun verkopen via internet. In de loop van 2018 ontstond een conflict tussen eiser en zijn partner. Eiser heeft de website offline gezet, en is zelf met een andere website verdergegaan (eveneens met de verkoop van Jotun verf). Hierna heeft eiser alle vorige klanten aangeschreven met de boodschap dat de activiteiten van de vof werden voortgezet onder de nieuwe naam. Gedaagden hebben hier een bericht achteraan gestuurd dat de verf nog steeds bij hen te koop werd aangeboden. Eiser stelt dat dit handelen onrechtmatig is, en dat gebruik van de teksten op de website en flyer een inbreuk vormen op zijn auteursrechten. Het handelen van gedaagden wordt onrechtmatig geacht nu de er auteursrecht rust op de website- en flyerteksten van eiser, en de totaalindrukken van beide teksten (hoewel niet geheel identiek, wel grotendeels identiek) te zeer overeenstemmen om niet te concluderen dat er sprake van overeenstemming is. De vorderingen worden toegewezen voor zover deze toewijsbaar zijn.

IEF 18623

Antwoord prejudiciële vragen HvJEU uitingsvrijheid als buitenwettelijke beperkingsgrond auteursrecht?

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 18623; (Funke tegen Bondsrepubliek Duitsland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/antwoord-prejudici-le-vragen-hvjeu-uitingsvrijheid-als-buitenwettelijke-beperkingsgrond-auteursrecht

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 18623; C-469/17 (Funke tegen Duitsland) Auteursrecht. Bondsrepubliek Duitsland laat wekelijks een verslag opstellen over buitenlandse interventies van onder andere het leger en worden onder de naam UdP verstrekt aan een beperkt aantal personen en afdelingen. Funke Medien beheert de website van een Duits dagblad. Zij heeft verzocht om toegang tot UdP’s. Duitsland wees dit verzoek af vanwege de gevoelige informatie. Funke heeft toch langs onbekende weg de hand weten te leggen op een groot deel van de UdP’s en een aantal hiervan gepubliceerd. Duitsland vindt dat haar auteursrecht geschonden is door Funke. Funke vindt dat de uitingsvrijheid in dit geval prevaleert. Het HvJEU besluit dat de uitingsvrijheid geen buitenwettelijke beperkingsgrond van het auteursrecht kan zijn. Het kan wel gebruikt worden om beperkingen te interpreteren. Daarmee blijft het de eerdere lijn volgen.

IEF 18622

Octrooi-inbreukzaak te complex voor kort geding

Rechtbank Den Haag 1 aug 2019, IEF 18622; ECLI:NL:RBDHA:2019:7959 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-inbreukzaak-te-complex-voor-kort-geding

Rechtbank Den Haag 1 augustus 2019, IEF 18622, IT&R 2827; ECLI:NL:RBDHA:2019:7959 (Sisvel tegen Xiaomi) Octrooirecht. FRAND. Sisvel is onderdeel van de Sisvel-groep en houdster van twee octrooien. Sisvel heeft een verklaring afgegeven dat zij ten aanzien van een lijst van octrooien, waaronder de twee octrooien, licenties zal verlenen in overeenstemming met FRAND -voorwaarden. Xiaomi is producent en aanbieder van mobiele telefoons. Sisvel heeft Xiaomi uitgenodigd een licentieovereenkomst ten aanzien van de octrooien te sluiten, maar is daar niet op ingegaan. In deze zaak vordert Sisvel onder meer winstopgave en onvoorwaardelijke inbreukverboden voor beide octrooien. Xiaomi voert aan dat Sisvel geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de vorderingen en betwist de geldigheid en inbreuk op de octrooien en voert een FRAND-verweer. De rechter wijst de vorderingen van Sisvel af vanwege het missen van spoedeisend belang en de complexiteit van de zaak. Deze zaak is niet geschikt voor kort geding.

IEF 18621

Margriet Koedooder over de Kraftwerk-zaak

Kraftwerk revisited 

HERKENBARE SAMPLES ZIJN TOEGESTAAN, ALS VOLDAAN IS AAN DE EISEN VOOR EEN CITAAT?

Wil je met een sample een heel kort onderdeel ‘citeren’ uit een audio-opname van een ander? Dan heb je óf toestemming nodig van de producent van de opname, óf je moet de sample zodanig wijzigen en gebruiken in het nieuwe werk, dat sprake is van het ‘voor het oor onherkenbaar’ maken. Dit is de essentie van de antwoorden van het Hof op prejudiciële vragen in de langlopende zaak Kraftwerk vs Pelham en Haas. Heel glashelder was deze uitspraak echter zeker niet voor iedereen. Diverse media kwamen met het bericht dat Kraftwerk de zaak had gewonnen. Even veel andere media concludeerden dat Kraftwerk had verloren. Maar hoe zit het nu echt?

IEF 18620

Auteursrechtinbreuk illustraties MP-atlassen door Meda Pharma

Rechtbank Amsterdam 31 jul 2019, IEF 18620; (X tegen Meda Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-illustraties-mp-atlassen-door-meda-pharma

Rechtbank Amsterdam 31 juli 2019, IEF 18620 (X tegen Meda Pharma) Auteursrecht. X houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van patiëntenvoorlichtingsmaterialen. X sluit een overeenkomst met een illustrator over de gebruiksrechten op zijn illustraties uit de KNO-atlas. De MP-atlassen bevatten advertenties voor o.a. geneesmiddelen die door Meda Pharma zijn geregistreerd en stemmen overeen met de uitgegeven KNO-atlas. X heeft contact opgezocht met Meda Pharma over het vermoeden van inbreuk. Na verlof van de rechtbank heeft X bewijsbeslag gelegd onder Meda Pharma op alle documenten die betrekking hebben op de inbreuk op de auteursrechten van de illustrator en de persoonlijkheidsrechten van X. Meda Pharma heeft daarop een onthoudingsverklaring getekend. X vordert Meda Pharma tot het verstrekken van inzage aan X van o.a. administratieve bescheiden, correspondentie en facturen over de hoeveelheden geproduceerde en geleverde patiëntenatlassen waarin illustraties zijn gebruikt. Er is sprake van inbreuk en de vorderingen worden toegewezen.

IEF 18619

Merkrecht europallets EPAL uitgeput

Hof Den Haag 3 jul 2019, IEF 18619; ECLI:NL:GHDHA:2018:3955 (PHZ tegen EPAL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrecht-europallets-epal-uitgeput

Gerechtshof Den Haag 3 juli 2019 IEF 18619; ECLI:NL:GHDHA:2018:3955 (PHZ tegen EPAL) Merkenrecht. Vervolg op eerste aanleg [ECLI:NL:RBDHA:2016:10248]. EPAL is houdster van het merk EPAL voor o.a. opnieuw te gebruiken pallets. EPAL houdt zich bezig met beheer en controle op de kwaliteit van europallets. Op grond van het EPAL-systeem moeten de europallets aan bepaalde normen voldoen en mogen onder meer de productie en de handel daarin alleen door bedrijven worden gedaan met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht. PHZ beschikt niet over zo een gebruiksrecht en heeft een aantal europallets gerepareerd van het merk EPAL. In eerste aanleg werd PHZ geboden het verhandelen van de inbreukmakende producten te staken. PHZ vordert in hoger beroep vernietiging van het vonnis van de rechtbank. Het vonnis in eerste wordt deels vernietigd.

IEF 18618

Dexia verplicht persoonsgegevens te verstrekken

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 jul 2019, IEF 18618; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dexia-verplicht-persoonsgegevens-te-verstrekken-1

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2019, IEF 18618, IT&R 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder) Persoonsgegevens. Verweerder heeft met de rechtsvoorganger van Dexia een effectenleaseovereenkomst gesloten. Verweerder heeft Leaseproces gemachtigd om namens hem in het geschil met Dexia op te treden. Leaseproces heeft namens verweerder verzocht om een volledig overzicht te ontvangen van alle verwerkte persoonsgegevens op basis van artikel 35 Wbp. Dexia voert aan dat zij niet gehouden is deze gegevens te verstrekken op basis van art. 35 Wbp. Verweerder heeft in eerste aanleg verzocht Dexia te veroordelen tot verstrekking van de gegevens. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van misbruik van bevoegdheid, de gegevens moesten worden verstrekt. In hoger beroep stelt Dexia de omvang van het art. 35 Wbp ter discussie en dat de rechtbank ten onrechte geen misbruik van bevoegdheid heeft aangenomen. Dexia is terecht opgedragen alsnog een volledig overzicht te verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens.

IEF 18616

Ook in hoger beroep uitputting auteursrecht persoonlijke schenking foto's

Hof Amsterdam 30 jul 2019, IEF 18616; http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-hoger-beroep-uitputting-auteursrecht-persoonlijke-schenking-foto-s

Gerechtshof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 18616 (Uitputting auteursrecht foto’s) Auteursrecht. Vervolg op eerste aanleg [IEF 16851]. Eiser is fotograaf en heeft foto's in tweevoud laten afdrukken door X. De eerste set was voor een tentoonstelling, de tweede is verkocht aan X. X heeft de foto's vervolgens verkocht aan gedaagde. Eiser stelt dat er geen sprake was van uitputting, maar van verbreiding en vordert voor recht te verklaren dat hij zijn auteursrecht op de foto's rechtmatig uitoefent door deze foto's als zijn eigendom op te eisen bij gedaagde. De rechtbank oordeelde dat met die enkele eigendomsovergang sprake is van in het verkeer brengen als bedoeld in artikel 12b van de Aw en daarmee sprake is van uitputting. De overdracht van de afdrukken aan X is geschied op het moment dat de eerste openbaarmaking al had plaatsgevonden. Van verbreiding kan dan geen sprake meer zijn. Het hof sluit zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

 

IEF 18615

Octrooi hormoonreceptor borstkanker niet inventief

Rechtbank Den Haag 5 jul 2019, IEF 18615; ECLI:NL:RBDHA:2019:7792 (Novartis tegen Teva), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-hormoonreceptor-borstkanker-niet-inventief

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 juli 2019, IEF 18615, LS&R 1722; ECLI:NL:RBDHA:2019:7792 (Novartis tegen Teva) Octrooirecht. Novartis maakt onderdeel uit van een farmaceutische bedrijf en is gericht op o.a. onderzoek en verhandelen van innovatieve geneesmiddelen. Ze is houdster van het EP 916 octrooi. Teva maakt deel uit van de Teva groep en houdt zich bezig met o.a. verhandeling van generieke en innovatieve geneesmiddelen. Teva is in Nederland houdster van marktvergunningen voor een generieke versie van everolimus, Everolimus Teva. In de SmPC32 en de bijsluiter voor de patiënt bij Everolimus Teva is opgenomen dat everolimus in combinatie met exemestaan geïndiceerd is voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker. Novartis vordert inbreukverbod voor Nederland aan Teva van geneesmiddelen die everolimus omvatten voor hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker, rectificatie en gebied Teva de hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker uit haar (Nederlandse) handelsvergunningen voor Everolimus Teva te laten verwijderen. Het inbreukverbod is afgewezen omdat de ingeroepen octrooien voorshands niet inventief worden geacht.