IEF 20660

Nietigheidsactie tegen registratie geel stiksel afgewezen

BBIE 8 apr 2022, IEF 20660; (Van Haren tegen Airwair ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsactie-tegen-registratie-geel-stiksel-afgewezen

BBIE 8 april 2022, IEF 20660, IEFbe 3423; n3000257 (Van Haren tegen Airwair) Cancellation decision. Beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom over de nietigheidsactie tegen de registratie van het yellow-stitch-on-black-welt merk (YSBW-merk). Het gele stiksel dat op de welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht. De nietigheidsactie is afgewezen.

 

IEF 20659

IE in tijden van oorlog

Dirk Visser

‘Ubi incipit bellum deficiunt iudicia’. Waar oorlog begint, schieten rechterlijke oordelen tekort. Of: waar oorlog begint schiet toegang tot
de rechter tekort. Dit is een omkering van twee van de mogelijke vertalingen van het bekende motto van de Hoge Raad.
In een oorlog gebeuren veel ergere dingen dan dat rechterlijke oordelen te kort schieten of dat er geen toegang is tot de rechter. En intellectuele eigendom is wel het laatste recht waar slachtoffers van een oorlog zich zorgen om maken.
Lees hier de gehele voorpublicatie uit de Kroniek IE over IE in tijden van oorlog die binnenkort in het NJB zal verschijnen.

De Leiden Law Lunch IE van woensdag 20 april (online van 12 tot 13 uur) zal ook gaan over ‘IE in tijden van oorlog’.

IEF 20653

Inhoudsopgave Auteursrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Auteursrecht 2022-1. Auteursrecht wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt vier maal per jaar.

Editorial
1 Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen - Stef van Gompel

Artikelen
3 Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen - Stef van Gompel, Luna Schumacher en Martin Senftleben
15 Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/Pessers-toets 17 jaar na dato - Marijn Kingma

IEF 20657

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 apr 2022, IEF 20657; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IEF 20656

Conclusie A-G HvJ: Google moet controles uitvoeren binnen concrete mogelijkheden

HvJ EU 7 apr 2022, IEF 20656; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-hvj-google-moet-controles-uitvoeren-binnen-concrete-mogelijkheden

HvJ EU Conclusie A-G 7 april 2022, IEF 20656, IT 3896, IEFbe 3420; ECLI:EU:C:2022:271 (TU en RE tegen Google LLC) TU en RE hebben tegen Google LLC een vordering ingesteld om bepaalde links naar online-artikelen van een derde waarin TU en RE met naam worden genoemd te verwijderen uit de resultaten van zoekopdrachten die worden verricht met de door Google LLC geëxploiteerde zoekmachine, en om te stoppen met het weergeven van thumbnails van de in een van die artikelen getoonde foto’s.

IEF 20652

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van het tijdschrift Mediaforum, nummer 2022-1

1 Opinie
Leeftijdsverificatie is onder de maat - Simone van der Hof

2 Wetenschap
De nieuwe AI-verordening: past het? - Shima Abbady, Joost van Roosmalen en Marjolein Geus

17 Verslag
VMC Studiemiddag over regulering van online content - Anouck Bakhuis

22 Documentatie
Rechtspraak
Binnenland

IEF 20651

Willem Grosheide over het Philips/Lidl-arrest

Kanttekeningen naar aanleiding van en bij het Philips/Lidl-arrest [zie IEF 20113].

Het te becommentariëren arrest betreft een geschil tussen Philips en Lidl over de door Philips in 2010 geïntroduceerde zogeheten ST3D-shaver en de door Lidl verhandelde Silvercrest scheerapparaten. Een geschil over aard en inhoud van de bescherming van producten van industriële vormgeving dus.

IEF 20648

Uitingen over milieu niet misleidend

RCC 6 apr 2022, IEF 20648; (Milieudefensie tegen Robeco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

IEF 20646

De Digital Markets Act, alles wat je moet weten in één overzicht

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben zopas een akkoord bereikt over de Digital Markets Act of “DMA”. Die Digital Markets Act moet vanaf 2023 strenge regels opleggen aan (meestal Amerikaanse) Big Tech bedrijven en is erop gericht de digitale sector meer concurrerend en eerlijker te maken voor zowel consumenten als andere bedrijven.

Wat is de Digital Markets Act?
Eind 2021 kondigde EC vice-voorzitster Margrethe Vestager de eerste ontwerpen aan van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Dat zijn 2 nieuwe Europese verordeningen die samen het Digital Service Pakket vormen en die binnen de Europese Unie voor meer en betere regulering moeten zorgen van vooral online platformen.
Lees verder >>

IEF 20645

McCain maakt inbreuk op modelrecht van Simplot

Rechtbank Den Haag 23 mrt 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mccain-maakt-inbreuk-op-modelrecht-van-simplot

Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20645; ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain tegen Simplot) De vraag die in deze zaak centraal staat is of McCain Holland c.s. met haar product Rustic Twist friet inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Simplot. De rechtbank oordeelt dat de draaiende Rustic Twists bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model. De draaiende Rustic Twists vormen dus een inbreuk op het modelrecht van Simplot. De in conventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk zal worden afgewezen. De rechtbank wijst een EU-wijd inbreukverbod toe, zoals in reconventie gevorderd.

IEF 20644

Conclusie A-G: RPM mag logistiek dienstverlener in geding oproepen

Hoge Raad 11 mrt 2022, IEF 20644; ECLI:NL:PHR:2022:230 (PMP tegen RPM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-rpm-mag-logistiek-dienstverlener-in-geding-oproepen

HR Conclusie A-G 11 maart 2022, IEF 20644; ECLI:NL:PHR:2022:230 (PMP tegen RPM) Deze beslagzaak gaat over het conservatoir beslag tot afgifte ter vernietiging gelegd door tabaksproducent PMP op een container met beweerdelijk illegale tabaksticks ten laste van de logistiek dienstverlener, onder meer wegens inbreuk op haar Uniemerkrechten. Groothandelaar RPM, de beweerdelijk eigenaar/rechthebbende van de tabaksticks, vordert opheffing van het beslag. Het hof heeft, in tegenstelling tot de rechtbank [zie IEF 19507], het beslag opgeheven [zie IEF 19671].

IEF 20643

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht 2 in consultatie

Dit voorontwerp van wet bevat de wijzigingen van het auteurscontractenrecht die worden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.
U kunt reageren op deze consultatie. De consultatie sluit op 4 juli.
Bron: Overheid.nl.

IEF 20642

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

RCC 6 apr 2022, IEF 20642; (Perfetti van Melle tegen BenBits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-voor-plasticvrije-natuurlijke-kauwgom-is-misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.

IEF 20641

Hof acht aangepaste uitzending niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 15 mrt 2022, IEF 20641; http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-acht-aangepaste-uitzending-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 15 maart 2022, IEF 20641; C/13/672620/HA ZA 19-1004 (Talpa tegen X) In een uitzending van tv-programma Moord of zelfmoord is met een verborgen camera gefilmd, alleen X's gezicht was licht geblurd en zijn weinig voorkomende voornaam werd meermaals genoemd. Hierdoor was X herkenbaar buiten de familie- en vriendenkring. Na bezwaar is de een steviger en uitgebreider blur uitgebreid toegepast en de voornaam van X weggepiept, wat de kans op herkenning bij het algemene publiek veel kleiner maakt. De rechtbank heeft (beide versies van) de uitzending onrechtmatig geoordeeld en een schadevergoeding aan X toegekend, [IEF 19404]. Beide partijen zijn het oneens met dat vonnis. Het hof acht, anders dan de rechtbank, de aangepaste uitzending niet onrechtmatig. Dit leidt echter niet tot de toekenning van een lager bedrag, nu de volledige schade reeds door de eerste, onrechtmatige uitzending was veroorzaakt.

IEF 20639

Geen ontbinding

Rechtbank Limburg 23 feb 2022, IEF 20639; ECLI:NL:RBLIM:2022:1404 (Bruiloftfoto's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-ontbinding

Ktr. Rb Limburg 23 februari 2022, IEF 20639; ECLI:NL:RBLIM:2022:1404 (Bruiloftfoto’s) Eiser heeft met gedaagden een overeenkomst gesloten op grond waarvan eiser foto’s en een film zou maken bij de bruiloft. In de algemene voorwaarden van eiser is opgenomen dat bij ontbinding van de overeenkomst de wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd is. Wegens de coronamaatregelen hebben gedaagden laten weten de bruiloft te willen verplaatsen. Vervolgens hebben partijen getracht een regeling te treffen, hetgeen niet gelukt is. Eiser vordert nakoming van de overeengekomen annuleringsregeling. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van ontbinding zoals bedoeld in de algemene voorwaarden. De vordering wordt afgewezen.

IEF 20638

Papier of tanden - het auteursrecht

Bij het ter perse gaan van deze Muziekwereld wordt met spanning uitgekeken naar de consultatie van een nieuw wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Na een evaluatie, waaruit bleek dat de huidige (oorspronkelijke) wet voor auteurs en artiesten nog weinig verschil maakte, zal onder het nieuwe kabinet een belangrijke stap genomen worden naar de toekomst. Blijft regelgeving en beleid een papieren tijger of krijgt het tanden.

IEF 20632

DCSP presenteert: Privacy & Artificial Intelligence in de e-Health praktijk

Net als in andere sectoren staan digitale ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg niet stil. Zonder meteen over 'e-health' te praten zijn er talloze digitale hulpmiddelen waarmee artsen data kunnen combineren, diagnoses kunnen versnellen en de zorg aan patiënten kunnen verbeteren.

Dat vereist niet alleen een sprong voorwaarts in de samenwerking tussen zorgspecialisten onderling, maar ook een verschuiving in juridische kaders. Waar lopen zorgspecialisten in de praktijk tegen aan? Hoe kan dit worden verbeterd, welke juridische kaders zijn er en hoe kunnen deze kaders worden aangepast om een versnelling te realiseren?
Op dinsdag 19 april lichten ´Data Driven Doctor´ Gabriëlle Speijer, (radiotherapeut-oncoloog en oprichter van CatalyzIT) en Eliëtte Vaal (advocaat en privacy expert bij de Data Lawyers) deze onderwerpen toe tijdens een boeiend seminar van DCSP magazine in samenwerking met deLex. Na de inleidende presentaties volgt een kijkje in de wetenschap met AI onderzoeker Jonas Teuwen. Jonas onderzoekt manieren waarop algoritmen het veld kunnen ondersteunen. Hij leidt zijn eigen onderzoeksgroep (AI for Oncology) bij het Nederlands Kanker Instituut.

 

IEF 20637

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IEF 20637; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.

IEF 20636

Bekendheid is een dynamisch gegeven

Rechtbank Den Haag 23 mrt 2022, IEF 20636; ECLI:NL:RBDHA:2022:2925 (Mexx tegen G-maxx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bekendheid-is-een-dynamisch-gegeven

Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20636; ECLI:NL:RBDHA:2022:2925 (Mexx tegen G-maxx) Mexx vordert jegens C&S Designs een verbod om inbreuk te maken op haar Mexx-merken in de Europese Unie en jegens G-maxx een bevel om inbreukmakende tekens op haar websites met de domeinnamen www.g-maxx.nl en www.g-maxx.eu te verwijderen en om haar domeinnamen door te halen. De rechtbank oordeelt dat bekendheid een dynamisch gegeven is en dat de bekendheid van het merk Mexx is afgenomen en zich niet heeft hersteld. De plannen van Mexx om het merk weer groot te maken zijn namelijk nog niet verwezenlijkt. De constatering dat de Mexx-merken nu niet meer de status en bekendheid hebben die zij vroeger hadden, volgt uit het eigen marktonderzoek van Mexx. Nu onvoldoende is gebleken van een nog bestaande bekendheid van Mexx, komt Mexx geen bescherming op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE toe.